Zprávy

Markéta Lehečková: Destinace rovná se cena děleno motivace na třetí krát on-line komentáře na druhou

Téma cestování millennials je velmi zajímavé, obsažné a důležité vzhledem k přítomnosti a budoucnosti propagace destinací. Na Travel Trade Day, Výročním setkání ředitelů zahraničních zastoupení agentury CzechTourism 2015, jsem tematiku shrnula velmi zběžně do dvou slidu, tedy 40 vteřin, což je velmi, ale velmi málo na to, o jak komplexní téma se jedná. Proč bychom se měli věnovat skupině millennials, chcete-li generaci Y (generaci narozenou mezi lety 1983 až 2000)?

Markéta Lehečková Foto: Archiv M. Lehečkové
Foto: Archiv M. Lehečkové

Protože destinace rovná se: cena děleno motivace na třetí krát on-line komentáře na druhou.

Vychází to z poznatku, že pro 80% millennials je cena nejdůležitějším faktorem, který rozhodne o rezervaci. Finální rozhodnuti o rezervaci millennials z 79% ovlivňuji online komentáře ostatních turistů na sociálních sítích. No a k motivacím: 55% millennials hledá interakci s obyvateli ve vybrané destinaci, 46 % touží po tom vyzkoušet si běžný život v místě, kam cestuji, 43% z millennials si chce v rámci svých cest obohatit znalosti. 76 % millennials se věnuje při svých cestách do evropských měst často historickým památkám (v porovnání s 56 % procenty při cestování na jiné kontinenty). Hodnotí velmi pozitivně dobře fungující, čistou a bezpečnou veřejnou dopravu, která jim dovolí pohodlně objevovat města ve dne i v noci.

Millennials cestuji všude tam, kam se dostanou letecky (využití letadla jako dopravního  prostředku se zvýšil o 26% v porovnání s rokem 2007, díky low cost společnostem) a v největší míře se ubytovávají v hostelech (32%) a v hotelech (31%).

Je důležité vědět, že v roce 2020 se uskuteční 300 milionu zahraničních cest turistů mladších 30 let (podle UNWTO by v případě zaměření se na tuto skupinu specifickými marketingovými kampaněmi mohlo byt těchto cest mnohem vice).

Millennials jsou turisté – průkopnici, kteří objeví a zmocňují destinace. Jsou to turisté, kteří nejvíce tíhnou k experimentování s různými aplikacemi, novými elektronickými platebními formami, inteligentními hodinkami, wearables…

Inovace= konkurenceschopnost

Millennials půjdou za těmi značkami/destinacemi, které zareaguji nejrychleji na jejich potřeby, zájmy. Pro tuto skupinu je cestovaní formou učení, poznávání nových lidi a kultur, cestování tvoří část jejich identity. Jsou  „heavy users“ sociálních sítí, inteligentních telefonu, je proto tolik důležité k jejich osloveni využívat virální marketing.

Generace narozených na konci minulého století na první pohled není homogenní, jak se zdá. Jedinci mají rozdílné vzdělaní, pochází z rozdílného prostředí, mají rozdílnou kupní sílu, rozdílné zájmy, je to generace, pro které jsou ale jmenované koncepty on-line, low cost, smartphone a sociální sítě samozřejmostí, vyrůstali s nimi… Generace, pro které je sdílet zásadní, ale ne úplně nutné, zaleží na tom, co je jejich cílem. Jde o velmi komplexní téma, a Millennials ze Španělska se budou lehce lišit od Millennials z USA…

Prezentací na Travel Trade Day jsem chtěla vyjádřit je, že bychom se skupinou millennials měli specificky komunikovat. Měli bychom byt autentičtí, komunikovat neformálně jazykem, který oni sami používají a interagovat s nimi, byt citliví na jejich rozpočet pro cestování, nabízet rychlou a jednoduchou odpověď při online rezervacích. Měli bychom byt přítomní ve všech zařízeních, která používají. Měli bychom si také velmi hlídat naší reputaci.

 

Markéta Lehečková
ředitelka zahraničního zastoupení agentury CzechTourism
ve Španělsku &Portugalsku

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat
Close
Back to top button