Ministerstvo kultury slibuje více peněz a spouští projekt Vzdělávat a bavit

Celkem 114,15 milionu korun si nově rozdělí programy na podporu živé kultury, schválený rozpočet se tak navýší o 15 % na částku 857 milionů korun.

Foto: Lenka Neužilová

Rozpočtové navýšení dnes představil ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) a uvedl, že největší část, 60 milionů korun, půjde do Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. „Jsem rád, že můžeme alespoň částečně uspokojit požadavky obcí a měst na zvýšení prostředků na platy pro zaměstnance v oblasti kultury, například členy orchestrů nebo sborů, které vychází z rozhodnutí vlády o zvýšení platů. V současné době fond disponuje částkou ve výši 160 milionů korun, nově to bude 220 milionů,“ komentuje rozpočtové změny ministr kultury Antonín Staněk. Na navýšení se podílí Ministerstvo kultury ČR 9 miliony korun, 51 milionů korun jde z rozpočtu Ministerstva financí ČR.

Foto: Pražské jaro

Zbylých 54 milionů korun bude rozděleno do programů na podporu velkých festivalů (Program státní podpory festivalů profesionálního umění – 40 milionů korun), 14,1 milionu korun půjde do programů kulturních aktivit, kde největší část je určena na Program na podporu vydávání české literatury v překladu – 8,5 milionu korun. „Chci, aby finance byly rozděleny systémově a transparentně, proto jsem zvolil formu programů, ve kterých je jasné, komu a na jaké účely peníze směřují,“ říká ministr Staněk.

Navýšení rozpočtů pro tyto programy je v souladu s naplňováním strategického cíle postupného navyšování rozpočtu resortu tak, aby v roce 2021 odpovídal 1% podílu na celkových výdajích státního rozpočtu.

„I přesto, že jsem do vyjednávání o státním rozpočtu, respektive rozpočtu pro resort kultury, vstoupil již v době, kdy byla navržena jeho podoba, podařilo se nám vyjednat navýšení rozpočtu na rok 2019 o 13,5 %. Pro příští rok budeme usilovat o další navýšení o 16 % oproti letošku,“ představil své cíle Antonín Staněk.

V roce 2019 se podařilo prosadit schválení výdajů kapitoly Ministerstva kultury ČR ve výši 14,783 mld. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2019 bude Ministerstvo kultury ČR požadovat pro rok 2020 navýšení rozpočtu o 2,376 mld. Kč na celkovou částku 17,160 mld. Kč.

„Resort kultury vyžaduje řadu systémových změn, které stabilizují jeho financování. Jedná se nejen o platy a systém odměňování, ale také například o Státní fond kultury, který potřebuje transformaci. Můžeme se podívat například k našim sousedům na Slovensko, jak tam financování funguje. Čeká nás kolem toho ještě hodně debat, ale plán je, že ještě v letošním roce by měl vzniknout věcný záměr, v příštím roce by zákon mohla schválit sněmovna a v roce 2021 by vešel v platnost,“ přibližuje záměry ministr Staněk.

Národní divadlo v Praze Zdroj: CzechTourism

Cílem zákona o Státním fondu kultury je zabezpečit dlouhodobé financování živé kultury. Fond by měl pod sebou celou dotační a grantovou politiku a fungoval by nezávisle na ministerstvu, stejně tak jako je to dnes v případě Státního fondu kinematografie.

V letošním roce ministerstvo také připravuje nový investiční program na výstavbu nové kulturní infrastruktury. „Program bude připraven do června tohoto roku a předpokládám, že jej do konce roku schválí také vláda. Rozjet by se pak měl tedy od roku 2020. Bude založen na vícezdrojovém financování a bude určen na výstavbu koncertních sálů, divadel, knihoven, muzeí atd. Věřím, že se nám díky tomuto programu podaří obnovit kulturní služby tam, kde například v minulosti zanikly anebo stále chybějí tak, aby k nim mělo přístup co nejvíce lidí,“ uzavírá ministr Staněk.

