Nezařazené

Jak obstála ACK ČR v roce 2019?

V prostorách Lindner Hotel Prague Castle proběhlo 19. listopadu již XXXVIII. Valné shromáždění Asociace cestovních kanceláří České republiky.

Foto: Lenka Neužilová

Vedle předsedy představenstva ACK ČR Vladimíra Dolejše a členů představenstva Lenky Vikové, Jolany Kopřiva Myslivcové, Zdeňka Kříže a Petra Krče se za předsednickým stolem setkali i předseda Fóra cestovního ruchu Viliam Sivek, Renata Králová a Daniel Koppitz z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism.

Úvod patřil Vladimíru Dolejšovi, který se ve své zprávě věnoval shrnutí nejdůležitějších událostí v období od listopadu loňského roku do října 2019. „Zažili jsme turbulentní rok, který byl rámován uzemněním boeingů 737 MAX a vyhlášením insolvence cestovní kanceláře Thomas Cook. To byly dva momenty, jež nejvíce ovlivnily sledované období. Díky profesionální práci jak cestovních kanceláří, tak leteckého dopravce Smartwings se však situaci podařilo velmi dobře zvládnout. Svědčí o tom meziroční navýšení prodejů zájezdů, které se pohybuje mezi 18 až 20 procenty,“ uvedl Vladimír Dolejš.

Jako další charakteristiky aktuální situace českého trhu připomněl předseda představenstva ACK ČR fakt, že rekordně velká část zájezdů byla klienty zakoupena z nabídky first minute a že se výrazně zvýšil zájem o ubytování vyšší kategorie a o zážitkové programy. Mírný nárůst zaznamenala průměrná cena zájezdů, která se v daném období pohybovala kolem 18 000 za týden. Naproti tomu výběr nejžádanějších pobytových destinací zůstává víceméně bez změny, když vedou s leteckou dopravou státy kolem Středozemního moře, především Řecko a řecké ostrovy, Turecko, Bulharsko a Španělsko, vlastní dopravou pak Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko a Německo. Upozornil rovněž na trend nárůstu počtu seniorů mezi klienty cestovních kanceláří, který dosáhl hodnoty 34 procent, a je zřejmé, že se bude i nadále navyšovat. Zmínil i rekordní prodeje letenek a zvyšující se návštěvnost památek a turistických cílů u nás.

Při hodnocení činnosti ACK ČR Vladimír Dolejš shrnul akce, kterých se asociace a její členové zúčastnili za zvýhodněných podmínek, a navrhl rozšířit účastníky veletrhu Czech Travel Market o členy Fóra cestovního ruchu. Uvedl také, že je členem komise pro cestovní ruch Magistrátu hl. m. Prahy a členové představenstva ACK ČR se podílejí na činnosti komise pro neoprávněné podnikání při MMR ČR, zasedají v pracovní komisi ke garančnímu fondu, lobbují v Parlamentu ČR a Senátu PČR a koordinují činnost s agenturou CzechTourism a jejím novým ředitelem.

Se zájmem si členové ACK ČR vyslechli příspěvek Renaty Králové, ředitelky odboru cestovního ruchu MMR ČR, která se věnovala jednak Garančnímu fondu, jednak neoprávněnému podnikání. Novou informací je výše ročního příspěvku do GF, která se pro rok 2020 snižuje z 0,1 % na 0,05 % z ročních plánovaných tržeb. Zmínila i řešení příspěvků pro nově vznikající kanceláře: „Základem pro výpočet ročního příspěvku nově vznikající cestovní kanceláře jsou plánované tržby cestovní kanceláře z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb za období od jejího vzniku do konce kalendářního roku, ve kterém vznikla.“

Uvedla rovněž, že v současnosti je v garančním fondu více než 45 milionů korun a že v letošním roce nedošlo k žádnému plnění z GF. Cestovní kanceláře také budou nově získávat certifikát v českém a anglickém jazyce, který je dokladem, že mají splněny své zákonné povinnosti. Ten jim může sloužit jako informace pro zákazníky.

Renata Králová se věnovala i problematice neoprávněného podnikání, kdy uvedla, že nejvíce problémů je s nekalou činností spolků. Dosud bylo řešeno 29 podnětů ACK ČR a nyní je popsáno a MMR ČR předáno dalších 13 případů.

V závěru dopoledního jednání vystoupil ředitel agentury CzechTourism, který členy ACK ČR seznámil se současnou situací agentury, která má nyní k dispozici méně finančních prostředků i zaměstnanců. Uvedl, že nyní se řeší především administrativní otázky a síť zahraničních zastoupení, která bude zeštíhlena o kanceláře v Šanghaji a Hongkongu. V Číně bude zachováno zastoupení v Pekingu a ředitelé opouštějící zavřené kanceláře posílí týmy v Japonsku a Thajsku.

„Naší snahou je najít transparentní možnost spolupráce s podnikateli bez veřejné podpory, například s malými a dynamickými firmami v našich regionech. V dalším období se rovněž budeme věnovat portálu Kudy z nudy, Českému systému kvality služeb a projektům Czech Specials a Vzdělávání v cestovním ruchu,“ shrnul Jan Herget nejdůležitější kroky v dalším fungování CzechTourism.

Odpolední uzavřené jednání se soustředilo na volby, v nichž post místopředsedy asociace pro vnější vztahy obhájil Jan Papež (Marco Polo International). Členy představenstva jsou po volbách RNDr. Ladislav Havel (Ciao…, cestovní kancelář) a Ondřej Rušikvas (Blue Style). Schválena byla rovněž kooptace Jana Bezděka (Cestovní kancelář Fischer), Petra Kostky (EXIM Tours) a Stanislava Zemana (Čedok) do představenstva asociace.

Lenka Neužilová

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button