Města & regiony ČR

Městská turistika se prolíná se zážitkovou turistikou

Když jsme se před pěti lety ptali, zda je městská turistika v módě, nebylo to naprostou samozřejmostí. Dnes by otázka byla nepatřičná. Městská turistika prožívá léta obliby.

Komentovaná prohlídka výstavy, Foto: Plzen-Tourism

Zeptali jsme se proto těch, kteří bývají návštěvníkům města nejblíže, pracovníků informačních center: Co je v městské turistice v současnosti nejvíce v módě? Zvýšila se náročnost požadavků návštěvníků města? Využívají hojně moderních technologií? Mají zájem o kulturní akce? Která nová služba patří k nejoblíbenějším? Potěšující bylo potvrzení, že v módě je sama městská turistika. Slovy Ing. Daniely Manďákové z TIC Hradec Králové – „městská turistika zažívá boom již několik let“. Neméně jednoznačně vyplynulo, že nároky návštěvníků se zvyšují.

Táňa Krajčová z Ostravského informačního servisu mj. uvedla, že návštěvníci mají zájem o komplexnější služby. V současnosti pak v Ostravě zaznamenávají úspěch komentované prohlídky městem a stále oblíbenější jsou také technické památky. „Návštěvníci reagují kladně na každou nabídku, která je něčím nová a originální,“ dodává.

Mgr. Helena Prokopová z Plzeň-Turismus na základě zkušeností jak této organizace, tak TIC Plzeň konstatovala, že městská turistika se stále více prolíná s turistikou zážitkovou. Větší je zde poptávka po zpestření tradičního programu, například ve formě pivních lázní, degustací či únikových her apod. Vítanou novinkou, která se v posledních letech v Plzni nejvíce osvědčila, jsou tematické prohlídky (první republika, báje a pověsti, advent apod.). Klienti chtějí stále častěji zajistit program na klíč a zakoupit jej jako jeden ucelený balíček služeb, který reflektuje jejich speciální požadavky.

O komentované prohlídky městem, které jsou různě tematicky zaměřené, mají zájem i v Hradci Králové. Jak uvedla Ing. ­Daniela Maňdáková, jsou to například pohádková putování pro děti, kdy maňásci v podobě hradeckých skřítků a víl seznamují malé děti pohádkovou formou se zajímavými místy. Dospělí zase vítají, když se při netradičních nočních prohlídkách dostanou na místa, která nenavštíví běžně za denního světla.

Také v Kroměříži konstatují, že klienti jsou čím dál náročnější a nestačí jim být pouhými pozorovateli, ale chtějí si město užít. Proto se Kroměříž snaží nabídky zpestřovat. Například prohlídkami města v historických kostýmech či hrou Hledání pokladu biskupa Bruna. „Hojně využívané jsou různé kombinace vstupného a také pobytové balíčky s předem sestaveným programem, kdy se klient již nemusí o nic starat,“ dodává Bc. Veronika Ivanová z TIC Kroměříž.

Jak významná akce může poté ovlivnit i kvalitu městské turistiky, o tom vypovídá zkušenost Plzně, která se v roce 2015 stala Evropským hlavním městem kultury. To jí přineslo určitou prestiž, ale i stoupající nároky klientů. Jejich požadavky jsou specifičtější, konkrétněji zaměřené (např. židovská tematika, Loosovy interiéry). A co je také podstatné, klient je ochoten za příslušnou kvalitu více zaplatit.

Ivona Košková z Městského informačního centra Náchod uvedla, že klienti velmi vítají, že toto infocentrum je otevřené 7 dní v týdnu i v období mezisezony a že již druhou sezonu od května do září bude jeho pobočka fungovat v areálu zámku. Je pravda, že otevírací doba infocenter podmiňuje klientovu spokojenost.

I v dnešní době, kdy je možné si ledacos zjistit na internetu či sociálních sítích, cesty turistů vedou téměř vždy do informačních center. Většina z nich totiž preferuje osobní kontakt, doporučení a také stále papírovou formu informačního zdroje, mapy apod. Bc. Veronika Ivanová z TIC Kroměříž to komentuje slovy: „Moderní technologie jsou využívané, ale ne v takové míře, jak by se dalo očekávat. Turisté je u nás využívají spíše jako doplněk v podobě geolokačních her. Moderní technologie klient využívá před příjezdem a k nám přichází již vybaven základními informacemi, ale zároveň s dotazy na konkrétní věci. Čeká od nás osobní doporučení. V tom je podle mě osobní kontakt klienta a pracovníka TIC nenahraditelný. Vyžaduje to ovšem od pracovníků TIC dobré znalosti o novinkách, změnách, mít je zažité na vlastní kůži.“

A jak si stojí památky, kultura a kulturní akce v žebříčku zájmů? „Hned za prvním dotazem klientů, co mohou vidět za památky, následuje otázka, zda se ve městě koná nějaká kulturní či společenská akce, které by se mohli účastnit a město si užít,“ říká Bc. Veronika Ivanová (TIC Kroměříž).

DiS. Michaela Kačábová z TIC v Mostě věří, že kulturní památky, jako jsou u nich Hněvín či kostel Nanebevzetí Panny Marie, budou lákat návštěvníky i v dalších letech. Mostecko přitom čeká na novou atrakci, od roku 2019 se plánuje zpřístupnění nového jezera Most, které vzniklo po rekultivacích zatopením bývalého hnědouhelného lomu. V popředí zájmu návštěvníků zůstávají historická centra i v dalších městech, jako např. v Prachaticích. Jejich prohlídky do budoucna doznají změn a mnohé se již dějí.

Z nových služeb se začínají čím dál více uplatňovat kola i elektrokola, v Ostravě je stále větší poptávka po prohlídkách města na kole, obliba elektrokol stoupá i v Náchodě a město pro cyklisty připravilo také několik samoobslužných opraven. Známé jsou již cyklovýlety v Plzni i do jejího okolí. Podobně je to u různých her. Například v Mostě slaví velký úspěch zábavní stopovací hra TRIPPER. Jedná se o formu procházky městem splněním různých úkolů a vyluštěním tajenky na závěr, s odměnou ve formě speciální turistické vizitky. Turisté se rádi baví i při prohlídkách.

Marta Jedličková

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button