Rozhovory

Markéta Vogelová: Přívětivé přijetí hostů je klíčem k úspěchu

Nedávno byly zveřejněny výsledky zimní vlny šetření mezi domácími turisty. O podrobnější informace jsme požádali Markétu Vogelovou, vedoucí oddělení Marketingového výzkumu Institutu turismu České republiky.

 

Tato etapa monitoringu domácího cestovního ruchu je již čtvrtá v pořadí, poprvé je ale zaštítěna Institutem turismu. Ten je na scéně poměrně nově, můžete ho představit?

Institut, který je organizační složkou agentury CzechTourism, začal oficiálně pracovat od 1. ledna letošního roku. Jeho posláním je poskytovat ostatním složkám agentury a odborné i laické veřejnosti informace o současném stavu a očekávaném vývoji trhu cestovního ruchu v České republice a sledovat trendy v turismu a destinačním marketingu. Zároveň má za cíl navrhovat nové a inovovat stávající produkty cestovního ruchu a poskytovat v této oblasti konzultační činnost. Monitoring chování jak zahraničních, tak domácích turistů je nedílnou součástí naší práce.

 

Foto: Luděk Neužil
Foto: Luděk Neužil

Poslední etapa výzkumu mapovala návštěvnost jednotlivých turistických oblastí a regionů ČR v letošní zimní sezoně. Jaké výsledky šetření přineslo a lze z nich vysledovat nějaké zajímavé trendy?

Šetření sleduje několik aspektů, z nichž nejvýznamnější se týkají způsobu dopravy, ubytování a informací, s kým dotazovaní cestují a odkud přijíždějí. Kombinace těchto dat dává pak konečnou charakteristiku pobytu a poukáže na rozdíly v jednotlivých regionech. Sběr dat ze zimního období ukázal, že přes kritiku stavu našich silnic a omezených možností parkování významně roste podíl cestování automobilem oproti vlakům či autobusům. Je to hodně dáno i dalším trendem, jenž ukazuje, že se zvyšuje zájem o aktivní dovolenou. To s sebou nese potřebu transportovat i sportovní vybavení, které se pochopitelně lépe převáží autem. K dalším výrazným trendům patří odklon od monotematických cest ke kombinaci zážitků. Češi už nejezdí třeba jen na lyže či navštívit hrad, ale chtějí svůj pobyt zkombinovat s dalšími službami, chtějí se dobře najíst, zajít si za zábavou, užít si wellness nebo kulturní programy.

 

Ve světě patří k trendům i proměna délky pobytů. Jak je to u nás?

V tom jsme svět velmi rychle následovali. Ubývá jednodenních cest, narůstá počet těch vícedenních, především víkendů či tzv. prodloužených víkendů. Na druhou stranu již vymizel model dvou delších dovolených za rok, jedné letní a druhé na horách. Lidé dnes cestují častěji, ale na méně dní a kombinují cesty do zahraničí s domácí turistikou. Tento trend je celosvětový.

 

Ovlivnila tento model ekonomická stagnace?

Výzkumy v roce 2009 ukazovaly, že Češi více zůstávají doma, což bylo dáno spíše obavami a negativními očekáváními. Češi si raději odpustili zahraniční dovolenou a zůstávali doma, ale po odeznění největších obav došlo přechodně opět k poklesu domácí turistiky. V současné době je situace stabilizovaná, a jak ukazují data z výzkumu, domácí dovolenou již považujeme za plnohodnotnou k té zahraniční, přičemž to často ani není bráno pouze jako levnější alternativa. Zajímavým faktem je i to, že se výrazně zlepšila spokojenost českých návštěvníků s místem pobytu v ČR. Opakovaně se vracejí a mají k lokalitám u nás pozitivní vztah.

 

To dokládají i odpovědi na jeden z dotazů monitoringu, který se zaměřoval na vztah k tradicím u nás. K jakým výsledkům jste dospěli?

Ukázalo se, že tři pětiny návštěvníků českých regionů mají během dovolené v ČR zájem poznat něco z tradic navštíveného regionu. Největší zájem je o tradiční řemesla a výrobky, lidovou architekturu a lokální gastronomii.

 

Jak konkrétně se tyto poznatky promítnou do marketingu agentury CzechTourism?

Na propagaci tradičních prvků nehmotného kulturního dědictví bude zaměřen projekt Tradiční Česko všemi smysly, jehož cílem bude vytvoření komplexního produktu cestovního ruchu. Zaměříme se na tradiční řemesla, gastronomii, kde spojíme síly s projektem Czech Specials, folklor a lidovou architekturu, aby měli návštěvníci možnost poznat každý region prostřednictvím toho, co je pro něj typické a tradiční.

 

Hodně spolupracujete s regionálními kancelářemi a destinačními managementy. Máte pro ně na závěr nějakou dobrou zprávu vyplývající z tohoto šetření?

Pozitivní zprávou je, že pokud se v regionech budou o své hosty dobře starat, mají zajištěno, že se k nim vrátí. Výzkum totiž ukázal, že dominantními důvody k návštěvě jsou jak doporučení známých, tak předchozí vlastní dobrá zkušenost.

 

Děkuji za rozhovor.

Lenka Neužilová

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button