Ministerstvo kultury chce přilákat do galerií a muzeí nové návštěvníky v rámci projektu Vzdělávat a bavit

Otevřít instituce veřejnosti a zvýšit zájem o kulturu, to jsou cíle ministra kultury Antonína Staňka v rámci projektu „Vzdělávat a bavit“, který chce k tomuto účelu spustit, a zároveň úkol pro ředitele českých a moravských galerií a muzeí pro následující roky.

„Bohužel jedním z největších problémů našich galerií a muzeí je stále nízká návštěvnost. A to je jedna z věcí, kterou bych rád během svého působení na ministerstvu změnil. Chci, aby se veřejné instituce staly místem, které budou vzdělávat i bavit návštěvníky, aby se do nich vraceli, trávili zde volný čas a alespoň část z nich vyměnila nedělní výlet do obchodního centra za návštěvu kulturního zařízení, které nabídne atraktivní a přátelské prostředí s programem a škálou služeb pro všechny věkové kategorie,“ představuje svůj záměr ministr kultury a upřesňuje dále svoje vize: „Mým cílem je, aby se muzea a galerie staly živým prostorem. Myslím, že každý, kdo někdy absolvoval komentovanou prohlídku výstavy s kurátorem nebo expertem, může potvrdit, jak je díky odbornému výkladu zážitek zcela jiný. To je například jedna z věcí, která dnes chybí. Musíme vést s návštěvníky dialog, a to i prostřednictvím online světa a digitálních médií. Je potřeba, aby se i veřejné instituce přenesly do 21. století, jinak nebudou mít šanci v dnešním světě přežít. Můžeme se podívat k našim sousedům, například Albertina ve Vídni nebo Hamburger Bahnhof v Berlíně, pro nás mohou být inspirací. Jsem rád, že i u nás máme první vlaštovky, které pochopily, co dnešní návštěvník potřebuje a co mu nabídnout. Řada veřejných institucí má ale stále co dohánět.“

Foto: Národní muzeum

Ministerstvo chce podporovat nové a inovativní záměry, které budou instituce chytrou cestou otevírat návštěvníkům. „Jak se úkolu chopit, je na každé instituci, na každém jednotlivém řediteli. Ministerstvo by mělo především poskytnout metodická a ekonomická doporučení a samozřejmě zvýšenou finanční podporu těm, kteří tuto výzvu přijmou a budou se aktivně podílet na vytváření kulturního prostřední moderní doby,“ popisuje záměr ministr a pokračuje: „V prvé řadě musíme vytvořit podmínky, aby instituce mohly naplno využívat marketingových nástrojů, které máme dnes v dispozici. Připravuji proto nový zákon o veřejných kulturních institucích, který mimo jiné nastaví podmínky a prostor pro obchodní činnost, kterou nyní ze zákona galerie a muzea nemohou přímo provozovat.“

Ministerstvo svoji vizi staví na kvalitních službách a chytrém marketingu, který by se měl zaměřit především na rozšíření a zkvalitnění služeb, jako jsou komentované prohlídky, kavárny, design shopy, dětské koutky, kina a další, využívání online nástrojů k propagaci včetně zpřístupňování online sbírek, zavedení kreativních konceptů, propagace a marketingu do institucí, programy pro zvýhodněné vstupné (vstupné zdarma) zejména pro školy, studenty a seniory.

„Jedním z marketingových nástrojů může být i vstupné zdarma v určitých dnech nebo pro stálé expozice. Je to samozřejmě k široké diskusi, jakou formu zvolit, a na rozhodnutí a možnostech každé instituce. Nechci nikomu nic direktivně nakazovat, ale z mého pohledu například považuji za správné, aby děti a studenti do 26 let a senioři nad 65 let měli vstup do stálých expozic zdarma,“ dodává ministr Staněk.

Newsroom TTG

 

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..