Komu chybí odpovědnost v kauze pojištění ck?

V cestovním ruchu to znovu vře. Žaloby a stížnosti padají snad na všechny strany: na MMR, Jana Papeže, možná dojde i na Tomia Okamuru.

Foto: Dreamstime

Foto: Dreamstime

Spor o odpovědnost za vyplácení náhrad klientům zkrachovalých cestovních kanceláří se dostává do další fáze: znovu ho oživila pojišťovna Generali, která žaluje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) kvůli „poškozování dobrého jména“. Tedy tvrzení, že pojišťovny nedostály své povinnosti vyplatit pojistné bez ohledu na limit pojistného plnění.

Generali navíc tvrdí, že připravuje žalobu na Jana Papeže, místopředsedu a tiskového mluvčího ACK ČR, za výroky v předešlých letech na účet pojišťovny. Přesné znění Generali zatím nezveřejnila. Zároveň „zvažuje“, že v budoucnu připraví žalobu proti Tomiu Okamurovi, který se podobně vyjadřoval k této problematice v roce 2009.

„Obecně si nejsem vědom, že bych Generali nějak poškodil, jsem si jistý, že si svým chováním škodí sama,“ reagoval Jan Papež, tiskový mluvčí ACK ČR.

MMR tvrdí, že z ustanovení ze zákona č. 159/1999 Sb., § 6 odst. 3 o povinném pojištění cestovních kanceláří vyplývá, že „pojišťovna je povinna sjednat pojistnou smlouvu tak, aby se pojištění vztahovalo na veškeré zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy“.

Kromě pojišťovny se ozývají také klienti zkrachovalých cestovek. Například občanské sdružení HTC Fryčovice podalo na Českou republiku stížnost k Evropské komisi kvůli nedostatečné ochraně klientů zkrachovalých cestovních kanceláří. To viní stát za špatný překlad pojmů platební neschopnosti a krachu CK ve Směrnicích EU. Podle nich by situaci vyřešil „depozit“ (finanční zástava), který by se v případě nouze použil pro vyplácení klientů.

Jedno je jisté: přicházející letní sezona bude ještě bez upraveného zákona. I kdyby Ministerstvo pro místní rozvoj odsouhlasilo letos novelu zákona či dodatečnou vyhlášku, a ta prošla parlamentem, pojistné smlouvy jsou pro letošní rok již uzavřené a jejich opravy a doplnění by trvaly další dva až tři měsíce.

Přehazování horké brambory

Obecně lze říci, že tu stojí dva znepřátelené tábory: MMR proti pojišťovně Generali s ČNB, která schvaluje všem pojišťovnám pojistné smlouvy. První volají po vyplácení všech klientů zkrachovalých cestovek, domáhají se plnění zákona č. 159/1999 Sb. „MMR odmítá argumentaci, že pojišťovna pouze přijímá návrh pojistné částky ze strany cestovní kanceláře,“ uvádí na webových stránkách MMR.

Podle něj má pojišťovna ze zákona stanoveny pravomoci, které umožňují kontrolovat hospodaření cestovní kanceláře tak, aby v rámci pojistné smlouvy, „a to bez ohledu na sjednanou pojistnou částku, poskytla pojistné plnění v plném rozsahu § 6, tj. v rozsahu plně pokrývajícím náklady repatriace všech zákazníků (zkrachovalé) cestovní kanceláře a plně zajistila vrácení všem poškozeným klientům CK buď celé zaplacené částky, pokud se zájezd neuskutečnil vůbec, nebo příslušné části zaplacené částky, pokud se zájezd uskutečnil pouze zčásti,“ cituje MMR zákon.

Podle MMR by si tak pojišťovny mohly vyžádat podklady o hospodaření cestovek. V ideálním případě by pak mohly mít u dané pojišťovny sjednané nejen pojištění proti úpadku, ale i cestovní pojištění. Mohly by si tak samy hlídat hospodaření CK podle počtu prodaných pojištění do zahraničí.

Pojistné limity

S MMR souhlasí také Papež: „Stručně lze říci, že trváme na tom, že pojišťovna Generali musí klienty odškodnit a pak třeba žalovat stát, pokud si je jista, že stát pochybil. Ale v tuto chvíli je platný zákon 159, na jeho základě Generali uzavírala smlouvy s cestovními kancelářemi, na základě tohoto zákona měla tržby pojistného od cestovních kanceláří a na základě tohoto zákona musí platit!“

Proti těmto tvrzením se brání pojišťovna Generali s tím, že: „Pojišťovny nemají ze zákona žádné instrumenty, jak by mohly cestovní kancelář sankcionovat. Jediným nástrojem je vypovězení smlouvy, která ze strany pojišťovny může přijít. Otázkou zůstává, jestli vypovězením smlouvy něco vyřeší,“ uvedl Jiří Cívka, tiskový mluvčí pojišťovny.

Podle Generali jsou výroky představitelů MMR založeny na nepravdivém tvrzení o povinnosti pojišťoven hradit škody bez ohledu na limit pojistného plnění, který si domlouvá cestovní kancelář při podpisu smlouvy a je povinná nepřesáhnout limity prodeje. Odpovědnost podle pojišťovny potvrzuje také Česká národní banka.

