LidéRozhovory

Marian Jurečka: Poklidná alternativa k rušným zájezdům

O rozvoji agroturistiky v České republice a možnostech podnikání v této oblasti jsme hovořili s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.

Foto: MZ ČR

Rok 2017 byl vyhlášen UNWTO mezinárodním rokem rozvoje udržitelného cestovního ruchu. Co to bude znamenat v praxi a plánuje vaše ministerstvo pro tento rok nějaké nové programy na podporu udržitelnosti v oblasti agroturistiky, případně venkovské turistiky?

Ministerstvo zemědělství podporuje agroturistiku jako formu venkovské turistiky, kterou provozují podnikatelé v zemědělské výrobě a slouží jim jako dodatečný finanční zdroj. Nové programy na podporu agroturistiky v letošním roce sice neplánujeme, využít lze ale například peníze z Programu rozvoje venkova. Podle mě má tato forma podnikání obrovský potenciál. O tuzemskou dovolenou má zájem stále více lidí a agroturistika je zajímavá nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro firmy, které však požadují stále vyšší kvalitu. Proto je důležité investovat nejen do kvality ubytovacích zařízení, ale i pestré nabídky služeb a doprovodných aktivit.

Nabídka služeb by měla pružně reagovat na poptávku a také na možnosti v okolí, tradici a folklor v regionu. Za velmi potřebnou považuji dobrou propagaci. S tím vším se snažíme zemědělcům pomáhat, na letošní rok například připravujeme zajímavé vzdělávací a propagační akce v agroturistice. Současně chceme, aby se agroturistika rozvíjela dlouhodobě, proto v současnosti připravujeme strategický plán jejího rozvoje na několik příštích let.

 

Vaše ministerstvo poskytuje dotace do agroturistiky a venkovské turistiky již od roku 2004. Jaký objem financí má ministerstvo pro tuto oblast k dispozici a jaké podmínky musí uchazeč o dotaci splňovat?

Do roku 2020 máme celkem v Programu rozvoje venkova na podporu agroturistiky více než 26 milionů eur. Nejbližší příjem žádostí bude v dubnu, kdy rozdělíme 200 milionů korun na stavební investice, tedy například přestavbu, modernizaci či novou výstavbu malých ubytovacích zařízení s minimálně 6 a maximálně 40 lůžky včetně stravovacího zařízení, dále budov pro turistickou infrastrukturu, sportovišť, úprav povrchů, parkovacích stání, výsadby zeleně a dalších. Žádat mohou evidovaní zemědělští podnikatelé, kteří mají alespoň 30 procent příjmů ze zemědělské prvo­výroby nebo hospodaří alespoň na 10 hektarech lesa. Maximální výše podpory je 45 procent nákladů a žádat lze nejvíce o 10 milionů korun.

 

Můžete uvést nějaký konkrétní projekt, který se obzvláště povedl a může sloužit jako příklad, kudy by se mohli případní poskytovatelé služeb v tomto oboru ubírat?

Projekty na podporu agroturistiky z aktuálně probíhajícího programovacího období se teprve realizují, nicméně ze starších mohu například uvést Penzion Svinná na Šumavě. Díky naší finanční podpoře se podařilo přestavět bývalou vápenku na penzion s restaurací. V tomto penzionu vaří z vlastních potravin vyprodukovaných v souladu s pravidly ekologického zemědělství. Penzion nabízí i další doprovodné služby jako fitness, saunu či půjčovnu sportovního vybavení.

 

Přínos agroturistiky a venkovské turistiky pro návštěvníky a poskytovatele služeb je celkem jasný. Jak může rozvoj tohoto odvětví prospět dotčeným lokalitám, případně regionům?

Pro regiony je agroturistika nesmírně důležitá, neboť na venkově vytváří nová pracovní místa, díky kterým se tyto oblasti nebudou vylidňovat a zůstane zde život. Je důležité, aby všichni, kterých se turismus na venkově přímo dotýká, postupovali jednotně, musejí mít stejný cíl, a to oživit venkov a přilákat sem co nejvíce lidí. Podívejte se na jižní Moravu, cyklistické putování po moravských vinařských stezkách, které dohromady tvoří síť dlouhou 1200 kilometrů, zavede turisty do městeček s uličkami vinných sklepů, poznají zdejší víno a lidi, kteří ho už po generace pěstují. Obce a podnikatelé zde postupují promyšleně a jednotně a výsledky jsou vidět. Jezdí sem stále více turistů a vesnice díky tomu znovu ožívají. Věřím, že takových míst u nás bude přibývat.

Agroturistika také umožňuje lidem objevovat nádherné přírodní a krajinné scenerie, které by jim jinak zůstaly skryté, a rovněž mohou poznávat výrobu tradičních potravin či se účastnit lidových slavností. Místo hromadně vyhledávaných turistických atrakcí nabízí agroturistika komorní poznávání míst a lidí, tradic i současnosti. Nabízí poklidnou alternativu k rušným zájezdům, protože umožňuje seznámit se s konkrétním regionem osobněji a důkladněji.

 

Děkuji za rozhovor.

Naďa Rybárová

b Naďa Rybárová

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button