Knihy a médiaZprávy

Mladí překladatelé se probudili na Šibuji

Pátý ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth organizované Českými centry a Českým literárním centrem, zřizovaným Moravskou zemskou knihovnou v Brně, zná své vítěze.

Foto: Anna Pleslová

Patnáct začínajících překladatelek a překladatelů z Evropy a Asie, kteří se letos úspěšně utkali s překladem z knihy Probudím se na Šibuji od Anny Cimy, zamíří v létě do ČR. Letošní ročník co do počtu přihlášených posílil. Celkem se soutěže přihlásilo 131 zájemců z 15 zemí včetně Japonska, Litvy, Chorvatska či Číny.

Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth určená začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let se letos koná popáté, přičemž již třetím rokem se realizuje ve spolupráci Českých center a Českého literárního centra. Díky zapojení vybraných zastupitelských úřadů Ministerstva zahraničních věcí ČR se soutěž opět rozšířila i do teritorií, kde Česká centra v současné době nepůsobí – do Litvy, Číny a Chorvatska; spolupráce v Bělorusku a Severní Makedonii probíhala ve spojení s  centry v Kyjevě a Sofii. K soutěži se poprvé připojily Čína a Francie.

Foto: Anna Pleslová

Anna Hrabáčková, vedoucí odd. kulturní diplomacie Českých center:

„Česká centra spolu s literární sekcí Institutu umění-Divadelního ústavu stála u zrodu projektu překladatelské soutěže v roce 2014, kdy proběhl nultý ročník v souvislosti s výročím 100 let od narození významného českého spisovatele Bohumila Hrabala. V průběhu pěti let se soutěž již pod názvem Cena Susanny Roth vyprofilovala ve významnou aktivitu na podporu překladatelství z češtiny do světových jazyků. Ve spolupráci či za podpory řady odborných a oborových partnerů v ČR i v zahraničí představuje jednu z možností udržení dlouhodobé podpory mladé generace zahraničních překladatelů do češtiny a současně posilovat dobré jméno současné české literatury ve světě.“

Martin Krafl, vedoucí Českého literárního centra:

„Bez překladatelů by česká literatura v zahraničí nikdy nenašla cestu ke svým čtenářům. Tato překladatelská soutěž je proto důležitou platformou pro kontakt s překladateli a bohemisty po celém světě, především pak v Evropě. Daří se díky ní hledat zejména nováčky v této profesi a podporovat je už v počátcích jejich práce. České literární centrum si možnost spolupráce na tomto projektu váží a bude v ní i nadále pokračovat.“

Soutěžní text prozaického díla současného českého autora v ČR vybírá porota složená z předních osobností z oblasti literatury, překladatelství či knižní propagace nebo zástupců relevantních institucí a samotných organizátorů. Letos padla volba na úryvek z knihy Anny Cimy Probudím se na Šibuji (2018, nakl. Paseka), který posléze rezonoval v teritoriích, kde byla soutěž pro letošní rok vyhlášena. Celkový počet přihlášených činí 131 účastníků z 15 zemí, přičemž největší ohlas přišel z Polska, Ukrajiny, Velké Británie, Číny a Japonska.

Foto: Anna Pleslová

Program zahrne odbornou stránku i neformální setkávání

Patnáct vítězných překladatelů, které vybraly pečlivě volené poroty z místních odborníků, získává cestu do České republiky s aktivním pobytem na odborném programu věnovaném překladatelské problematice, bohemistickým tématům či současné české literatuře. První z odborných vzdělávacích seminářů pro vítěze se uskutečnil 13. 7. 2019 v Praze v Galerii Českých center, na který naváže účast na Bohemistickém semináři v Ústí nad Labem pořádaným Ministerstvem kultury České republiky a Moravskou zemskou knihovnou v Brně ve dnech 14.–20. 7. 2019, kdy budou mít překladatelé možnost kromě participace na připraveném programu setkat se s dalšími bohemisty z celého světa.

 

O Susanně Roth (1950–1997)

Významná švýcarská překladatelka, bohemistka, literární kritička a vědkyně. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage à Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989).

Newsroom TTG

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button