Nezařazené

MMR ČR oslavilo 20 let svého trvání novým motivačním programem na podporu cestovního ruchu

Ministryně Karla Šlechtová představila 1. listopadu, v den 20. narozenin ministerstva pro místní rozvoj, na tiskové konferenci nový program na podporu cestovního ruchu v České republice – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. Pro žadatele je připraveno 300 milionů korun. Žádosti lze podávat od 1. prosince 2016 do 6. ledna 2017.

Karla Šlechtová Foto: Archiv MMR
Karla Šlechtová Foto: Archiv MMR

Vzhledem k tomu, že Evropská unie neposkytuje na období 2016–2020 žádné finanční prostředky na podporu a rozvoj cestovního ruchu, rozhodlo se MMR slovy své ministryně tzv. „zalepit bílá místa“ a připravilo nový program. „Novým programem na podporu cestovního ruchu se snažíme zvýšit konkurenceschopnost destinací a zlepšit socioekonomické přínosy turismu. Novinkou je zejména možnost financovat různé projekty zaměřené na marketing a také nadregionální aktivity,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

Cílem programu je navýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionálních destinací, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích (např. realizace navigačních systémů pro hendikepované osoby, podpora lepší vybavenosti turistických tras, rozvoj udržitelného cestovního ruchu…) a v neposlední řadě také podpora investičních příležitostí, rozvoj malého a středního podnikání a zaměstnanosti v regionech.

Ministerstvo pro místní rozvoj 1. 11. 2016 vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o dotace z nového „Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech“, který se v letech 2016–2020 zaměří zejména na podporu rozvoje základní a doprovodné infrastruktury a nově na podporu marketingových aktivit destinačních společností. Pro první výzvu pro rok 2017 je připraveno 300 milionů korun. Výše dotace tvoří maximálně 50procentní podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017.

Příjemcem mohou být dle jednotlivých dotačních titulů např. samosprávné celky (vyjma statutárních měst a městských částí) či jejich organizace, mikroregiony, provozovatelé turistických infocenter, oblastní destinační společnosti, nevládní neziskové organizace provozující aktivity cestovního ruchu, podnikatelé v cestovním ruchu apod.

„Podmínky nejsou tak přísné, jako byly pro příjem dotací z evropských fondů, a proto by se žadatelé neměli bát předkládat své návrhy,“ uvedla ministryně Šlechtová. Ti, kteří tento termín nestihnou, se o dalších 280 milionů korun, které má MMR ČR k dispozici, mohou ucházet v dalším období.

[box]

Podprogramy:
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

  • Dotační titul č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit
  • Dotační titul č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
  • Dotační titul č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Marketingové aktivity v cestovním ruchu

  • Dotační titul č. 1 – Marketingové aktivity na úrovni krajů
  • Dotační titul č. 2 – Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni

[/box]

Lenka Neužilová

 

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat
Close
Back to top button