Jan Tlučhoř: Živý kraj – známý či neznámý?

Západočeský lázeňský trojúhelník, či čtyřúhelník. Západočeské lázně. Karlovarský kraj. Živý kraj. Mnoho názvů pro jedno území.

Jan TlučhořKarlovarský kraj je v kontextu České republiky velice úspěšnou turistickou destinací. V porovnání s ostatními kraji České republiky se zde cestovní ruch vyvíjí velmi pozitivně. Jeho motorem je lázeňský cestovní ruch, který významně determinuje image celého regionu. Vysoký podíl zahraničních turistů, stejně jako mnoho ubytovacích zařízení té nejvyšší kategorie pak přirozeně řadí v očích potenciálních návštěvníků region mezi „drahé“ destinace. Zároveň však dochází u návštěvníků lázeňských míst k určitému posunu. Často už se nejedná o tradiční lázeňské léčebné pobyty, stále častěji jsou turisty požadovány další aktivity například sportovního charakteru (lyžování, jízda na koni a podobně).

Mimo tradiční lázeňská místa se rozvíjí aktivní turismus, ekoturismus či agroturismus. Tyto typy cestovního ruchu a turisté je vyhledávající však nezapadají do představ o typickém návštěvníkovi Západočeských lázní. Na druhou stranu existence přírodních, sportovních, kulturních a společenských atraktivit a doprovodné infrastruktury v regionu nyní v konečném důsledku umožňuje vyhovět požadavkům měnící se klientely lázeňských míst.

Přesto lze konstatovat, že se turismus v Karlovarském kraji rozvíjí dvoukolejně – jednak tradičně v lázeňských místech a pak v ostatních částech kraje. Je dobré konstatovat, že na území regionu nefunguje organizace cestovního ruchu s krajskou působností. Nicméně se v jednotlivých místech a dílčích regionech rozvíjí subjekty, které se snaží o rozvoj cestovního ruchu (mikroregiony, místní akční skupiny, občanská sdružení). Stejně tak existují i propojení klíčových subjektů v oblasti kongresového cestovního ruchu. Role příslušného oddělení cestovního ruchu na krajském úřadu tedy není jednoduchá, je velmi složité vyjít vstříc oběma směrům turismu v kraji. Podobně složitou roli by měla i organizace cestovního ruchu působící na území celého kraje.

Nicméně v minulém roce byl oddělením cestovního ruchu rozpracován koncept „Živý kraj“ – www.zivykraj.cz. Jeho cílem je posunout vnímání regionu od tradiční lázeňské destinace k oblasti, která je živá nabízející aktivní vyžití, přírodní a společenské atraktivity. Kromě vytvoření logotypu s příslušným grafickým manuálem vznikla „živá“ webová stránka obsahující mnoho fotografií a videomateriálu, z nichž některé získaly ocenění jury na Tourfilmu. Nicméně implementace konceptu (brandu, značky) je velmi pozvolná a odpovídá finančním možnostem oddělení cestovního ruchu. Při využívání je k novému logotypu vždy přidáván slogan, který propojuje nový „Živý kraj“ s Karlovarským krajem. Zároveň je ponecháno na uvážení jednotlivých subjektů v cestovním ruchu, jestli a jak intenzivně nový koncept budou využívat.

Vrátím-li se k první větě tohoto článku, nezbývá než si přát, aby bylo území – alespoň ve vztahu k návštěvníkům – označováno konzistentně jedním názvem.

Jan Tlučhoř
pověřen vedením Katedry marketingu, obchodu a služeb
Fakulta ekonomická
ZČU v Plzni

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..