Města & regiony ČRZprávy

Památky jako „Dědictví pro budoucnost“

Národní památkový ústav již popáté ocenil významné počiny v oblasti památkové péče a udělil ceny Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost). Vítěze nejlepších počinů v oblasti památkové péče vybírala odborná porota ve čtyřech hlavních kategoriích, o laureátovi ceny Památky děkují rozhodla veřejnost v internetovém hlasování.

Návarov, foto: NPÚ

„Cenou Patrimonium pro futuro chceme vyzdvihnout zásluhy v oblasti památkové péče a ocenit ty, kteří se o to přičinili. Cílem je rovněž prezentovat příklady dobré praxe široké veřejnosti, neboť věříme, že vlastníci, investoři a tvůrci těchto počinů si uznání zasluhují,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková při vyhlašování cen 3. října na zámku v Jindřichově Hradci.

Valentinská brána a hradby, Praha, foto: NPÚ

Ocenění symbolizované stříbrnou plaketou bylo uděleno odbornou porotou v kategoriích – Obnova památky, restaurování, Objev, nález roku, Prezentace hodnot a Záchrana památky. Za restaurování zámecké kaple v Návarově byli oceněni vlastníci zámku Petr Turek a Radka Turková, za objev Valentinské brány a hradby středověkého opevnění v domě na Kocandě získalo ocenění Muzeum hlavního města Prahy. V kategorii prezentace hodnot zvítězilo město Cheb a Nadační fond Historický Cheb za vytvoření prohlídkové trasy Pod střechami chebských domů, cesta napříč staletími. Za záchranu zámeckého areálu v Třebešicích byli oceněni Eliška Valdová a Igor Valda. Ocenění pro osobnost památkové péče za celoživotní přínos v oblasti péče o kulturní dědictví převzal profesor Miloš Stehlík. Zvláštní cenou generální ředitelky NPÚ v podobě bronzové plakety bylo oceněno město Chodov za obnovu a restaurátorské práce v kostele svatého Vavřince v Chodově. Druhou bronzovou plaketu za záchranu renesanční tvrze Kobylků z Kobylího v Podolí převzal Pavel David, který rovněž vyhrál v internetovém hlasování veřejnosti, a stal se tak laureátem ceny Památky děkují.

Prohlídková trasa Cheb, foto: NPÚ

„Poděkování patří nejen oceněným, ale i všem nominovaným, jejichž realizované projekty jsou inspirací i pro další vlastníky kulturních památek. Národní památkový ústav chce prostřednictvím cen Patrimonium pro futuro vyjádřit podporu všem, kteří své úsilí, čas a finance věnují do péče o naše kulturní dědictví,“ dodala generální ředitelka NPÚ.

Třebešice, foto: NPÚ

Slavnostním ceremoniálem se uzavřelo půlroční hodnocení akcí a projektů realizovaných nebo dokončených v roce 2017. Na jaře letošního roku nominovali odborníci NPÚ garantující památkovou péči v jednotlivých regionech za každý kraj jeden až dva dobré příklady památkové obnovy, záchrany, prezentace nebo nálezu – celkem se sešlo 21 nominací.

Medailonky všech nominovaných naleznete na webu Národního památkového ústavu.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button