LidéMěsta & regiony ČRNovinky

Petra Psotková: Těžké časy netrvají věčně

Jak podpořit odvětví cestovního ruchu? To bylo v posledních týdnech náplní práce téměř všech kompetentních institucí z oblasti cestovního ruchu, které společně s aktéry cestovního ruchu zformulovaly požadavky, které byly ve formě „záchranného plánu“ předloženy Vládě ČR.

 

Hostýnské vrchy / foto: Zdeněk Urbanovský

 

Nouzový stav v ČR byl zatím prodloužen do 30. 4. 2020. Nově zveřejněný harmonogram předpokladu postupného uvolňování zavedených restrikcí de facto říká, že s návratem k činnosti většina subjektů poskytujících služby v cestovním ruchu (restaurací, hotelů apod.) může počítat až v průběhu letošního června. Totéž se týká možnosti zprovoznění většiny turistických cílů (muzeí, galerií, hradů, zámků apod.).

„Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020“, který byl předán vládě, je rozdělen do tří oblastí podle časové nutnosti a obsahuje návrhy opatření, která by byla nutná přijmout v jednotlivých resortech, aby bylo možné Záchranný plán realizovat. Tento plán se bude průběžně doplňovat a aktualizovat tak, aby zahrnoval jak všechny podstatné oblasti k řešení, tak i návrhy řešení samotné. Zatím byla schválena a přijata opatření řešící vztahy cestovních kanceláří a klientů v souvislosti s nemožností realizovat zakoupené zájezdy.

 

Vizovice / foto: Zdeněk Urbanovský

 

Situace turistického regionu Východní Morava, který pokrývá teritorium Zlínského kraje, je obdobná jako ve zbytku ČR, cestovní ruch zde přestal existovat prakticky okamžikem vyhlášení nouzového stavu. Zdánlivé pozitivum lze vidět v tom, že díky struktuře převažující klientely, kdy 85 % návštěvníků regionu jsou tuzemci, bude region výhledově méně postižen uzavřením hranic. Podobnou strukturu návštěvníků mají také kraje Pardubický a Vysočina, naopak Praha, kam směřuje převážná část zahraničních hostů, utrpí v tomto ohledu největší ztráty.

Rozběh odvětví cestovního ruchu ve Zlínském kraji bude pozvolný, nelze předpokládat, že vše bude naplno fungovat ze dne na den. Navíc se dá přepokládat, že mnohé subjekty aktuální situaci nezvládnou a řada provozoven nebude znovu otevřena. Své sehraje také výpadek příjmů u velké řady živnostníků a zaměstnanců, řada lidí bude intenzivně pracovat na znovuoživení svých pracovních aktivit, mnozí potenciální klienti budou pravděpodobně muset své cesty odložit.

 

Petra Psotková / foto: Zdeněk Urbanovský

 

Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, k tomu říká: „Centrála cestovního ruchu Východní Moravy se na tuto situaci připravuje. Zejména modifikujeme naše marketingové aktivity tak, aby obsahově reflektovaly předpokládanou situaci a připravujeme jejich nasazení na dobu, která odpovídá harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, který byl oznámen 14. dubna vládou. Převážnou část marketingu budeme zcela logicky věnovat domácímu cestovnímu ruchu. V letošním roce budeme komunikovat také dovnitř našeho regionu a motivovat občany kraje, aby poznávali svůj kraj a zažívali sounáležitost s regionem, kde žijeme. K propagaci Východní Moravy využijeme řadu zajímavých témat. Jedním z nich je „Odkaz fy Baťa pro region“. To je silné téma, které se týká nejen Zlína, ale také Valašska, Kroměřížska, Slovácka. S tím souvisí také produkt „Baťův kanál“. Další osobností, kterou chceme využít k přilákání hostů, je J. A. Komenský, ten také žil ve velmi složité době. Důležitým tématem je cykloturistika ve všech podobách, která je velmi silnou stránkou celého kraje. Od června budou zřejmě otevřeny také hrady a zámky. K tomuto tématu jsme vydali přehlednou mapu, která naviguje ke čtyřicítce turisticky zajímavých hradů, zámků a zřícenin. K pobytu v přírodě a inspirativnímu poznávání krajiny povedou témata „Detox na Východní Moravě“ a také „Valašsko zpět v čase“, kde pracujeme s historickým odkazem předků, pracujeme s přírodním prostředím. Vždyť 30 % Východní Moravy je tvořeno chráněnými přírodními lokalitami. Věříme také v návrat života do našich lázní a skvěle vybavených wellness center, víme, že nejen lázeňská léčba, ale i relaxace je pro náš region silné a jedinečné téma, proto sem směrujeme také naše úsilí. Naší snahou je hledání různých forem podpory cestovního ruchu – zejména v té oblasti, pro niž je Centrála cestovního ruchu zřízena – tj. v oblasti marketingu, propagace cestovního ruchu a budování povědomí o turistické destinaci Východní Morava, která reprezentuje turistický potenciál Zlínského kraje.“

 

Newsroom TTG

Ukázat další

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat
Close
Back to top button