Jak čistá je v Evropě voda ke koupání?

Vyhodnotit údaje o kvalitě vody z 21 582 míst ke koupání po celé Evropě : takového úkolu se i letos zhostila Evropská agentura pro životní prostředí a Evropská komise. Výsledky najdete v právě vydané Zprávě o kvalitě evropských vod ke koupání za rok 2015.

Řekla Zrmanja, Chorvatsko. Zdroj: shutterstock.com

Řekla Zrmanja, Chorvatsko. Zdroj: shutterstock.com

Zpráva došla k závěru, že 96 % všech evropských míst ke koupání, vnitrozemských i přímořských, splňuje minimální požadavky, přičemž více než 84 % dosahuje stupně „vynikající“. Měření vody na všech sledovaných 21 582 místech muselo splňovat přísné metodologické požadavky. Údaje vycházejí ze stavu v roce 2015, výsledky však dávají dobrou představu i o kvalitě koupacích vod v roce 2016. Monitorování kvality vody se vztahuje na členské státy EU, Švýcarsko a Albánii.

Největší podíl míst ke koupání s vynikající kvalitou vody má Lucembursko (100 %), Kypr (99 %), Malta (98 %) a Řecko (97 %), za nimi následuje Chorvatsko (94 % koupacích míst má v této zemi vynikající kvalitu vody) a Německo a Rakousko (obě země 90 %). V České republice mělo vynikající kvalitu vody 79 % ze 145 měřených míst.

Ze všech měřených míst byla pouze u 385 z nich zjištěna špatná kvalita vody. Největší počet koupacích míst se špatnou kvalitou vody byl zjištěn v Itálii, Francii a Španělsku.

Celkově dobré výsledky jsou výsledkem čtyřiceti let investic do vodní a odpadní infrastruktury, a také funkčnosti evropské legislativy v oblasti životního prostředí. Evropské vody ke koupání jsou jednoznačně čistější než dříve. V roce 1991 dosahovalo nejvyšších standardů 56 % koupacích míst, v roce 2015 to bylo již 87 %. Na počátku 90. let 25 % koupacích míst nedosahovalo minimálních standardů 25 % těchto místo, v roce 2015 už bylo míst se špatnou kvalitou vody pouze 1,7 % (včetně míst zavřených a míst s nedodatečnou úrovní monitorování).

Koupání v kodaňském přístavu. Zdroj: BIG + JDS

Koupání v kodaňském přístavu. Zdroj: BIG + JDS

Z investic do odpadní infrastruktury těží mimo jiné oblíbené turistické destinace jako Blackpool, Kodaň a Mnichov. Například v Kodani se podařilo revitalizovat přístav. Po desetiletí vypouštění odpadních vod výrazně zhoršovalo kvalitu v přístavu, která byla silně znečištěná. Nyní se odpadní voda vypouští do přístavu pouze během silných dešťů. Město navíc rozšířilo městské čističky vody. V roce 2002 se otevřelo první přístavní koupaliště a dnes je jich v provozu již pět.

Interaktivní mapu, kde si můžete ověřit kvalitu vody na každém z více než 21 000 koupacích míst najdete ZDE. Celou zprávu si můžete stáhnout na portálu EU. Najdete v ní mimo jiné velmi praktický seznam webových stránek jednotlivých zemí, kde se můžete dozvědět aktuální kvalitu vody ke koupání na jednotlivých místech. Pro Českou republiku jsou to stránky Ministerstva zdravotnictví.

 

Autor Petr Bílek (Články)


Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..