Doprava

Jak se daří regionálním letištím u nás?

Již několik měsíců řeší letecké společnosti a cestovní kanceláře problémy s uzemněnými boeingy typu 737 MAX. Mediální pozornost se soustředí především na společnost Smartwings, která u nás zabezpečuje letní dovolené většiny českých turistů. Nás v této souvislosti zajímá, jak nastalá situace ovlivnila výkon našich regionálních letišť, jejichž činnost je na letním provozu extrémně závislá. Zástupců karlovarského, pardubického, brněnského a ostravského letiště se ptáme i na jejich další plány a možnosti rozvoje.

Ilustrační, foto: Pixabay

1. Jaký vliv má na vaše letiště odstávka boeingů?

2. Jaké plány má letiště pro příští měsíce, resp. roky?

3. Jak může zřizovatel ovlivnit další fungování letiště?

 

Jiří Pos, jednatel, Letiště Karlovy Vary, s. r. o.

1. Přímý dopad na plánované výkony a výnosy to nemá, ale byla odložena jednání o případných rozvojových plánech na charterové lety se společností Smartwings.

2. Potenciál rozvoje pravidelných linek vidíme v navýšení kapacit společnosti Pobeda na lince z Moskvy, usilujeme o obnovení spojení s Petrohradem a mj. jednáme i s partnerem z Ukrajiny na propojení Kyjeva a Karlových Varů. V budoucnu se chceme také zaměřit na destinace ve zbytku Evropy, zejména v návaznosti na předpokládaný úspěch projektu UNESCO lázeňského trojúhelníku v Karlovarském kraji. V neposlední řadě pak chceme letiště zatraktivnit i pro segment všeobecného letectví rozšířením služeb včetně výcviku.

3. Zřizovatel, v našem případě Karlovarský kraj, má vliv zejména na rozvojové projekty. V současné době se jedná o podporu projektu Rozšíření a prodloužení dráhy, který by měl zvýšit konkurenceschopnost letiště, resp. odstranit některé stávající limity. Zároveň v oblasti rozvoje linek je role zřizovatele nezastupitelná jak cestou efektivní propagace destinace, tak i v oblasti marketingové spolupráce se stávajícími nebo potenciálními partnery, leteckými společnostmi.

Jakub Splavec, tiskový mluvčí skupiny Accolade, vlastníka Letiště Brno, a. s.

1. Krize „Maxů“ měla zatím na provoz letiště prakticky nulový dopad. Velkou zásluhu na tom mají i cestovní kanceláře, které včasnou a efektivní reakcí dokázaly některé zrušené spoje nahradit jinými dopravci nebo využily volné kapacity ostatních letů. Tedy i přes malé snížení počtu původně naplánovaných letů se díky vyššímu vytížení letadel počet cestujících zvýšil.

2. Provozně se bude letiště hlavně modernizovat. V nejbližší době se to dotkne hlavně oblasti bezpečnosti, technické údržby a technického zázemí letiště. Musíme si totiž uvědomit, že naše letiště je bránou nejen do Jihomoravského kraje, ale především je hranicí schengenského prostoru a jako takové musí splňovat všechny náležitosti a neustále se vyvíjet. Jakmile se nám povede zatraktivnit region a udržet letiště na špičkové úrovni, do budoucna máme dobře vykročeno.

3. Naším cílem je Brno rozlétat a jako provozovatel k tomu máme společně s našimi partnery výhradní mandát. Pravidelně se scházíme a jednáme prakticky se všemi dopravci a snažíme se najít společnou shodu. Obecně se však musíme zamyslet nad tím, jak Brno a Moravu prodávat jako atraktivní místo pro dovolenou a volný čas. Je logické, že obyvatelé Brna a regionu chtějí cestovat do evropských metropolí, ale my se musíme pokusit přesvědčit například lidi z Barcelony, aby prostě chtěli navštívit jižní Moravu. Pak je velká šance, že se Brno stane atraktivní destinací i pro dopravce.

Hana Šmejkalová, ředitelka, Letiště Pardubice

1. Odstávka letadel hluboce zasáhla do provozu letiště Pardubice. První krok udělala společnost Ryanair, která v květnu informovala o zrušení pravidelných linek do Londýna. Druhá pravidelná linka, která je provozována během letního letového řádu do Alicante, je provozována s velkým úspěchem i nadále. Dalším krokem bylo zrušení prakticky celé charterové přepravy společnosti Smartwings během letní sezony. Kromě linky do Černé Hory, kterou operujeme společně s letištěm Ostrava, nám zůstaly lety do Bulharska a Turecka na palubách zahraničních dopravců. Omezení provozu samozřejmě znamená i citelný propad v hospodářském výsledku společnosti EBA, a. s.

