Jiří Vzientek: Nechci duplicitu, ale synergii

Agendu využití kultury a kulturního dědictví v cestovním ruchu a při formování obrazu naší společnosti v zahraničí zajišťuje na ministerstvu kultury od letošního srpna náměstek Ing. Jiří Vzientek. Požádali jsme jej o podrobnější informace. ​

Foto: archiv Ministerstva kultury ČR

Jak již uvedl ministr kultury Antonín Staněk při oznámení rozšíření vašich kompetencí, máte v oblasti zahraničních vztahů a managementu cestovního ruchu dlouholeté zkušenosti. Můžete to trochu rozvést?

Působil jsem v letech 2008 až 2012 jako náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro řízení oblasti územního plánování a cestovního ruchu. Tehdy se nám za pomoci evropských peněz z ROP podařilo iniciovat vznik oblastních destinačních společností v šesti turistických oblastech Moravskoslezského kraje a krátce nato i nastartovat činnost krajského destinačního managementu. Vyřešilo se tak institucionální zakotvení řízení cestovního ruchu v kraji přes jednu krajskou a šest oblastních destinačních společností. Myslím si, že je to dobrý model a mohlo by to tak fungovat všude. Poté jsem pracoval jako krajský koordinátor cestovního ruchu a jako poradce pro zahraniční prezentaci Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Proč se vlastně ministerstvo kultury rozhodlo rozšířit své aktivity i na cestovní ruch?

V diskusích s panem ministrem jsme dospěli ke shodě v tom, jak důležitá je propagace České republiky v zahraničí právě prostřednictvím kultury. Když se zamyslíte, proč především k nám turisté jezdí a že nejvyhledávanějšími cíli jejich cest jsou památky, pak je logické, že by se touto oblastí a propojením kultury a cestovního ruchu mělo naše ministerstvo zabývat.

Lze tento krok chápat i jako předzvěst toho, o čem se v odborné veřejnosti diskutuje, tedy přičlenění cestovního ruchu pod ministerstvo kultury?

Já osobně i naše ministerstvo považujeme z dlouhodobého hlediska takovéto uspořádání za vhodnější a logičtější, ale je jasné, že je to běh na dlouhou trať. Rádi bychom iniciovali diskusi mezi všemi zainteresovanými resorty – ministerstvy pro místní rozvoj a zahraničí. Rozhodnutím zapojit se i „formálně“ do cestovního ruchu, kde ostatně naše příspěvkové organizace, např. hrady a zámky pod patronací Národního památkového ústavu a některá významná muzea, již nyní hrají velmi významnou roli, chceme deklarovat připravenost plně se věnovat i této agendě.

Zmínil jste ministerstvo zahraničí. To se rovněž věnuje propagaci České republiky prostřednictvím kultury. Nedojde tudíž ke zbytečnému dublování činností?

To bude jedním z prvních kroků, které chci podniknout, potkat se s kolegy z ministerstev zahraničí a místního rozvoje. Mým cílem je jednak napojit se na činnost Českých center a agentury CzechTourism, aby k dvojkolejnosti nedocházelo a aby se více propagovaly naše památky, jednak chci usilovat o jednotný marketing všech našich příspěvkových organizací. Dnes sice můžete vidět např. Národní památkový ústav na veletržním stánku CzechTourism, ale další naše příspěvkovky už ne, to bych chtěl změnit a dát prostor všem ve společné propagaci, samozřejmě ve spolupráci s destinačními managementy v krajích. Naším cílem není duplicita v činnostech, ale jejich synergie.

Máte ambici vytvořit nový marketingový projekt?

To vůbec ne, nechceme bořit nic, co už je nastaveno a dobře funguje. Chceme se jen organicky začlenit do stávajících aktivit a doplnit je naším přínosem do organického celku, jehož hlavním cílem je zvýšení návštěvnosti, a to především na místech naší republiky, která jsou dosud neprávem opomíjena, a v mimosezonních obdobích roku.

Z marketingového hlediska je významná účast na veletrzích cestovního ruchu u nás i v zahraničí. Chystáte v této oblasti nějaké novinky?

V současnosti jednáme s vedením veletrhu Holiday World o účasti na ročníku 2019. Rádi bychom propojili bývalý veletrh Památky, který navštěvovalo historicky jen několik tisícovek především odborných návštěvníků, s veletrhem cestovního ruchu s přímým napojením na kraje a dále na cestovní kanceláře, které se veletrhu rovněž zúčastní. Chceme i vizuálně propojit památky jako turistické cíle s kraji jako destinacemi a s cestovními kancelářemi jako realizátory. Mimochodem, i spolupráci se soukromým sektorem chceme věnovat zvýšenou pozornost.

Máte jasně stanovené krátkodobé i dlouhodobé cíle, patří mezi ně i legislativa?

Samozřejmě, mrzí mě, že stále nemáme zákon o cestovním ruchu, o jehož potřebnosti jsem přesvědčen, a rád bych podpořil jeho vznik.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Neužilová

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..