Jiří Houdek: Cestovní ruch je má srdeční záležitost

Jak je při výměně ministrů obvyklé, došlo i k novému personálnímu obsazení na místech náměstků na MMR ČR. Novým náměstkem pro veřejné investování a cestovní ruch se stal Ing. Jiří Houdek, který nám hned po svém nástupu do funkce odpověděl na několik otázek.

Jiří Houdek

Jiří Houdek Foto: Luděk Neužil

Mnoho let jste působil jako předseda Sdružení lázeňských míst ČR a starosta turisticky hojně navštěvované Třeboně, takže s cestovním ruchem své zkušenosti máte. Co ze své pozice považujete za priority v této oblasti?

Člověk, když nastoupí do pozice, kde může ovlivnit rozvoj cestovního ruchu, má určitě mnoho představ. Rozhodně bych se chtěl zasadit zejména o rozvoj domácího cestovního ruchu s heslem Česko pro Čechy a v incomingové turistice navázat na hodnoty, které bychom měli ještě intenzivněji našim návštěvníkům představovat. Mám na mysli kulturní dědictví a přírodní bohatství, které často ještě neumíme správně podchytit jako prvek cestovního ruchu. Před námi je určitě i hodně práce v legislativní oblasti s důrazem na posílení ochrany spotřebitelů.

Jaký bude Váš první konkrétní krok na cestě ke splnění těchto úkolů?

Paní ministryně mě pověřila, abych si vytvořil kolegium odborníků k řešení aktuálních otázek cestovního ruchu, které by mělo vzniknout do konce března tohoto roku.

Znamená to tedy, že jste otevřený spolupráci s odborníky a podnikatelskou sférou?

Ano, plánuji velmi úzce spolupracovat jak s profesními svazy, tak se zástupci podnikatelské sféry na všech koncepčních a legislativních záležitostech a jednat i o problémech financování cestovního ruchu. Nicméně je zřejmé, že občas některé názory i v okruhu odborné veřejnosti jdou proti sobě. Pak bez ohledu na cokoli musí nastoupit zdravý rozum a vytvoření prostředí, které bude chránit především spotřebitele. Ochrana klientů má přednost před argumenty odborníků.

A má se ještě více ukotvit v zákonných normách. Jak to vůbec vypadá s novelou zákona 159/1999 Sb. a zákonem o cestovním ruchu?

K novele zákona 159/1999 musí dojít už s ohledem na udržení kompatibility s obecným právem, tedy s občanským zákoníkem. Co se týče zákona o cestovním ruchu, bude diskutován s odbornými svazy, aby se nestal jen zákonem pro zákon. Musí mít jak deklarativní význam, tak význam akční, který ale prozatím postrádáme. Je potřeba dořešit návaznost na financování a restrikce při nedodržení zákona. Během letošního roku by měl být připraven věcný návrh zákona, který je rovněž klíčovou normou pro řešení tzv. destinačního managementu, v němž by měly být zakotveny činnosti nezbytné k realizaci účelného a efektivního marketingu a propagace.

Tím se dostáváme k dalšímu významnému bodu – investicím do prezentace České republiky v zahraničí. Jaký je Váš postoj?

Domnívám se, že nejde jen o to se prezentovat, ale jde o cílenou propagaci a vytváření konkrétních produktů a nabídky. V předcházejícím období se do propagace a marketingu investovaly velké prostředky, nyní se musíme zaměřit na efektivitu jejich vydávání, protože financí z Evropských fondů bude ubývat. Důležitý je rovněž přechod na vícezdrojové financování, stejně jako je tomu všude na světě. Věřím, že když si někdo něco sám zaplatí, víc si toho váží a aktivně se na tom bude podílet.

Jak do této představy zapadá postavení agentury CzechTourism a Českých center?

CzechTourism je agentura službová, má mít ve spolupráci s ministerstvem a se všemi podnikatelskými strukturami, které v cestovním ruchu fungují, na starosti prezentaci České republiky. Předpokládám, že bude muset dojít k některým změnám, především v oblasti zahraničního zastoupení. S ministerstvem zahraničí budeme hledat souznění, jak tuto možná někde až dvoukolejnost v prezentaci ČR řešit. Měli bychom hledat platformu pro vznik jednoho efektivního subjektu, ale k jednáním zatím nedošlo a bude záležet na tom, jaký postoj k problému zvolí ministr zahraničí.

Nesmíme zapomenout ani na ministerský odbor cestovního ruchu. Bude se nějak měnit jeho úloha?

K žádným výrazným změnám nedojde. Odbor má vedle koncepčních a legislativních úkolů i další náplň, a to jak v dotažení stávajícího Integrovaného operačního programu, tak v přípravě a realizaci následného programového období.

A na závěr osobní otázka, co pro Vás cestovní ruch znamená a kam jej chcete směrovat?

Pro mě je srdeční záležitostí a považuji jej za obor, který u nás umíme dělat. Přesto ještě nejsme na úrovni například Švýcarska, kde se podařilo cestovní ruch začlenit do všech aktivit, od výroby přes zemědělství, dopravu až po ochranu přírody. My máme se svým kulturním a přírodním bohatstvím potenciál vytvářet kvalitní nabídku, musíme ale dbát i na udržitelný rozvoj oboru.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Neužilová

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..