Města & regiony ČRWellness & SpaZprávy

Karlovarský kraj vyhlásil veřejnou zakázku na obnovu Císařských lázní

Karlovarský kraj vyhlásil veřejnou zakázku na dlouho očekávanou rekonstrukci národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech. Předpokládaná hodnota zakázky činí 483, 9 milionu korun bez DPH. Vyhlášení zadávacího řízení schválila Rada kraje.

Karlovy Vary, ilustrační foto, Pixabay

Zadávací řízení na revitalizaci objektu Císařských lázní má formu otevřeného řízení v nadlimitním režimu. Nabídky budou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny. „Vyhlášení veřejné zakázky je pro nás velmi významný krok, kterým se výrazně posuneme k zahájení kompletní rekonstrukce Císařských lázní. Národní kulturní památka už 18 let chátrá, čeká na opravu a zatím se nikomu nepodařilo začít s celkovou obnovou budovy. Naši předchůdci totiž většinou plánovali velké zásahy do objektu, proto nikdy nezískali souhlasné stanovisko orgánů památkové péče. My chceme památku opravit tak, jak je, bez toho, abychom zasahovali do její podoby. Vzhledem k tomu, že jde o otevřené řízení, může se přihlásit kterákoliv z firem, jež by byla schopna takto náročnou zakázkou zrealizovat. Lhůta pro podávání nabídek je stanovena na 45 dní,“ vysvětlila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Zadávací dokumentaci kraj poskytl ke kontrole Ministerstvu kultury ČR jakožto poskytovateli dotace ve výši 250 milionů korun. Ministerstvo kultury zadávací dokumentaci schválilo a následně předalo ke kontrole Ministerstvu financí ČR, které rovněž nemělo připomínky. „Kraj má na stavbu připraveno v rozpočtovém výhledu 200 milionů korun, spolufinancování ze strany města Karlovy Vary dosáhne 100 milionů korun. Jde o velmi rozsáhlou zakázku, v rámci které jsme nechali provést důsledný stavebně technický průzkum. Všichni víme, že budova bez patřičné údržby chátrala, trpěla nevhodnými stavebními zásahy, byla vytopena vodou po havárii hydrantu. Rozhodně budeme pečlivě kontrolovat průběh i financování stavebních prací,“ dodala hejtmanka s tím, že do hodnoty zakázky hlavní rekonstrukce kraj zahrnul již 70 procent restaurátorských prací, zbývajících 30 procent zadá, pokud získá finanční prostředky, prostřednictvím opce, kterou již nyní nechá uchazeči ocenit. Vyhne se tak případnému budoucímu navyšování cen.

Stav budovy si vyžádá sanaci spodní části objektu, aby už nedocházelo k dalšímu poškozování základových konstrukcí a přízemí a vzlínání vlhkosti. V maximální možné míře budou zachovány a restaurovány původní prvky uměleckořemeslné a výtvarné výzdoby. Záměr počítá také s obnovou interiérů včetně dřevěných prvků, jako jsou obložení, dveřní a okenní výplně. Na fasádě bude předmětem revitalizace oprava omítek, kamenných sloupů a pilastrů, obkladů a dekorativních prvků. Bude vyměněna střešní krytina a repasovány klempířské a pasířské dekorativní prvky.

Newsroom TTG/ČTK

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button