Marta Nováková: Chceme hlavně korektní podnikatelské prostředí

Valná hromada Svazu obchodu a cestovního ruchu nedávno potvrdila ve funkci svou dosavadní prezidentku Ing. Martu Novákovou. V rozhovoru se ptáme, jaké problémy ji v současnosti zaměstnávají a co ji čeká v dalším čtyřletém volebním období.

Marta Nováková Foto: Luděk Neužil

Marta Nováková Foto: Luděk Neužil

Řídíte druhý nejvýznamnější svaz z hlediska počtu zaměstnanců, které sdružuje. Myslíte si, že je jeho význam dostatečně reflektován jak vládou, tak veřejností?

Tomu tak rozhodně není především u české vlády, a to dlouhodobě. Vnitřní obchod je odvětvím, které spolu s cestovním ruchem vytváří významný podíl na HDP (16,5 %) zaměstnává cca 500 000 zaměstnanců. Obchodníci jsou také velmi významnými investory, a to i bez vládních investičních pobídek. Vnitřní obchod spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a teprve letos v lednu byl vytvořen Odbor vnitřního obchodu na MPO. Cestovní ruch by měl být řízen primárně Ministerstvem pro místní rozvoj, nicméně svým charakterem je mezioborový, tj. činnosti jsou řízeny i dalšími ministerstvy, jejichž relace k cestovnímu ruchu není řízena žádnou mezioborovou legislativou. Zákon o cestovním ruchu, který by měl řešit vazby mezi ministerstvy, neexistuje a není ani v plánu této vlády. A vnímání veřejnosti je dáno především tím, jak o obchodě či cestovním ruchu mluví média, a ta hledají především aféry, skandály… a ty lze nalézt vždy snadněji než to pozitivní.

Již z názvu Vámi vedené organizace vyplývá, že se zabývá i cestovním ruchem, ale v kuloárech někdy zaznívá, že důraz je kladen především na obchod a jeho problémy. Souhlasíte s tímto názorem?

SOCR je relativně komplikovaný svaz, složený jednak z velkých či malých individuálních členů, ale také z asociací, které určitou skupinu zaměstnavatelů reprezentují na odborné úrovni. V oblasti cestovního ruchu máme v členské základně pouze asociace a ty zastupujeme především jako zaměstnavatelský svaz, tj. jako sociální partner (kolektivní vyjednávání, zastoupení v Radě hospodářské a sociální dohody – tripartitě). Problematika jednotlivých oborů v cestovním ruchu je řešena přímo těmito asociacemi samostatně a společně řešíme ty problémy, které máme společné – jako například nyní zákon o elektronické evidenci tržeb, který se dotýká všech našich členů. Nicméně komora cestovního ruchu jako součást SOCR má svůj jasný plán činnosti a konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout.

Cestovní ruch u nás se na celkové zaměstnanosti podílí 4,5 %, což je více než například v zemědělství. To, ačkoliv se potýká s mnoha podobnými problémy, je ale mnohem systematičtěji podporováno než cestovní ruch. Je problém v tom, že u nás neexistuje dlouhodobá strategie cestovního ruchu?

Zemědělství má své velmi silné ministerstvo (rozpočet, dotace, lobbování…), ale ani vnitřní obchod nemá své vlastní ministerstvo a ještě o něco komplikovanější je to s cestovním ruchem. Historicky, až do vzniku MMR, patřil cestovní ruch pod Ministerstvo obchodu a vytvářel silnou oborovou skupinu společně s vnitřním obchodem. Nyní cestovní ruch nemá nejen své „mateřské“ ministerstvo, které by převzalo záštitu nad oborem, ale především mu chybí potřebná legislativa, tedy zákon o cestovním ruchu.

Jak SOCR spolupracuje v oblasti cestovního ruchu s MMR a jeho agenturou CzechTourism a jaký je Váš názor na marketing cestovního ruchu u nás?

