LidéMěsta & regiony ČRRozhovory

Kultura, příroda, vícedenní pobyt

Ing. Markéta Wernerová, ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR), s námi hovořila o svých plánech i specifikách turismu v regionu kolem hlavního města.

Foto: archiv Markéty Wernerové

 

Jaká je vaše vize – jak bude cestovní ruch ve Středočeském kraji vypadat za pět let?

Ideální bude, když se střední Čechy stanou cílem vícedenních turistů. Zároveň usilujeme o to, aby se zvýšila návštěvnost středních Čech v porovnání s jinými kraji.

Kdo je ideální cílová skupina turistů pro Středočeský kraj?

Kraj nabízí opravdu široké spektrum památek, aktivit, krásnou přírodu. Turisté, kteří do středních Čech zavítají, jsou obvykle ze střední příjmové kategorie, zejména rodiny s dětmi. Výlety k nám podnikají také senioři, ale oslovujeme i mladé lidi, a to díky různorodým festivalům nebo outdoorovým aktivitám. Samozřejmě lákáme i turisty ze zahraničí. Nejčastěji přijíždějí návštěvníci z Německa, Polska nebo asijských zemí. Cílíme ale i na další.

V čem je Středočeský kraj v oblasti cestovního ruchu zvláštní?

Je to spíše venkovský kraj s malebnými historickými městy a obcemi. Tomu přizpůsobujeme i marketing – nechceme uměle vytvářet něco, co střední Čechy nemají. Střední Čechy jsou navíc v naší zemi jedničkou v hradech a zámcích. Jejich síť je velmi hustá a kolem nich se soustřeďuje i dobrá infrastruktura. Zajímavé je, že tyto památky jsou ve velmi dobrém stavu, a to bez ohledu na to, zda je majitelem stát, nebo soukromá osoba. V sezoně ale bývají přeplněné jednodenními turisty. My bychom chtěli ukázat, že stojí za to strávit ve středních Čechách více dnů a že náš region umí nabídnout aktivity pro volný čas, ale i hezké ubytování. Zkrátka, že není nutné se večer vracet do Prahy. Další naší velkou výhodou je vysoká koncentrace zajímavých a chráněných přírodních lokalit, a to kousek od hlavního města. Tyto přírodní lokality chceme spojit v jednotný balíček a nabízet jej jako téma.

Jakými způsoby hodláte propagovat střední Čechy?

Určitě po tématech. A budeme oddělovat marketing směřující do zahraničí od marketingu cíleného na české turisty. Pokud jde o zahraničí, účastníme se projektu Touchpoint, který se realizuje ve spolupráci z agenturou CzechTourism, hl. m. Prahou, Středočeským krajem a Letištěm Praha. Cílem projektu je vybrat nové a posílit stávající lokace pro návštěvníky z vybraných zdrojových trhů. CzechTourism se bude starat o vítání do České republiky a my a Praha budeme zvát k návštěvě oblasti „Praha a střední Čechy“.

Prozradila byste něco o konkrétní podobě komunikace?

Posílíme online a sociální sítě na dvou třech vybraných zdrojových trzích. Tedy cíleně a výběrově, nikoli plošně. Plánujeme například facebookové stránky přímo pro dané zdrojové trhy. Už nyní začínáme spolupracovat s influencery na těchto trzích. Samozřejmě také organizujeme nebo se podílíme na press tripech, kde představujeme kraj novinářům z různých zemí.

Nebudete tedy využívat OOH média či rozsáhlé printové kampaně. Například nedočkáme se v Brně tramvaje s vizuálem Středočeského kraje?

(smích) To určitě ne… Ale vážně: žádné rozsáhlé reklamní kampaně v OOH nebo v printu neplánujeme.

Jako ředitelka SCCR působíte zatím pár měsíců. Jak vidíte svou výchozí situaci?

