Podle soudu mají klienti CK I. Parkam Holidays získat kompletní odškodnění

Klienti zkrachovalé cestovní kanceláře I. Parkam Holidays mají podle Obvodního soudu pro Prahu 2 dostat odškodnění v plné výši. Rozsudek se shoduje se stanoviskem AČCKA a Ministerstva pro místní rozvoj.

Ilustrační foto Zdroj: Lucie Poštolková

Ilustrační foto Zdroj: Lucie Poštolková

Podle AČCKA není smluvní pojišťovna oprávněna snížit pojistné plnění klientům v případě úpadku cestovní kanceláře. Z odst. 3, §7 profesního zákona č.159/99 Sb. v platném znění vyplývá, že „Pojišťovna není oprávněna odmítnout pojistné plnění nebo snížit jeho výši v případě, dozví-li se po pojistné události, že cestovní kancelář vědomě poskytla nepravdivé nebo neúplné podklady, které byly pro uzavření pojištění podstatné. Pojišťovna je však v tomto případě oprávněna domáhat se náhrady škody na cestovní kanceláři“. Podle AČCKA je odpovědností pojišťovny, aby pojistila cestovní kancelář na takový limit pojistného plnění, který v případě krachu cestovní kanceláře pokryje veškeré oprávněné nároky klientů cestovní kanceláře, nikoliv pouze jejich část. Pojišťovna má zákonný přístup ke všem dokladům, které souvisejí s pojištěním zájezdů jak před uzavřením pojistné smlouvy, tak také kdykoliv během trvání pojištění.

Rovněž z rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 16. února 2012 vyplývá, že dostatečná záruka pro vrácení vložených prostředků (která je v České republice zaručena povinným pojištěním cestovní kanceláře proti úpadku), se vztahuje i na případy, kdy je platební neschopnost nebo úpadek cestovní kanceláře způsoben jejím podvodným jednáním.

Ústavní stížnost

Rozsudek Obvodního soudu nás zbavil práva použít řádné opravné prostředky. Odvolání není možné jenom proto, že se stát rozhodl tzv. bagatelní spory, v nichž jde o částky do 10 000 korun, považovat za tak bezvýznamné, že nestojí ani za možnost věcného a řádného přezkoumání. V každém případě se však jedná o individuální rozhodnutí konkrétního soudce konkrétního soudu, nikoli o precedent,“ reagoval na rozsudek Jiří Cívka, tiskový mluvčí pojišťovny Generali.

Byť je pro nás toto rozhodnuti soudu nepříznivé a neznáme jeho písemné odůvodnění, vítáme je, protože nám umožní použít mimořádné opravné prostředky včetně ústavní stížnosti na postup soudu, který nám svým verdiktem de facto ukládá porušit zákon, jmenovitě péči řádného hospodáře. Podle dostupných informací nám soud přikazuje plnit mimo pojištění, které si cestovní kancelář sjednala, a ukládá nám povinnost odškodnit klienty za stát,“ řekl TTG Cívka.

Proti principům pojišťovnictví

Česká asociace pojišťoven (ČAP) odsuzuje rozsudek, podle nich zasahuje do principů pojišťovnictví. „Zákon o pojistné smlouvě jasně omezuje pojistné plnění pojistitele horní hranicí, kterou je limit pojistného plnění. Je vždy stanoven cestovní kanceláří. Je tedy na její odpovědnosti, aby si sjednala pojištění na takovou částku, která odpovídá zákonným požadavkům a je zároveň dostatečná vzhledem k rozsahu jí poskytovaných služeb. Výplata plné ceny neuskutečněných zájezdů bez ohledu na výši sjednaného pojistného limitu nemá obdoby v žádné jiné oblasti, ať už se jedná o pojištění osob či majetku,“ uvedla ČAP.

Případ, který soud díky malé výši pohledávky mohl rozhodnout, aniž se zabýval všemi jeho aspekty, je výjimkou a věříme, že jí také zůstane. Pokud by se však měl stát precedentem, pak by pojišťovny musely zvážit, zda do budoucna vůbec budou nadále poskytovat cestovním kancelářím zákonné pojištění proti úpadku,“ dodala ČAP.

Nejvyšší ochrana spotřebitele

Česká republika se řadí mezi země EU s vůbec nejvyšší zákonnou ochranou spotřebitele v případě úpadku cestovní kanceláře. Oproti jiným zemím EU je v České republice cestovní kancelář povinna zajistit pro případ úpadku 30% svých ročních tržeb za zájezdy, v jiných zemích je zajišťováno v průměru 8-15% ročních tržeb. Výjimkou je Kypr (20%), Slovensko (25%) a Česká republika (30%). Např. ve Francii a v Rakousku zajišťují cestovní kanceláře 10% svého ročního obratu za zájezdy.

Česká republika je jednou ze tří zemí EU (spolu s Rumunskem a Bulharskem), kde je zákonem stanovena jediná forma zajištění cestovní kanceláře proti úpadku, a to povinné pojištění záruky v případě úpadku. V jiných zemích EU je běžně využíváno více forem zajištění (bankovní garance, garanční fond, vklady apod.) a neexistuje tak neopodstatněný monopol pojišťoven jako je tomu v ČR. AČCKA proto iniciuje zavedení více forem zajištění cestovních kanceláří pro případ úpadku a vytvoření konkurenčního prostředí, čímž bude v konečném efektu zajištěna důslednější ochrana spotřebitele v případě úpadku cestovní kanceláře.

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..