O víkendu se v Praze otevře NG zdarma

Národní Galerie v Praze oslaví 217. výročí založení Společnosti vlasteneckých přátel umění (5. 2. 1796), instituce, která předcházela vznik dnešní Národní Galerie. O víkendu 2. – 3. února budou mít návštěvníci vstup zdarma do všech expozic, kromě výstavy Františka Kupky: Cesta k Amorfě v Salmovském paláci a výstavy Slovanské epopeje ve Veletržním paláci.

Národní galerie

Národní galerie

Navíc připravila lektorská oddělení NG čtyři desítky doprovodných programů pro děti a dospělé.

Dějiny Národní galerie v Praze se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupinka významných představitelů patrioticky zaměřené české šlechty, společně s několika vzdělanci z řad osvícenského měšťanstva rozhodla, řečeno dobovou terminologií, pozdvihnout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti. Korporace, nazvaná Společnost vlasteneckých přátel umění, pak založila dvě významné instituce, které Praha postrádala: Akademii umění a veřejně přístupnou Obrazárnu. Právě Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění se stala přímou předchůdkyní Národní galerie v Praze.

ŠTERNBERSKÝ PALÁC

Expozice Evropské umění od antiky do závěru baroka

Krátké komentáře k významným dílům:

2. 2.     SO        10.30   Jan Gossaert zv. Mabuse: Sv. Lukáš kreslí P. Marii

2. 2.     SO        11.30   Domenico Fetti: Kristus na Olivetské hoře

2. 2.     SO        12.30   Joseph Wright of Derby: Peter Perez Burdett a jeho první žena Hannah

Doba trvání: 20 min. / Místo setkání: ve vestibulu paláce

 

VÝSTAVA NĚMECKÉ A RAKOUSKÉ UMĚNÍ 1. POLOVINY 19. STOLETÍ

Krátké komentáře k významným dílům

2. 2.     SO        14.00   Caspar David Friedrich: Severní moře v měsíční záři, (1823–1824)

2. 2.     SO        14.30   Adalbert Stifter: Rax I. (Horská krajina), 1841

2. 2.     SO        15.00   Carl Spitzweg: Výlet do hor, (1862)

2. 2.     SO        15.30   Ferdinand Georg Waldmüller: Děti dostávající snídani, 1859

2. 2.     SO        16.00   Friedrich von Amerling: Vlastní podobizna, (1830)

Doba trvání: 10 min. / Místo setkání: u konkrétního díla v daný čas

 

Komentované prohlídky

3 . 2. NE          11.00   Holandské umění 17. století (přednášející Jitka Handlová)

3. 2.     NE        15.00   Vášeň sběratelova, komentovaná prohlídka Hoserovy sbírky (s ředitelem Sbírky starého umění NG Vítem Vlnasem)

Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: ve vestibulu paláce

Prezentace výtvarných dílen Hledání ztraceného času III

Od poloviny ledna do konce dubna 2013 si můžete ve výtvarném ateliéru prohlédnout výsledky výtvarných dílen pro studenty a dospělé, které pořádají Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století a Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

 

SCHWARZENBERSKÝ PALÁC

Expozice BAROKO V ČECHÁCH

2. 2.     SO        10.00–18.00    samoobslužné aktivity v ateliéru ve 2. patře paláce

3. 2.     NE        11.00–14.00    Galerie v galerii I. – otevřená výtvarná dílna pro děti a hravé dospělé v ateliéru ve 2. patře paláce. Přijďte nám pomoci založit novou přenosnou minigalerii, kterou zaplníme uměleckými díly všech návštěvníků našeho ateliéru. Budete vysláni na špionážní cestu po Schwarzenberském paláci a získané poznatky a zkušenosti uplatníte při práci na exponátech pro novou obrazárnu.

3. 2.     NE        15.00   Zpěvy a tance doby renesance a baroka. Přijměte pozvání na hudební a taneční vystoupení mezi obrazy.

Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: ve vestibulu Schwarzenberského paláce

 

SALMOVSKÝ PALÁC

VÝSTAVA FRANTIŠEK KUPKA: CESTA K AMORFĚ

Platí se běžné vstupné: základní 150 Kč, zlevněné 80 Kč, rodinné 200 Kč

Otevřený sobotní ateliér pro děti a rodiče

2. 2.     SO        14.00–15.15 a 15.30–16.45   Od figury k abstrakci

František Kupka byl fascinován figurou a jejím pohybem. Pojďme i my zachytit tvary lidského těla do barevných abstraktních koláží. Společně rozpohybujeme za zvuku hudby loutky inspirované dílem Františka Kupky.

Přijďte společně s dětmi prožít aktivní umělecky zaměřené sobotní odpoledne do Salmovského paláce, kde se na chvíli přeneseme do doby před sto lety. Dílny vedou Hana Dočkalová, Kateřina Řezáčová a Veronika Výprachtická. Rezervace nutná na 224 301 003 či vzdelavani@ngprague.cz

Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let (v ceně je zahrnut poplatek za lektorské služby, výtvarný materiál a vstupné) Doba trvání: 75 min. / Místo setkání: ve vstupním vestibulu

 

VJ a DJ / hudba a obraz

2. 2.     SO        15.00–18.00    KuqbkA

Fragmentární dekompozice slavných abstraktních pláten přenesených do zvukového formátu provedou současní umělci Pavel Mrkus a Daniel Hanzlík. Převedením abstraktních obrazových forem do zvuku, který bude zpětně generovat vizuální kompozici, vznikne zacyklená smyčka nové Amorfy. Audiovizuální skladba bude vznikat v reálném čase a místě – v Salmovském paláci.

 

Krátké komentáře k hlavním dílům výstavy

3. 2.     NE        10.30   František Kupka: Podzimní slunce, 1905–1906

3. 2.     NE        11.00   František Kupka: Velký akt (Plány podle barev), 1909–1910

3. 2.     NE        11.30   František Kupka: Amorfa. Dvoubarevná fuga, 1912

3. 2.     NE        12.00   Jean Metzinger: Tanečnice v kavárně, 1912

Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: 15 min. / Místo setkání: v daný čas u konkrétního díla

 

Improvize na návštěvě u Františka Kupky

3. 2.     NE        16.00–17.00    Bien, Františku!

Kupkovy abstraktní tvary v konkrétních obrysech a v konkrétní situaci s abstraktní poetikou v Salmovském paláci. Kupka málo známý i zcela neznámý. V čem chodil na pole? Co opustil? Co je v deníku Jindřicha Waldese? Viděl ducha? Viděl Koh-i-noor? Uvidíte rudě a modře. Uvidíte bublinky. Budeme Vás vodit v kruhu. Vezmeme Vás do kola. Bude to improvizace na celé čáře (i na její části)! Barvy dodají Jana Machalíková a Hana Malaníková. Pohyb zprostředkují Martin Falář a Jakub Troják. Odkazy na hudbu provedou Lucie Pospíšilová a Jakub Valenta.

Cena: zdarma k platné vstupence / Doba trvání: 60 min. / Místo setkání: ve vstupním vestibulu

 

VELETRŽNÍ PALÁC

expozice umění 20. a 21. století

Komentované prohlídky

2. 2.     SO        10.30   Jak příběh abstrakce pokračoval dál? (F. Kupka, V. Preissig, Z. Sýkora,
K. Malich)

2. 2.     SO        11.30   Běla Kolářová a ženy v českém umění 2. poloviny 20. století

3. 2.     NE        10.30   Francouzské umění 19. a 20. století ve sbírce Národní galerie v Praze

3. 2.     NE        14.00   Běla Kolářová a ženy v českém umění 2. poloviny 20. století

3. 2.     NE        15.00   Jak příběh abstrakce pokračoval dál? (F. Kupka, V. Preissig, Z. Sýkora,
K. Malich)

3. 2.     NE        15.00   Korespondáž (Jiří Kolář & Béatrice Bizot) s kurátory výstavy Annou Pravdovou a Petrem Přibylem

3. 2.     NE        16.00   Čtení z dopisů Jiřího Koláře – scénické čtení z korespondence Jiřího Koláře, připravené Studiem Hrdinů. Číst budou Ivana Uhlířová a Milan Stehlík.

Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: u pokladen Veletržního paláce

 

Tanečně pohybový workshop

2. 2.     SO        13.30 – 17.00 Dnes necht‘ galerie tančí! Otevřená dílna s tanečníky sdružení SE.S.TA / Centrum choreografického rozvoje

Nechte se překvapit a spojte své pohyby a fantazii s papírem. Inspirujte se tanečníky i ostatními kolem vás. Vhodné pro všechny generace – děti, dospělé, seniory.

Místo setkání: v přízemí – malé dvoraně Veletržního paláce

 

Kniha: František Frank Frantík François Kupka
3. 2.     NE        15.00   Křest knihy ve 4. patře Veletržního paláce

Kniha FFFF Kupka představuje výjimečný nakladatelský počin Národní galerie v Praze. Jde o originální publikaci nabízející netradiční setkání s dílem průkopníka abstraktního umění Františka Kupky. Kniha prezentuje inspirativní pohledy na pět stěžejních malířových děl a zprostředkovává čtenářům Kupkův pohled na umění a život. Je určena dospělým i dětem, kteří chtějí obrazy prozkoumat a objevit zajímavé souvislosti.

Během křtu bude kniha představena autorkami koncepce a autory grafického řešení. Další zajímavé tituly Nakladatelství Národní galerie v Praze představí jeho vedoucí.

Po křtu následuje program VJ a DJ / hudba a obraz  – KuqbkA – který přinese přenesení slavných abstraktních obrazů Františka Kupky do zvuku, který bude zpětně generovat vizuální kompozici. Křest i audiovizuální skladba budou realizovány ve 4. patře Veletržního paláce.

 

VJ a DJ / hudba a obraz

3. 2.     NE        15.30 – 17.30  KuqbkA

Fragmentární dekompozice slavných abstraktních pláten přenesených do zvukového formátu provedou současní umělci Pavel Mrkus a Daniel Hanzlík. Převedením abstraktních obrazových forem do zvuku, který bude zpětně generovat vizuální kompozici, vznikne zacyklená smyčka nové Amorfy. Audiovizuální skladba bude vznikat v reálném čase a místě ve 4. patře Veletržního paláce.

 

Pracovní listy pro děti s rodiči „Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi“

Úkoly a hádanky vás provedou zábavnou formou expozicí českého uměni 1900–1930 a jsou určeny dětem ve věku 3–6 a 7–11 let. Listy dostanete zdarma u pokladny.

 

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ

expozice Středověké umění v Čechách a Střední Evropě

Komentované prohlídky

2. 2.     SO        14.00   Vyšebrodský oltář

2. 2.     SO        15.00   Vybraná pozdně gotická díla

3. 2.     NE        11.00   Krásný sloh – umění kolem roku 1400

3. 2.     NE        12.00   Čeští zemští patroni v umění vrcholné gotiky

Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: ve vestibulu v přízemí / Přednášející: Jan Bouček, Mariana Dufková, Alena Kingham

 

PALÁC KINSKÝCH

expozice umění Asie a starověkého Středomoří

Komentovaná prohlídka

2. 2.     SO        14.00   Cesty tulipánů

Jaké podoby a významy na sebe v jednotlivých dobách a místech brala tato květina oblíbená v Evropě i Asii? Pojďte s námi v jejích stopách.

Doba trvání: 45–60 min. / Místo setkání: v 1. patře u palácových lvů / Přednášející: Adriana Stříbrná

 

Orientační listy v jednotlivých sálech k prezenčnímu čtení anebo ke stažení před návštěvou expozic zde.

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..