Zprávy

Kvalita služeb je v cestovním ruchu nenahraditelná

Český systém kvality služeb realizovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je systémovým nástrojem koncepce státní politiky cestovního ruchu.csks

Cílem systému je přispět ke zvyšování kvality služeb cestovního ruchu v České republice, která je tuzemskými i zahraničními zákazníky dlouhodobě vnímána jako nedostatečná. Systém může pomoci zejména malým a středním podnikům při zvyšování konkurenceschopnosti, redukci nákladů spojených se špatně poskytnutými službami a při dosahování nejvyšší možné úrovně spokojenosti zákazníků.

Český systém kvality služeb je koncipován jako dvoustupňový – základním principem prvního stupně je zavádění myšlenky kvality do života zapojené organizace a osvojení jednoduchých zásad řízení kvality. Ve druhém stupni se zapojená organizace věnuje rozvoji zásad zavedených v předchozím stupni a dále se učí ověřovat dosaženou úroveň kvality služeb pomocí externího hodnocení. Správně provedené externí hodnocení je totiž nejobjektivnějším měřítkem kvality poskytnutých služeb.

V současné době je v rámci systému certifikováno 35 organizací, které úspěšně splnily podmínky pro získání Certifikátu kvality stupně I. Zároveň je v systému registrováno 703 dalších organizací cestovního ruchu, jež se nacházejí v různých fázích zavádění nástrojů řízení kvality do své činnosti.

Zájemci o registraci do systému se mohou přihlásit na internetových stránkách www.csks.cz, vybrat ze svých řad zástupce, který absolvuje praktické školení u regionálního koordinátora systému, zavést ve své organizaci jednoduché nástroje řízení kvality a ty neustále udržovat a rozvíjet. Certifikací v Českém systému kvality služeb totiž snaha o co nejvyšší kvalitu a spokojenost zákazníků nekončí, ale naopak začíná.

V čem může ČSKS pomoci zapojeným organizacím?

Petr Šalda, ředitel Grandhotelu Zvon v Českých Budějovicích: „Dlouhodobě dbáme na zvyšování kvality služeb a její řízení. Důkazem toho je i skutečnost, že máme certifikaci ISO 9000 a samozřejmě také provedenou jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení AHR ČR. O programu Český systém kvality služeb vím a vážně přemýšlím o tom, že bychom bezplatnou certifikaci podstoupili. Pro hotelové zařízení našeho typu, které už má zavedený systém řízení a kontroly kvality, znamená ČSKS především možnost deklarovat široké veřejnosti důraz, který klademe na kvalitu námi poskytovaných služeb.“

Radka Soukalová, vedoucí rozvojové agentury při Českém Švýcarsku, o. p. s.: „Školení a certifikaci vnímám jako pozitivní impulz, který pomůže zapojené organizaci vytrhnout se z provozní šedi, převzít a dále rozvíjet ověřené a funkční nástroje vedoucí ke zlepšení služeb, zvýšení konkurenceschopnosti a získání spokojeného a vracejícího se klienta. V systému vidím velký potenciál, jelikož reaguje na potřebu řady organizací deklarovat zájem o kvalitu služeb a spokojeného zákazníka a zároveň umožňuje komukoliv umět poznat a oddělit zrno od plev jinak než vlastní zkušeností. Věřím, že i pro organizace v našem regionu je zapojení do Českého systému kvality služeb v podstatě nejen cestou, ale i cílem.“

Jakub Juračka, předseda Asociace lanové dopravy ČR: „Jsem přesvědčen, že zapojení do Českého systému kvality služeb je pro organizace našeho typu skutečným přínosem. Pomáhá organizacím dát najevo jejich zájem o zvyšování kvality a díky tomu má potenciál přitáhnout zákazníka. Myslím si, že čas investovaný do bezplatného školení a certifikace se nakonec bohatě vrátí v dosažení kvality služeb, na jakou je zákazník zvyklý z alpských zemí.“

Martin Písař, vedoucí Turistického informačního centra Heřmanův Městec: „Všem organizacím působícím v cestovním ruchu bych doporučil zapojit se do tohoto systému a přispět tím ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Během procesu certifikace našeho informačního centra jsem si ještě více uvědomil důležitost a inovativnost tohoto systému. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl projít procesem certifikace i s dalšími dvěma organizacemi, pro které pracuji.“

Vlastimil Suchánek, jednatel společnosti Pasohlávská rekreační s. r. o.: „Doporučuji zapojit se do Českého systému kvality služeb všem kolegům, které potkávám při svých služebních cestách, protože se podle mě jedná o skvělý nástroj, jak svou práci dělat lépe.“

 

www.csks.cz

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button