Objevte kouzlo zámeckých parků

Zámecké parky v České republice představují celoevropský fenomén. Toto dědictví předků bohužel nejsme často schopni nejen fyzicky, ale ani duševně uchopit. Přitom stačí málo – jeden z nich navštívit. Pak pochopíme. Snadno a rychle.

Foto: Archiv Travel Digestu

Park při kosteleckém Novém zámku na vás touto dobou čeká už zelený a porostlý koberci divokých narcisů. Foto: Archiv Travel Digestu

Vynikající český prvorepublikový historik Josef Pekař na otázku, v čem vidí rozdíl mezi šlechtou a obyčejným lidem, mimo jiné odpověděl, že v zodpovědnosti a přístupu ke krajině. Upozornil na to, že zatímco sedlák pohlíží na krajinu především z praktického hlediska, šlechtic v ní vidí malířské plátno. Sedlák sází podél cest třešně a jabloně a zakládá sady, aby měl úrodu, šlechtic naproti tomu sází aleje z dubů a lip a místo sadů vytváří zámecké parky. Zatímco ze sadů a ovocných alejí má užitek – ovoce – jen majitel, mohutnými dubovými alejemi a anglickými parky jsou obohaceni všichni – nehmotně, esteticky. A zodpovědnost?

Nejlepší je ji vysvětlit na příkladu. Těsně po revoluci se do Čech vrátil tehdy více než devadesátiletý Jindřich Kolowrat. V restituci získal panství Velké Dvorce a Přimda v západních Čechách, poblíž bavorské hranice. Dělal jsem s ním tehdy rozhovor pro Lidové noviny. Seděli jsme v malé místnosti v Přimdě spolu s jeho lesníky. Fascinoval mě časový plán péče i jeho polesí. Zeptal jsem se ho, kdy bude mít užitek ze sazeniček jehličnanů, které právě tehdy nakoupil. Řekl, že tak za osmdesát, sto let. Nevím jak vás, mne ale tehdy odpověď téměř stoletého šlechtice a podnikatele překvapila. Bylo to v době rvavého podnikání, kdy se za neúspěch považovalo, když se vám peníze vrátily až za pět let. Kolowrat ale neuvažoval o přítomnosti ani o budoucnosti svých dětí, dokonce ani vnuků. Hleděl dál. Cítil odpovědnost za to, jak bude krajina vypadat za sto let. Většina z nás cítí odpovědnost za sebe, za svou rodinu, maximálně ještě za prarodiče. Existují však lidé, kteří cítí odpovědnost za odkaz předků, který v současnosti zvelebují, aby se z něj mohli těšit v budoucnosti.

Park není jen prostor zarostlý stromy a protkaný cestami, ale stav mysli. Park, to je znovu nalezený ráj.

Jak napsal anglický filozof Edmund Burke, společnost je společenstvím mrtvých, živých i těch, kteří se teprve narodí. A co může být lepším příkladem nezištného chování než zámecké parky? K čemu slouží všechny ty vzrostlé stromy, aleje, lesíky, průhledy do krajiny, jezírka, sypané cesty, všechny ty romantické stavby, přístřešky a lavičky? Určitě ne k finančnímu zisku. Zisk z parku je estetický. Vše se nedá měřit penězi. Park pohladí duši, zklidní a uvolní, umožní rozjímání a přemýšlení o sobě samém. Park kultivuje a zdobí krajinu, poskytuje azyl nejen svému majiteli, místním lidem, turistům, ale i ptákům a drobné zvěři. Park je umění a ekologie v jednom.

Málokterá země v Evropě se může právem pyšnit tolika nádhernými, velkolepými zámeckými parky. V Polsku byla šlechta spíše drobná a tomu odpovídá i velikost jejich parků, Francie dávala přednost geometrickým zahradám, v Anglii jsou zámecké parky často veřejnosti nepřístupné a v Německu a Rakousku se návštěvník cítí poněkud svázán dokonalou úpravou. České zámecké parky jsou tak jedinečnou kombinací kultivované krajiny, příjemné velikosti a otevřeného přístupu pro návštěvníky.

Stačí navštívit třeba zámecký park v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, aby člověk pochopil, že park není jen prostor zarostlý stromy a protkaný cestami, ale stav mysli. Zde nezáleží vlastně na starobylém rodokmenu či titulu – park je výraz aristokracie ducha. A to je možná zásadní rozdíl nejen mezi novou českou podnikatelskou elitou a starými českými šlechtici, ale také mezi touto ‚starou‘ parkovou architekturou a moderními developerskými projekty. Zdánlivě zbytečný park lokalitu mnohonásobně zhodnocuje a přetváří ji v místo, kde se dobře žije. Snad park představuje i jakýsi znovu nalezený ráj – harmonickou rovnováhu mezi člověkem a světem.

  Pavel Vondráček

[box]TAJNÝ TIP TTG

Park u Nového zámku Kostelec nad Orlicí

Park byl založen na popud majitele bývalého kosteleckého panství a zakladatele hraběcí kostelecké větve Kinských Josefa Ervína hraběte Kinského během výstavby zámku v letech 1829–35. Dnes patří zámek i park panu Františku Kinskému.

Park leží v údolní nivě Divoké Orlice a na návrších dvou říčních teras a společně s opočenským parkem mezi nejvýznamnější parky východních Čech. Vstupní rovinatou část parku charakterizují krásné a tvarově i barevně harmonické kompoziční celky dřevin.

Zámek nabízí prohlídkový okruh s názvem Život v biedermeieru, muzejní expozici města a výstavy v Galerii Kinský. Poté se můžete projít anglickým parkem a zajít si do Toniovy zámecké kavárny na oběd. Na webové stránce zámku najdete i program koncertů.

www.zamekkostelecno.cz

AKCE

26. 4. Výstava narcisů

3. 5. a 5. 7. Prohlídky s majitelem zámku Františkem Kinským

30. 8. Hradozámecká noc KONCERTY

11. 4. Zuzana Lapčíková & Emil Viklický

16. 5. Trio Martinů

6. 6. Jan Budař

4. 7. Lenka Filipová & Lenny

15. 8. Lenka Dusilová a Baromantika

6. 9. 4. ročník – Swingový festival na zámku

23. 12. Vánoční koncerty  [/box]

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..