Je povinné pojištění cestovních kanceláří pro pojišťovny snadným výdělkem?

Zastřešujícím orgánem nad 98 procenty českého pojistného trhu je již od roku 1994 Česká asociace pojišťoven. Povídali jsme si s její manažerkou komunikace a vzdělávání Marcelou Kotyrovou. Ačkoliv má asociace pod svými křídly pojišťovny s širokým spektrem produktů, nás samozřejmě zajímá především pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře a cestovní pojištění.

Marcela Kotyrová Zdroj: ČAP

Marcela Kotyrová Zdroj: ČAP

Jak velký podíl činí tyto druhy pojištění na pojistném trhu v České republice?

Detailně statistiky pojištění cestovních kanceláří proti úpadku ČAP nesleduje, statisticky však toto povinně smluvní pojištění spadá mezi pojištění záruky (kauce) a tvoří pouhých 0,2 % předpisu celého pojistného trhu neživotního pojištění.

Jaký potenciál tyto druhy pojištění mají?

V rámci celého pojistného trhu se jedná o minoritní segmenty, z pohledu klientů cestovních kanceláří je však význam těchto pojištění obrovský.

Myslíte si, že povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře je jedinou cestou, jak uchránit klienty zkrachovalých cestovních kanceláří?

Za současné právní úpravy ano. V případě krachu cestovní kanceláře poskytne pojišťovna jejím klientům pojistné plnění v rámci sjednané pojistné smlouvy. Nezbytným předpokladem pro dokonalou ochranu klienta je pojištění cestovní kanceláře proti úpadku s dostatečným limitem pojistného krytí.

Co říkáte na názor, že povinné pojištění pro cestovní kanceláře je pro pojišťovny snadným výdělkem?

To je velmi mylný názor. ČAP v tuto chvíli nemá k dispozici samostatné statistické údaje k pojištění cestovních kanceláří, to se ale řadí mezi pojištění záruk. Podle údajů ČNB je celkový předpis pojistného za pojištění záruk za rok 2012 pouze 216 milionů Kč (z něho pojištění úpadku cestovních kanceláří představuje určitě nadpoloviční část), takže z hlediska objemu to představuje pro pojistitele velmi nízký objem. Vyplacené pojistné plnění (opět za veškerá pojištění záruk) činí ve stejném roce 199 milionů Kč a tvorba rezerv na závazky splatné v budoucnu je 50 milionů Kč, takže pojištění záruk vykázalo i z tohoto velmi neúplného srovnání za rok 2012 technickou ztrátu. Navíc výsledky jednotlivých let vykazují výrazné kolísání – v případě malého počtu krachů se závazky snižují, v nepříznivém ročníku pojistné na krytí rizik ale nepostačuje.

Jaký je Váš názor na nedávný soudní výrok v kauze CK Parkam Holidays a pojišťovny Generali, která je členem ČAP?

Jedná se o případ, kdy žalovaná částka je nižší než 10 tisíc, tedy tzv. bagatelní spor. Soud může díky malé výši pohledávky případ rozhodnout, aniž by se zabýval všemi jeho aspekty, a rozsudek je pravomocný hned po jeho doručení stranám sporu. Z tohoto pohledu je případ výjimečný, pojišťovna v podstatě nemá možnost odvolání. Jedná se o rozhodnutí jednoho soudce a nelze na ně pohlížet jako na precedens. Soud v uvedeném ojedinělém rozhodnutí přikazuje pojišťovně plnit nad rámec sjednaného pojištění a ukládá jí povinnost odškodnit klienty za stát.

Pokud by se měl stát tento případ precedentem, pak by pojišťovny musely zvážit, zda do budoucna vůbec budou nabízet cestovním kancelářím produkt pojištění záruky pro případ úpadku.

Jaký je postoj ČAP k dalším kauzám zkrachovalých cestovních kanceláří, v nichž figuruje i další váš člen, Česká podnikatelská pojišťovna?

V souvislosti s krachem cestovních kanceláří postupovaly členské pojišťovny vždy v souladu s platnou legislativou a výplata pojistného plnění probíhala podle platných právních norem, tj. do výše 100 % stanovených pojistných limitů sjednaných cestovními kancelářemi. I z příkladů ostatních evropských zemí je zřejmé, že způsob odškodnění klientů cestovních kanceláří probíhá všude stejně, a to vždy maximálně do výše sjednané pojistné částky. Navíc, správnost interních postupů v pojišťovnách je pravidelně kontrolována dohledovým orgánem – Českou národní bankou.

V čem považujete platný zákon za nedostatečný a jaké jsou návrhy ČAP na změnu?

Zásadním je pro nás, aby odpovědnost za stanovení výše tržeb z prodeje zájezdů, které slouží ke stanovení limitu pojistného plnění, nesla cestovní kancelář, nikoli pojišťovna. Zároveň je pro nás klíčové, aby byl tento limit pojistného plnění, jenž je stanovený v pojistné smlouvě, horní hranicí pojistného plnění.

Podílí se Česká asociace pojišťoven na připomínkách k novele zákona č. 159/1999 Sb.?

Ze zkušeností z předchozího roku je bez jakékoliv diskuse evidentní, že zákon 159 z roku 1999 je zastaralý. Ve své současné podobě už nedokáže chránit spotřebitele a ani nefunguje jako nástroj k zamezení toho, aby na trhu cestovního ruchu působili neseriózní a vůči svým klientům neodpovědní podnikatelé. Nejde o ojedinělé případy, ale o opakovaně se projevující systémovou chybu. MMR začalo připravovat novelu tohoto zákona v loňském roce, návrh jsme připomínkovali na pracovní úrovni a jsme i nadále připraveni na přípravě zákona spolupracovat.

Děkuji za rozhovor.

  Lenka Neužilová

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..