„Ministerstvo pro místní rozvoj výslovně odmítá vlastní odpovědnost za stav a za následky právní úpravy podnikání v cestovním ruchu. Kroky, proti kterým žaloba směřuje, se Ministerstvo pro místní rozvoj pokusilo odvést pozornost od vlastního podílu na zavinění této neblahé situace,“ konstatoval předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny Generali Štefan Tillinger.

„Je s podivem, že MMR negativně reagovalo pouze na postup pojišťovny Generali, přestože byl v souladu s platnou legislativou,“ brání se Tillinger.

Kompletní vyjádření MMR se nepodařilo do uzávěrky získat. Situace se bude jistě dále vyvíjet. Na webových stránkách a v dalších vydáních připravíme další informace o vývoji.

A tak turistům nezbývá než se vyvarovat nežádoucích situací výběrem zájezdů u cestovek, které se nepodbízejí nízkou cenou, ale nabízejí kvalitní služby a provozují čestný obchod.

 

Ing. Štefan Tillinger, předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny Generali

Ing. Štefan Tillinger   Foto: Archiv Generalli

Ing. Štefan Tillinger Foto: Archiv Generalli

 

Pojišťovna Generali upozorňuje dlouhodobě na nedokonalou legislativu upravující podnikání v cestovním ruchu, která platí již od roku 2000, ale až po třinácti letech žaluje stát. Proč jste s žalobou tak dlouho čekali?

Nejen Generali ale také Česká asociace pojišťoven především celou tuto dobu opakovaně upozorňovaly na nedostatky v zákoně, které jednotkám nezodpovědných cestovních kanceláří umožňují sjednat nedostatečné pojištění a v konečném důsledku tak poškozují jejich klienty. MMR jako představitel státu odpovědný za legislativu v oblasti cestovního ruchu tato upozornění i pozměňovací návrhy nikdy zcela neakceptovalo.

Místo jakéhokoli pokusu o nápravu stavu spustilo MMR v loňském roce mediální kampaň proti Generali. Během ní zaznělo mnoho nepravdivých výroků a tvrzení hrubě poškozujících naše dobré jméno. Navíc kampaň vedená ministerstvem nese také znaky nekalé soutěže. V souladu s platnou legislativou, tedy stejně jako my, postupovaly i další pojišťovny. Nepravdivá tvrzení MMR však směřovala pouze proti Generali. A to přes to, že byla veřejně dostupná vyjádření ČNB, která jasně a opakovaně potvrdila, že postup Generali byl v souladu se zákonem.

Žaloba je krajním prostředkem, který jsme nuceni použít poté, co MMR nereagovalo na naše výzvy, aby se zdrželo takového jednání. Neznamená to ale, že bychom rezignovali na snahu pomoci ke změně špatného zákona a odstranění dosavadní nejistoty klientů cestovních kanceláří.

Prostřednictvím České asociace pojišťoven jsme připomínkovali připravovanou novelu zákona 159/1999 Sb., která nyní čeká na projednání v Legislativní radě vlády. V jaké podobě bude schválena, však zůstává otázkou. Nový zákon začne platit nejdříve v příštím roce a to přes opakované proklamace MMR, že bude účinný před letošní turistickou sezónou. Do té doby zůstává v platnosti zákon z minulého století.

Za této situace jsme turistům i letos nabídli dočasné řešení, cestovní připojištění neuskutečnění zájezdu (z důvodu úpadku CK), které si v loňské sezóně koupilo několik tisíc lidí. A řadě z nich skutečně zachránilo dovolenou.

 

Můžete prozradit, odkud se odvíjí Váš výpočet 18,5 milionu korun, který požadujete od státu jako kompenzaci?

Tato částka zahrnuje náklady na právní služby, interní a externí komunikaci, které jsme čerpali, abychom odvrátili alespoň některé negativní důsledky štvavé kampaně MMR. Další započítanou hodnotou je AVE, inzertní ekvivalent negativních a ambivalentních informací, které se objevily v médiích, stanovený nezávislou mediální analýzou).

 

Nedostačující legislativa poškozuje plošně všechny pojišťovny. Rýsuje se nějaká forma spolupráce odvolání ještě s dalšími pojišťovnami?

S ostatními pojišťovnami nabízejícími tento typ pojištění spolupracujeme v rámci České asociace pojišťoven. Touto cestou jsme také zpracovali a předložili připomínky k novele zákona. Podle dostupných informací však řada z nich nebyla přes podaná odůvodnění tvůrcem legislativy, tedy MMR, akceptována.

Pokud jde o naše právní kroky vůči ministerstvu, ty jsou věcí samotné Generali jako podnikatelského subjektu, jemuž bylo poškozeno dobré jméno.

 

A co cestovní kanceláře, agentury a asociace? Spolupracujete s nimi v dalším postupu?

Teď budu opět hovořit za Generali jako podnikatelský subjekt. Asociace cestovních kanceláří, přestože zastupují pouze necelou třetinu koncesovaných CK, se bohužel na mediální kampani MMR vůči pojišťovně Generali aktivně podílejí. Právní kroky nyní zvažujeme také proti jednotlivým představitelům těchto asociací. Věříme, že tyto naše kroky pomohou k vyjasnění situace jednou provždy a přispějí k odškodnění poškozených turistů státem, tak jak tomu bylo koncem 90. let v Rakousku. Právní norma, která tehdy platila tam, a ta která platí nyní v ČR, jsou si v klíčových pasážích až nápadně podobné.

Lucie Poštolková


Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..