Zprávy

Pojištění proti úpadku je zpátky

Senát ČR na své schůzi ve čtvrtek 23. října projednával mimo jiné i návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Foto: www.vlada.cz
Foto: www.vlada.cz

Po deseti senátorských vystoupeních v rozpravě k návrhu zákona bylo hlasováním 69 přítomných senátorů přijato usnesení vrátit novelu zákona zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem. Pro bylo 62 senátorů, 5 se zdrželo hlasování a 2 senátoři byli proti.

Došlo ke shodě se zněním pozměňovacího návrhu, který zakotvuje odpovědnost jak cestovní kanceláře, tak pojišťovny za stanovení výše limitu pojistného plnění, přičemž ručení pojišťoven je omezeno jeho výší. Cestovní kancelář je povinna pod sankcí vždy hlásit pojišťovně změnu pojistného rizika a je rovněž povinna udržovat v průběhu trvání pojištění limit pojistného plnění v takové výši, aby v případě pojistné události byly uspokojeny veškeré oprávněné nároky zákazníků. V krátké době byl měl být rovněž vytvořen garančního fond.
Odůvodněním tohoto rozhodnutí Senátu ČR na schůzi Poslanecké sněmovny ČR byli pověřeni senátoři Ivo Valenta a Radko Martínek.

Pro cestovní kanceláře je dnešní rozhodnutí Senátu ČR velmi důležité, protože podle slov Jana Matouška, výkonného ředitele České asociace pojišťoven, je „to řešení, které pojišťovnám umožní od 23. října 2015 nadále pojišťovat cestovní kanceláře a zároveň je příslibem plného odškodnění klienta v případě krachu cestovní kanceláře“.

red

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button