Pomůže monitoring škodlivin ovzduší odklánět dopravu?

Získají obce a města unikátní statistiky pro odklon kamionové dopravy? Unikátní projekt monitoringu ovzduší v reálném čase dokáže sledovat zátěž dopravy na životní prostředí. Běžně se na podobné statistiky čeká několik měsíců. Systém je založen na technologii senzorických sítí a umožňuje sledování pohybu škodlivin v ovzduší v reálném čase včetně rozložení jejich intenzity – na rozdíl od standardního vyhodnocování pomocí matematických modelů. Toto řešení vyvinuté v Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Fakulty dopravní ČVUT v Praze v rámci grantu „TRAFFICSENSNET“ Technologické agentury ČR je u nás unikátní.

Ilustrační foto Zdroj: Flickr.com/Circula Seguro

Ilustrační foto Zdroj: Flickr.com/Circula Seguro

Systém využívá tzv. Big dat. Jde o velké objemy dat ze senzorických jednotek rozmístěných ve sledovaném území, která se prostřednictvím mobilní sítě T-Mobile posílají na server (řešení na principu M2M), kde jsou zpracována a uložena do databáze. Výstupem jsou aktuální informace v přehledné obrazové formě. V budoucnu by pak zájemci sledovat přes webový prohlížeč intenzitu a znečištění sledovaných oblastí.

Pilotní projekt proběhne v Praze na Spořilově, kudy projíždí více nákladních aut kvůli omezení na Jižní spojce. Získané informace by měly městské části Prahy 4 pomoci k účinnějšímu zavádění opatření pro ochranu zdraví obyvatel a zvýšení kvality jejich života s možností snadného a rychlého vyhodnocení jejich výsledku. Pokud bude pilotní provoz úspěšný, počítá se s dalším rozšířením systému do ekologicky zatížených lokalit po celé České republice.

„Jedním ze strategických cílů T-Mobile je rozvoj služeb založených na bázi Big dat, zároveň již dlouhodobě klademe důraz na společenskou odpovědnost,“ říká Lukáš Kovárník, ICT Development Manager operátora pro oblast Big dat, a dodává: „V tomto projektu směřujícím k ochraně zdraví obyvatel a životního prostředí se obě tyto naše strategie dokonale spojují.“

Na rozdíl od běžně prováděných a náročných měření není cílem monitorování v projektu Trafficsensnet absolutně přesné stanovení hodnoty polutantu, ale spíše měření a jeho aktuálnost v měřících bodech, které vytvářejí síť v prostoru. Hlavní senzorická jednotka realizovaná v projektu zajišťuje měření emisí SO2, NO2, CO, VOC (těkavých organických látek), prachových částic PM2.5 a PM10 a úrovně hluku. Tyto polutanty tvoří významnou složku znečištění ovzduší, zejména v lokalitě Spořilova, obklopeného komunikacemi s velmi vysokou intenzitou dopravy, a představují závažný zdravotní problém. K hlavní senzorické jednotce je možno připojit až 64 podřízených jednotek, umístěných v okolí hlavní jednotky, které shromažďují a předávají údaje o některé specifické veličině, např. meteorologické údaje, rychlost dopravního proudu, hustotu dopravy apod.

lp

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..