Michal Vávra: Pozitivní posun regionů je očividný, tempo by ale mělo být rychlejší

PhDr. Michal Vávra, současný místostarosta města Vrchlabí, je také předsedou Správní rady Asociace turistických regionů (ATUR) ČR. Stál u vzniku asociace před devíti lety. Dnes asociace sdružuje desítku aktivních organizací cestovního ruchu z různých částí Čech, Moravy i Slezska. Ideu asociace vidí Michal Vávra v přesvědčení o nutnosti prosazení stabilního finančního a obsahového prostředí a dobrého fungování moderního destinačního managementu, jakožto nástroje pro koordinaci hospodářského odvětví, jakým cestovní ruch také je.

Michal Vávra

Michal Vávra Foto: Archiv M. Vávry

Podílíte se i na přípravě novely zákona o cestovním ruchu a nového zákona. Co je v tomto směru pro vás prioritou?

Přijetí zákona o cestovním ruchu je klíčové pro konkurenceschopnost tohoto oboru. Rozhodně ho nelze odmítat z důvodu údajného zaplevelení naší legislativy. Opak je pravdou. Např. v Rakousku a už i na Slovensku je obdobné zákonné prostředí osvědčené a perspektivní. Díky pozitivnímu přístupu Ministerstva pro místní rozvoj ČR měla a má naše asociace efektivní příležitost se do přípravy zákona zapojit. Jde nám zvláště o ukončení velmi nepraktické závislosti našich členů na grantech a dotacích z Evropské unie.

Cestovní ruch má významný podíl na ekonomice republiky a také příjmech státního rozpočtu. Určitá část prostředků se má do rozvoje této sféry vracet právě pomocí profesionálních organizací cestovního ruchu. Přijetí zákona si nelze představit bez konsenzu státu, krajů a regionů.

Cestovní ruch se již léta snažil navázat úzká spojení například s poslanci Parlamentu ČR. Současná situace přivádí do parlamentu řadu nových tváří i neznámých osob. Jak to vidíte?

V minulé poslanecké sněmovně byl ustaven podvýbor pro cestovní ruch. Tento úspěch by bylo pěkné zopakovat. Pozice cestovního ruchu si to zaslouží. Vzniká tím přirozený partner na parlamentní úrovni. Tento obor patrně nikdy nebude předmětem enormního zájmu veřejného mínění, a tedy ani politiků. Není to prioritní téma levice ani pravice. Tuto skutečnost lze nicméně pojmout i jako přednost a získat podporu napříč spektrem. Předpokládám, že zaujmout pozornost sněmovních nováčků může trvat asi rok. Neméně prospěšné je tedy i zachování kontinuity v případě staronových poslanců. Zvětšení zájmu zákonodárného sboru o obor by bylo příjemným překvapením.

Jako člen vedení Asociace turistických regionů můžete mít i celkový pohled na vývoj regionů. Jakým vývojem podle vás v posledním desetiletí regiony prošly?

Předpokladem úspěšného regionu je souhra jeho podmínek, která umožní, aby se stal oblíbenou destinací, a také náležitá úroveň místních služeb včetně přístupu personálu. Lokální cestovní ruch lze na území naší vlasti provozovat téměř všude. Avšak celostátně či mezinárodně mají předpoklady jen někteří. Je efektivní přistoupit k této věci diferencovaně.

Hraje v tom důležitou úlohu charakter přírody a historické souvislosti. To se odráží i v poměru tohoto oboru na zaměstnanosti v daném regionu. Oficiální statistické údaje však o tom u nás stále nejsou dost propracované. Pozitivní posun regionů ke zlepšení je nicméně očividný. Tempo by ale mělo být rychlejší. Konkurence za hranicemi totiž nespí.

Blíží se veletrh, který má ve svém názvu region – brněnský Regiontour. Co pro vás v současnosti znamená?

Z hlediska asociace je tento veletrh především každoroční mimořádnou příležitostí k oživení řady kontaktů v rámci tuzemské odborné veřejnosti. V tomto ohledu má veletrh značný význam. Pro jednotlivé regiony však mohou být nemalé náklady na získání výstavní plochy diskutabilní v poměru k reálnému efektu na očekávané posílení zájmu ze strany návštěvníků veletrhu.

  Marta Jedličková

 

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..