2. Současná situace a předpoklad, že se odstavená letadla do vzduchu brzy nedostanou, nás přivedla k přijmutí řady opatření, která se týkají pravidelných i charterových letů. Pro příští rok budeme oslovovat zahraniční dopravce, kteří nabídnou kapacitu na jiných typech letadel. Zájem máme samozřejmě na rozšíření naší sítě, abychom nahradili chybějící Londýn, který je pořád světovou jedničkou, nabídli nová spojení do strategických bodů a teplých destinací, kam naši klienti odlétají za zaslouženým odpočinkem. Současná situace nás přivedla k přijmutí řešení, která nám pomohou se dostat opět do kladných čísel, jako jsme měli v roce 2018.

3. Samozřejmě zřizovatel je strategickým rozhodovacím orgánem společnosti East Bohemian Airport, která je provozovatelem civilní letecké přepravy na vojenském letišti v Pardubicích. On volí další kroky, kterými se společnost vydá, a on rozhoduje o existenci společnosti. Bez jeho důvěry, ale i kontroly, pomoci a strategického vedení se společnost nemůže dále rozvíjet a investovat. Naše společnost má dva akcionáře. Jejich spolupráce a společná podpora jsou pro naší firmu nezbytné.

Kateřina Pustějovská, specialista oddělení Marketing, Letiště Ostrava, a. s. 

1. Situace kolem celosvětového uzemnění letadel Boeing MAX 8 se dotkla také ostravského letiště. Společnost Smartwings, která je jedním z dopravců působících na letišti, omezila provoz na některých letech. Rušení se dotklo spojení do Egypta – Hurghada a Marsa Alam, na řecký ostrov Kos a do bulharské Varny. Za velkou část zrušených letů se letišti ve spolupráci s cestovními kancelářemi podařilo sehnat náhradu a jsou realizovány jinými leteckými společnostmi. Většina cestujících, kteří se na dovolenou chystají odletět z našeho letiště, nemusí mít obavy. 94 % letů proběhne podle plánu.

2.+3. Pro rozvoj Moravskoslezského kraje je nezbytné pravidelné přímé letecké spojení s významnými evropskými leteckými uzly, tzv. huby. Vedení letiště spolu s vedením kraje připravuje již několik měsíců podmínky pro napojení ostravského letiště na letiště ve Vídni, Mnichově a ve Varšavě. Napojení na tyto „huby“ zlepší dopravní dostupnost regionu a rozvíjející se mošnovské průmyslové zóny pro investory. Jedná se o destinace, jejichž hospodářství je orientováno na odvětví, která jsou pro další ekonomický rozvoj kraje nezbytná. Jde především o IT technologie a služby, logistiku a lehké strojírenství.

Linky do Vídně a Mnichova umožní obchodní klientele jednoduché a komfortní spojení s klíčovými trhy v Německu, Francii a Holandsku. Všem cestujícím z regionu pak nabídnou letecké spojení do téměř celého světa s jedním přestupem a zajistí přístup do sítě dopravců s celosvětovým dosahem. Pravidelné linky do Vídně, Varšavy a Mnichova uvítají i turisté, spojení zlepší mobilitu studentů a akademických pracovníků, pomůže rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu. Důležité je i pro veřejné instituce sídlící v Moravskoslezském kraji.

Linka do Mnichova bude využívána především na přestupy na jiné linky, značná část cestujících však bude letiště využívat pro začátek nebo konec své cesty. Počet německých investorů v kraji je totiž vysoký a zřejmě bude dále růst. V kraji v současnosti působí 55 společností s německým kapitálem, 34 sídlí v 30minutové dojezdové vzdálenosti od mošnovského letiště. Vídeň je oproti tomu destinace téměř čistě tranzitní pro cesty do celého světa. Po schválení Evropskou komisí a Ministerstvem dopravy bude koncem července vyhlášen tendr na provoz linek, první lety by pak mohly být spuštěny začátkem příštího roku. Předpokládáme, že linky z Ostravy do Vídně a do Mnichova budou létat dvakrát denně.

Newsroom TTG

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button