Města & regiony ČRZprávy

Ostrava oslaví své 750. výročí

Letos uplyne 750 let od první doložené písemné zmínky o městě Ostravě, obsažené v závěti biskupa Bruna ze Schauen­burku z 29. listopadu 1267. A obdobně jako tomu bylo před padesáti lety, kdy si Ostravané připomínali 700 let od této události, také letos nechce město nechat tuto významnou událost bez povšimnutí. Chystají se výstavy, publikace a přednášky, koncerty, soutěže i jednorázové akce.

Listina vydavatele Lorka ze Šonova a jeho bratra Mikuláše z 11. listopadu 1426, listina s první ostravskou pečetí, na ní vyobrazen kůň; doklad existence městské kanceláře. Foto: Magistrát města Ostravy

„Je dobré si uvědomit, že naše město bylo na začátku malou bezvýznamnou osadou a díky mnoha faktorům vyrostlo do dnešní podoby významné regionální metropole s bohatým kulturním, společenským, politickým i sportovním životem. Měli bychom být na naše město více hrdí, dát o tom vědět navenek, a to nejenom v rámci oslav 750 let od jeho založení,“ řekl k jubileu primátor Ostravy Tomáš Macura.

Ostravské muzeum zahájilo oslavy už v prosinci 2016 vernisáží unikátní výstavy Korunovační klenoty v dějinách světa, která potrvá do 5. března. Na ni naváže tříměsíční výstava věnovaná životu ve středověké Ostravě nazvaná Ostrava nevídaná. Chce ukázat takové předměty, které není možno běžně zhlédnout, originály středověkých listin důležitých pro Ostravu a další cennosti. Historii města a jeho jednotlivých městských obvodů je věnována putovní výstava, která postupně navštíví 23 městských obvodů.

Archiv města Ostravy ve spolupráci s významnými regionálními historiky a archeology připravuje publikaci věnovanou středověké Moravské Ostravě, jejíž součástí budou i překlady významných latinsky psaných listin z 13. a 14. století. Kniha bude oficiálně představena v rámci tříměsíční výstavy, která bude zahájena v březnu v Ostravském muzeu. Naváže na ni další publikace – Ostrava v datech, jejíž vydání je plánováno na září.

Zajímavou akcí k jubileu se jistě stane více než měsíc trvající interaktivní hra, která zvídavé Ostravany zavede na různá místa ve městě. Ostravané se mohou zapojit velmi aktivně a touto cestou poznat zachovalé památky ve městě, budovat povědomí o unikátnosti historie města a studovat historická fakta. Budou zde moci luštit hádanky a připomínat si významné okamžiky a osobnosti ostravské historie. Hra bude spuštěna v květnu a vyvrcholí v závěru června na Slezskoostravském

[box]

Oslavy 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě mají své speciální logo. Je tvořeno číslicí 750, která je zdůrazněna městskými vykřičníky. Barevně vyjadřuje historickou, národnostní a sociální mnohovrstevnatost regionu, která je protínána bílými linkami připomínajícími obchodní trasy, na kterých město vyrostlo. Vidět v ní můžeme i barevnost kostelních vitráží jako odkaz na osobnost biskupa Bruna ze Schauenburku.

[/box]

Vrcholem oslav výročí bude historický víkend v centru města a v okolí Slezskoostravského hradu ve dnech 8. a 9. září, kde budou k vidění třeba reálný středověký trh, historický jarmark či rytířské turnaje. Ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským je na 9. září připravována mše svatá jako veřejná mše pro širokou veřejnost na Masarykově náměstí.

„Kromě těchto kmenových akcí připravujeme rovněž řadu dalších zajímavých věcí. Věříme, že nám k tomu významně pomůže i speciální grantové schéma, které jsme po úspěšném vzoru Shakespeare 2016 připravili i letos. Tentokrát chceme podpořit menší zajímavé akce, které se budou věnovat historii města a jeho osobnostem,“ řekl na lednové tiskové konferenci primátor T. Macura.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button