Pozice MMR také není zcela jednoduchá svou agendou, kterou má kromě cestovního ruchu na starosti. Dlouhodobá strategie cestovního ruchu, která by byla podložena konkrétními činnostmi a kroky a vnitřní stabilitou ve strukturách MMR, je skutečně velkým problémem. Nicméně podle posledních informací přímo od paní ministryně Šlechtové jsou příslušné odbory MMR připraveny se SOCR jako klíčovým reprezentantem cestovního ruchu Strategii cestovního ruchu konzultovat a také pracovat na její implementaci do života.

Doposud vnímáme velmi silnou roztříštěnost podpory cestovního ruchu, a to nejen v oblasti marketingu cestovního ruchu. Je potom velmi obtížné koncentrovat a koordinovat všechny partikulární zájmy jednak podnikatelů v oblasti cestovního ruchu (hotely, restaurace, cestovní kanceláře, sportoviště atd.), měst a obcí, zájmových organizací a dalších, když k tomu chybí příslušná legislativa.

Volby Vás zastihly v období ne právě jednoduchých příprav zákona o elektronické evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti již příští rok. Jaký je postoj Svazu obchodu a cestovního ruchu k této problematice?

SOCR má dlouhodobě konzistentní stanovisko k připravovanému zákonu o elektronické evidenci tržeb. Zákon v současné připravované podobě jednoznačně podporujeme s tím, že požadujeme, aby byl implementován plošně na všechny podnikatelské subjekty, které mají hotovostní tržby (tj. včetně advokátů, lékařů či kadeřníků, instalatérů nebo trhovců), a to nejpozději do jednoho roku od platnosti zákona. Zákon by měl především napomoci k vytvoření korektního podnikatelského prostředí, které nebude některé skupiny podnikatelů jakkoliv zvýhodňovat či znevýhodňovat.

Vládní koalice se nedávno shodla na podmínkách přijetí zákona, ale návrh ještě nebyl projednán. Chtěli byste jeho znění ještě nějak ovlivnit?

Pokud se týká vlastního zákona, tak jsme relativně spokojeni. To, co musíme hlídat, se týká především prováděcích vyhlášek, u kterých se neustále spekuluje, jak budou formulovat povinnost implementace elektronické evidence tržeb u dalších oborů kromě hotelů a stravovacích zařízení (I. etapa) či obchodních podniků (II. etapa). To, co bychom si přáli ovlivnit, je související snížení sazby DPH pro stravovací zařízení výrazněji, než je připravovaný návrh vyhlášky související se zákonem. Návrh pouze narovnává sazbu DPH ve stravovacích službách na výstupu na 15 % (nyní je 21 %) se sazbou DPH na vstupu. V tolik zmiňovaném Chorvatsku došlo ke snížení DPH na všechny služby restaurací z 23 % na 10 %!

A na závěr mi dovolte dotaz na bilanci a výhledy, tedy na to, co považujete za úspěch Vašeho minulého volebního období v oblasti cestovního ruchu a jaké jsou Vaše plány pro nadcházející čtyři roky?

Minulé volební období byl pouze jeden rok a ten byl určen především k vnitřní restrukturalizaci SOCR. Podařilo se vytvořit Komoru cestovního ruchu, která je reprezentována zatím šesti významnými odbornými asociacemi z oblasti cestovního ruchu. Plán je relativně jednoduchý na formulace, o to složitější na jeho naplňování. V naší ambici je pracovat na přijetí zákona o cestovním ruchu, usilovat o snížení DPH v oblasti restauračního stravování i o přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb ve výše zmiňované podobě. To také pochopitelně znamená výrazné posílení Komory cestovního ruchu o další významné asociace.

 

Děkuji za rozhovor.

Lenka Neužilová

Enter the text or HTML code here

Jeden komentář

  1. žofie malá says:

    SOCR jsem neznala, ale zdá se, že má k dění v cestovním ruchu co říci. Myslím, že všechny ogranizace by spolu měly více spolupracovat ve prospěch oboru.

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..