LidéZprávy

Jak integrovat témata určená k propagaci ČR v zahraničí do programů cestovních kanceláří

Valné shromáždění ACK ČR otevřelo na svém listopadovém jednání množství témat, která podnikatele v cestovním ruchu trápí. Vedle legislativních otázek bylo jedním z diskutovaných témat i zlepšení komunikace s agenturou CzechTourism. Při vyhlášení témat určených k propagaci České republiky v zahraničí i v České republice pro roky 2016 až 2018 došlo totiž k poměrně živé diskusi o jejich užitečnosti a možnosti jejich integrování do programů incomingových cestovních kanceláří. Proto jsme se na představitele některých těchto kanceláří obrátili s našimi anketními otázkami.

Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com

[box]

1. Vyhovuje vám načasování a tematické zaměření velkých kampaní agentury CzechTourism a s jakým časovým předstihem marketingová témata potřebujete znát, abyste je dokázali zařadit do svých nabídek?

2. Pokud byste měli možnost do výběru témat kampaní zasáhnout, přivítali byste ji? Jaká témata byste doporučili pro příštích pět let?

[/box]

 

03-01Josef Ryljak

ředitel incomingu, ATIS

1. Zde bych rozlišil vlastní produkt pro českého zákazníka a dodávaný produkt v rámci incomingu pro zahraniční partnery. V rámci vlastního produktu umíme být trošku flexibilnější, nicméně ideální časový předstih je minimálně jeden rok ve vazbě na plánovací a sezonní práci touroperátorů. Možná rok a půl by byl lepší. Např. na jaře kalendářního roku znát celý rok příští.

2. Například: atraktivní, moderní a bezpečná země v srdci Evropy. Nebo poznávejme regiony České republiky – např. městská turistika mimo Prahu, české hory apod. V regionech vidím obrovskou rezervu, podívejme se, jak se proměnilo v posledních letech např. Ostravsko, jižní Morava, Liberec, Plzeň atd.

 

Markéta Athanasiadová03-02

ředitelka incomingu, Čedok

1. Načasování velkých kampaní je pro nás ze strany CzechTourismu velmi opožděné. Sami si vyhledáváme velká výročí a události, o které bychom mohli obohatit naše nabídky, protože programovou náplň a s tím spojené marketingové aktivity připravujeme nejpozději šest měsíců před začátkem nadcházejícího roku a cenové nabídky zasíláme zahraničním touroperátorům a cestovním kancelářím se stejným časovým předstihem.

2. Témata kampaní jsou daná jednak historicky, anebo se jedná o nějaké kulturní a sportovní události, které svým významem přesahují hranice České republiky. Nemyslím si, že bychom chtěli do jejich výběru přímo zasahovat. Klíčový produkt marketingové kampaně CzechTourismu na rok 2016 – Karel IV. – je určitě z hlediska naší země a střední Evropy významný, ale pro klienty z Asie, Blízkého východu, Ameriky a některých vzdálenějších evropských zemí se na tom programová nabídka stavět nedá.

 

03-03Martin Topinka

ředitel, Turístico

1. Z našeho pohledu není to nejpodstatnější zařadit do nových nabídek témata, která zrovna propaguje agentura CzechTourism. Tvorba konkrétní nabídky závisí na mnoha jiných okolnostech: např. na diskusi o vhodném produktu s partnery ze zdrojových zemí, na existenci či absenci vhodného dopravního spojení atp. Samozřejmě ale vnímáme kampaně agentury CzechTourism jako zásadní prvek v propagaci naší destinace. Nyní agentura prezentovala marketingová témata na několik let dopředu, až do roku 2019, a toto načasování by nám mělo vyhovovat. Teoreticky by nám mělo stačit znát hlavní propagační témata s dvouletým předstihem.

2. Určitě bychom přivítali možnost zasahovat do volby tématu kampaní. Obávám se ale, že nebude úplně jednoduché uspořádat anketu mezi všemi společnostmi, které se zabývají incomingem z nejrůznějších zemí, neboť všude je Česko vnímáno trochu jinak. Jistě by ale diskuse nad tématy byla přínosná.

Například naše společnost je zaměřena na španělsky a portugalsky mluvící klientelu a v těchto zdrojových zemích by se jistě hodila témata historická (např. holocaust a druhá světová válka, rakousko-uherské císařství), témata osobnostní (např. Václav Havel), nejrůznější gastronomická témata, architektura, místa na seznamu UNESCO apod. Ale přes všechnu záslužnou snahu dostat turisty mimo naše hlavní město nezapomínejme prosím na to, že Praha je ten největší poklad, který máme, a že je třeba nepolevit v jejím neustálém zviditelňování.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat
Close
Back to top button