Jaké produkty a jaké množství je osvobozeno od cla?

Turisté si rádi přiváží ze zahraničí kvalitní alkohol či tabákové výrobky, a když jim zachutná, kupují si často větší množství. Podívejte se na seznam věcí a jejich množství, které jsou osvobozená od cla.

Ilustrační foto Autor: Lucie Poštolková

Ilustrační foto Autor: Lucie Poštolková

Čeští turisté si málokdy zjišťují, kolik litrů si mohou přivést tvrdého alkoholu či vína. V rámci dobré informovanosti cestujících, tak mohou cestovní kanceláře pomoct tápajícím klientům o svých povinnostech a právech mimo jiné při přepravě zboží z EU a ze třetích zemí. „V loňském roce Celní správa ČR zaznamenala negativní šíření počtu případů, kdy se Češi pokoušeli nedovoleně dovézt zakázané zboží ze zahraničí, kde strávili svou dovolenou. Velmi častými případy je také neproclení dováženého zboží ze zemí mimo EU (nejčastěji Egypt, Spojené Arabské Emiráty, Turecko),“ uvedla Kateřina Petříčková, tajemnice Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA).

Například turisté, kteří se vrací z dovolené v Turecku, musí veškeré nakoupené zboží přesahující částku 430 EUR na osobu proclít. Což je v případě této destinace častý problém, neboť Češi si v poslední době v Turecku oblíbili nákupy zlata, koberců a kožených výrobků.

Ve většině loňských případů nedovoleného dovozu zboží se jednalo o dovoz zboží podléhající množstevním, hodnotovým nebo zákazovým omezením (tabákových výrobků, alkoholických nápojů, suvenýrů, rostlinných výrobků apod.). Při zjištění nedovoleného dovozu tohoto druhu zboží pak následuje pro cestujícího přestupkové řízení, zajištění zboží s jeho propadnutím a případně udělení pokuty. Zpravidla udělí celní správa blokovou pokutu až do výše 5 000 Kč, pokud se jedná o celní přestupek. Často takto bývají pokutováni turisté dovážející nadměrné množství alkoholu či cigaret. Vedle dovyměřeného cla, DPH či spotřební daně a případného zabavení zboží tak ještě k tomu turisté zaplatí na místě pokutu.

Zboží určené pro osobní spotřebu a dovážené z členských států EU, nepodléhá clu. Výrobky, které běžně podléhají spotřební dani, jako jsou pivo, víno, líh, tabákové výrobky a minerální oleje, jsou od spotřební daně osvobozeny, pokud turisté převážejí menší množství než:

konzumní líh a lihoviny 10 l konečných výrobků

pivo 110 l

meziprodukty 20 l (např. portská vína, vermuty)

vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l

cigarety 800 kusů

cigarillos a doutníky o váze menší než 3 g/kus 400kusů

ostatní doutníky 200 kusů

tabák ke kouření 1 kg

minerální oleje s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně množství dopravované v běžných nádržích zvýšené o 20 l

zkapalněné ropné plyny v tlakových nádobách o hmotností náplně do 40 kg včetně 5 tlakových nádob

Zboží určené pro osobní spotřebu a dovážené leteckou dopravou v osobních zavazadlech ze třetích zemí (státy mimo EU) cestujícím (starší 15 let), je osvobozeno od cla a DPH do výše hodnoty zboží odpovídající částce 430 EUR na osobu (u cestujícího do 15 let je částka snížena na 200 EUR na osobu) :

200 ks cigaret

100 ks doutníčků do 3 gramů

50 ks doutníků nad 3 gramy, nebo 250 g tabáku ke kouření

1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného lihu o obsahu nejméně 80 % obj., nebo
2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % obj. (šumivá vína, jemné likéry)

4 litry tichého vína a 16 litrů piva

Poměrně častým a hodně se opakujícím negativním jevem je také dovoz ,,suvenýrů,“ které podléhají úmluvě CITES regulující obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (korály, některé druhy kaviáru, lastur, schránek mořských živočichů, výrobky z kůží, některá živá zvířata a rostliny). „Cestující by si měl před dovozem zjistit, zda zboží, které kupuje a zamýšlí dovézt do ČR, nepodléhá zákazům nebo omezením podle platných právních předpisů o ochraně některých druhů živočichů a rostlin, nebo výrobků z nich,“ dodala Petříčková.

Přísný režim dovozu se vztahuje i v rámci území EU na výrobky živočišného původu (maso, masné výrobky, mléko, apod.). Tyto produkty mohou obsahovat choroboplodné zárodky způsobující infekční onemocnění. Takové výrobky jsou při celní kontrole vyhozeny do připravených košů v příletové části celního úřadu.

Podrobné informace pro cestující jsou uvedeny na stránkách www.celnisprava.cz a také k dispozici na stránkách České inspekce životního prostředí http://www.cizp.cz a Státní veterinární správy http://www.svscr.cz.

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..