MICERozhovoryZprávy

Na slovíčko s Alešem Hozdeckým, ředitelem Prague Convention Bureau

Foto: archiv A. Hozdeckého
Foto: archiv A. Hozdeckého

Působil jste jak v městské samosprávě, v destinačním managementu, ve vedení Asociace turistických regionů, tak jako ředitel odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj. Jak vám tyto zkušenosti pomáhají na novém působišti?

Znalost fungování veřejného sektoru je pro mě na mé současné pozici poměrně důležitá. PCB s veřejnou správou do jisté míry již spolupracuje, ale pro realizaci našich projektů je třeba tuto spolupráci dále rozšiřovat. Věřím, že zde uplatním také své zkušenosti s destinačním managementem a podobným modelem členské základny. V rámci svého působení na MMR jsem se angažoval v oblasti systémové podpory cestovního ruchu obecně. Tato zkušenost nám může pomoci hledat nové způsoby podpory kongresového průmyslu nejen na úrovni hlavního města, ale především státu.

 

Jaký největší úkol je před Vámi ve vztahu k členské základně PCB?

Především udržet a stabilizovat stávající členskou základnu PCB. V první řadě je třeba členy přesvědčit, že s výměnou ředitele PCB nenastanou žádné dramatické změny. Rád bych pokračoval v práci své předchůdkyně Lenky Žlebkové, která během 4 let asociaci a její vnímání významně posunula k lepšímu. V horizontu 1–2 let bych členskou základnu rád rozšířil o další zajímavé partnery a poskytovatele služeb v našem oboru.

 

Jak se vyvíjí spolupráce PCB s magistrátem, PIS – PCT, MMR a agenturou CzechTourism?

Co se týče naší spolupráce s vedením města, ta funguje velice dobře. Především bych zmínil skvělou spolupráci s náměstkem primátora HLMP panem Václavem Novotným. Právě díky spolupráci s HLMP se Praze podařilo vyhrát kandidaturu na kongres Mezinárodní kongresové asociace ICCA v roce 2017. Magistrát rovněž podporuje kongresový průmysl v Praze prostřednictvím grantů, které byly letos vyhlášeny již podruhé. Pozitivně vnímáme i to, že v rámci poskytování těchto grantů je Praha flexibilní. Na základě zkušeností s čerpáním grantů v minulém roce snížila požadavek na minimální počet účastníků kongresu, čímž dala možnost získat podporu města většímu počtu akcí konaných v Praze.

V roce 2013 jsme navázali úspěšnou spolupráci v oblasti kongresové turistiky s Prague City Tourism. V nedávné době jsme sjednotili vizuální styl PCB tak, aby navazoval na nový vizuální styl Prahy. Chceme, aby Praha v zahraničí vystupovala jednotně jako turistická i kongresová destinace. V současné době s Prague City Tourism aktivně spolupracujeme na tvorbě nového stánku Prahy pro mezinárodní MICE veletrhy.

Spolupráce s CzechTourism a Czech Convention Bureau je dlouhodobě stabilní. V současné době hledáme nové příležitosti ke spolupráci, jednáme např. o rozšíření našeho Ambassador programu na národní úroveň.

Naši spolupráci s MMR hodnotím také pozitivně. MMR podporuje některé naše aktivity, např. již zmíněný Ambasador program či edukační seminář. Do budoucna bychom s ministerstvem rádi spolupracovali na studii ekonomického přínosu kongresového průmyslu v ČR, do které bychom rádi zapojili rovněž CzechTourism a HLMP.

 

Jak z Vašeho pohledu ovlivní kongresový turismus pozitivně vývoj kolem pražského Výstaviště a Kongresového centra?

Plán na rekonstrukci Kongresového centra Praha vítáme a pevně věříme, že hlavní práce budou hotovy do roku 2017, kdy zde proběhne již zmíněný prestižní kongres ICCA. Jsme také rádi, že se podařilo stabilizovat vztahy mezi HLMP a Inchebou a věříme, že plánovaná rekonstrukce Výstaviště povede ke zkvalitnění tohoto unikátního prostoru. Obě tato zařízení by v budoucnu mohla přispět k vyšší konkurenceschopnosti destinace na poli kongresového průmyslu. V současné době má Praha pouze jedno kongresové centrum schopné hostit větší akce. To ji do značné míry limituje. Kromě toho je omezena i kapacitně – Kongresové centrum Praha pojme max. 10 000 účastníků. Z toho důvodu se Praha nemůže ucházet o skutečně velké kongresové akce s vyšší účastí.

 

Praha je devátá v evropském a jedenáctá ve světovém žebříčku nejžádanějších MICE destinací. Kde byste ji rád viděl v blízké budoucnosti?

Praha má na to dostat se mezi 10 nejlepších kongresových destinací světa, kde byla naposledy v roce 2006. Samozřejmě je třeba vnímat i její současnou pozici jako velký úspěch. Uvědomme si, že ještě před pár lety byla devatenáctá. Praha se loni umístila těsně za městy jako např. Berlín či Istanbul, což jsou dynamické destinace, které mají zcela jinou podporu ze strany veřejného sektoru, než má Praha. Naším dlouhodobým cílem je dostat Prahu do TOP 5, ale bez investice do velkých konferenčních zařízení toho zřejmě nebude možno dosáhnout.

Lenka Neužilová

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button