LidéRozhovory

Monika Palatková: Od baroka po 100 let příběhu České republiky

S Monikou Palatkovou, ředitelkou CzechTourism, jsme na Travel Trade Day v Plzni hovořili o komunikačním tématu pro příští rok a přednostech České republiky pro zahraniční hosty.

Monika Palatková Foto: Lucie Poštolková

Jak byste shrnula marketingovou strategii CzechTourism pro příští rok? V čem se liší od té stávající?

Strategie se výrazně neliší, snažíme se navázat na to, co bylo, a propojit to s tím, co bude, v rámci směřování nastaveného do roku 2020. Diametrálně odlišné je ovšem téma: letos to je baroko, příští rok je to téma 100 let výročí od vzniku prvního samostatného státu, my budeme akcentovat především období tzv. první republiky. Snažíme se říct, co se za dvacet let existence první republiky odehrálo a jakou to má vazbu na místa, lidi a jejich příběhy. Jinak baroko je téma, které zarezonovalo velmi silně od Aše po Beskydy. U tématu na příští rok nejde jen o oblast turismu, měli bychom fungovat jako marketingová agentura pro širší mezirezortní spolupráci s mnohem větším přesahem. Hlavním předkladatelem návrhu celonárodních oslav tohoto výročí je Ministerstvo kultury, další spolupředkladatelé jsou Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničí a Ministerstvo pro místní rozvoj. V celém konceptu se opět snažíme udržet kontinuitu i značku Czech Republic – Land of Stories.

 

Již máte ohlasy z nějakých trhů, že téma první republiky zaujme stejně silně jako baroko?

Téma a nabízené lokace, které se snažíme konzultovat v rámci Rady pro strategii, je vždy prověřené přes naše zahraniční zastoupení. Neděláme to tedy v Praze „od stolu“, koncept verifikujeme na zahraničních trzích i v regionech České republiky. Účastníci Travel Trade Day měli možnost některé lokace vidět naživo v Plzeňském kraji, s dalšími bude ještě třeba se seznámit v rámci press tripů a fam tripů. Podrobnější hodnocení budeme mít později v rámci vyhodnocení Travel Trade Day.

 

Jsou některé regiony České republiky lépe připravené na návštěvu zahraničních turistů a jiné hůře?

Nic není nikdy rozloženo rovnoměrně. Jsou regiony lépe připravené z hlediska marketingu a infrastruktury, a regiony, které o zahraniční klienty ani tolik nestojí a soustředí se spíš na domácí hosty.

 

Spatřujete nějaký potenciál v regionu Podkrušnohoří, který se ovšem rozkládá na území dvou krajů?

Pro Německo určitě ano. Pokud jde o Ústecký kraj, Labská stezka je v Německu jedním z nejúspěšnějších cykloturistických produktů. Hodně záleží na jednotlivých krajích, aby si uvědomily priority své marketingové komunikace, a my jako národní centrála cestovního ruchu s tím pak můžeme efektivněji pracovat.

 

Jaké jsou její hlavní přednosti České republiky z hlediska atraktivity pro zahraniční hosty?

Předností je celkově vysoká vnitřní i vnější konektivita, poměr cena/výkon, bezpečnost (jsme šestá nejbezpečnější destinace) a produktová nabídka opřená o kulturní turismus.

 

Jak jsou na tom hotely?

Existují výrazné regionální rozdíly. Některé regiony jsou silné, a to nemyslím celkovou úroveň, ale i například to, zda tříhvězdičkové hotely odpovídají tomu, to mají „tříhvězdy“ nabízet. A pak jsou regiony, které hotelový potenciál zatím zkrátka nemají na potřebné a požadované úrovni.

 

Jak jste spokojena s výsledky Travel Trade Day?

Když budu loňskou olomouckou verzi této akce počítat jako první, tak tento model konání mimo Prahu se osvědčil jako velmi funkční. I příští rok budeme pokračovat v tématu regionů. Nebudeme vykládat, jak je to hezké v tom kterém kraji, ale dáme hostům možnost region opravdu poznat. Loňský Travel Trade Day, který se konal v Olomouci, má velmi dobré nezávislé hodnocení. Jsem spokojena i s načasováním: letos v červnu jsme již mohli předložit marketingový plán na příští rok a jeho smysluplnost máme ověřenou i se zainteresovanými partnery. Příští rok se budeme snažit přijít s nabídkou ještě o něco dříve, abychom se všichni, kdo se v cestovním ruchu pohybujeme a bereme jej „za svůj“, mohli opět o něco lépe připravit.

Děkujeme za rozhovor.

Petr Bílek

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button