Tvoříme ucelený marketing kraje v zásadě od začátku, protože střední Čechy se cestovnímu ruchu v minulosti příliš nevěnovaly. Je dobře, že dnes je objednávka od kraje jiná a na cestovní ruch se klade velký důraz. To, že jsme teprve na začátku, je ovšem i výhoda – panuje tu obrovské nadšení tvořit a budovat, a věci se tak dají realizovat mnohem snáze.

Jak probíhá spolupráce s Jihočeským krajem na tvorbě nové destinace „Vltava“?

Projekt je ve fázi zrodu, před podáním žádosti o dotaci. Návrh rozpočtu prošel radou kraje, nyní čeká na schválení zastupitelstvem. Výhodou tohoto projektu je koncentrace financí z několika zdrojů.

Můžete uvést nějaké konkrétní kroky, které po schválení přijdou?

Například Povodí Vltavy bude vytipovávat místa pro přístaviště, na to naváže budování infrastruktury. Projekt bude určitě zajímavý a nabídne turistům novou perspektivu.

Jak hodnotíte provoz relativně nového informačního centra středních Čech v Husově ulici v Praze?

Velmi kladně. Je pravda, že vzhledem k poloze se lidé ptají často na Prahu, ovšem jedna třetina příchozích cíleně zjišťuje informace o středních Čechách. A to je vzhledem k vysoké návštěvnosti centra nepochybně úspěch.

Jak se SCCR spolupracuje se soukromými subjekty v cestovním ruchu?

Pokud mohu posoudit ze své krátké zkušenosti, spolupráce je velmi aktivní a soukromí partneři jsou nám velmi nakloněni.

Máte rozsáhlé zkušenosti s působením v cestovním ruchu v Karlových Varech. Co můžete uplatnit i v SCCR a co je zde jiného?

Pro Karlovy Vary je, na rozdíl od středních Čech, cestovní ruch hlavním průmyslovým odvětvím. A jiná je i orientace na zákazníka i druh pobytu. Na druhou stranu mohu čerpat ze svých znalostí legislativy, kontaktů a obecných postupů – ty jsou stejné.

Jak probíhá spolupráce s Prahou – je to přece jen trochu konkurence…

Nevnímáme se jako konkurenti. Domluvili jsme se, že budeme fungovat jako skvělý doplněk jeden druhého. Na obou stranách je vůle mít společné projekty. Pokud turista vyjede mimo Prahu, je větší šance, že se do regionu vrátí, protože zjistí, že Prahou možnosti nekončí. Připravujeme také projekt, který bude lákat turisty z Prahy do okolí, se zaměřením na přírodu a kulturu. Naše památky jsou zajímavé tím, že jsou zasazené do přírody, takže jejich návštěva je spojena s cestou, dobrodružstvím, příběhem.

A technické památky? Bude třeba Kladno novým turistickým cílem? Nebo Mladá Boleslav se Škodou Auto, podobně jako je Wolfsburg v Německu?

Ty budeme propagovat za střední Čechy zvlášť, pro příští rok s nimi počítáme i v edičním plánu. Snaha musí ale vzejít i ze samotných lokalit. Ale věřím, že se to povede. Budeme na tom intenzivně pracovat.

Osobní otázka: která místa ve Středočeském kraji máte nejraději?

Nebylo by fér zmínit nějaké místo a jiná ne. Ale dobře: mám ráda kulturu a památky, takže hrady a zámky. A také jsem sportovec, takže veškerá místa, kde se dá provozovat sport. Mám ráda Kokořínsko a cyklotrasy na Nymbursku, kolem Sadské. Odtud mám i krásné vzpomínky, kdy jsem z chalupy chodila přes nádherný borový les k nedalekému jezeru. Ráda se tam pokaždé vracím. Do různých lokací nyní vyjíždím často a jsem opravdu nadšená z nových míst, která jsem dosud neznala. Vždy jsem příjemně překvapena.

Petr Bílek

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat
Close
Back to top button