Zprávy

Fundraising. Ale co to je?

Možná jsme to slovo už někde zaregistrovali, možná se s ním setkáváte poprvé. Cílem tohoto krátkého článku je vás seznámit s jeho možná netušeným rozměrem. Pojměme to jako krátký fundraisingový výkladový slovník – ale pouze základní, zdaleka neobsahující všechny taje a zákoutí fundraisingu.

Foto: Flickr.com/Howard Lake
Foto: Flickr.com/Howard Lake

Fundraising (z anglického „shromažďování zdrojů“) je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních prostředků, materiálu nebo služeb na veřejně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. Příjemci těchto prostředků bývají zpravidla nevládní neziskové organizace, ale též kulturní organizace, rozpočtové nebo příspěvkové organizace (vzdělávací instituce, nemocnice, zařízení sociální péče atd.), obce, mikroregiony, kraje, církve, politické strany, v neposlední řadě i podnikatelské subjekty poskytující veřejně prospěšnou službu nebo rozvíjející své podnikání. Oslovenými dárci bývají jednotlivci, firmy, nadace, státní úřady, orgány místní nebo krajské samosprávy. Jedním z důležitých fund­raisingových zdrojů jsou evropské fondy.

Individuální neanonymní fundraising – jednorázové nebo pravidelné dárcovství, kdy obdarovaný zná identitu dárce a může s ním navázat dlouhodobé partnerství. V západní Evropě nebo Americe tvoří příjmy z individuálního neanonymního fundraisingu většinu příjmů NNO a často zajímavou část příjmů politických stran, škol apod. Filantropie tam má mnohem větší tradici. Realizuje se řadou metod, z nichž nejrozšířenější je asi tzv. direct mailing – oslovování potenciálních dárců mailem nebo dopisem. Mezi další metody patří například tzv. direct dialogue – oslovování lidí přímo (například na ulicích).

Individuální anonymní fundraising – zde řadíme hlavně sbírky – ať už se jedná o zaslání peněz na povodňový účet, příspěvek do kasičky při Tříkrálové sbírce nebo poslání dárcovské DMS na pomoc obětem zemětřesení.

Grantový fundraising – sepisování grantových žádostí a jejich předkládání nadacím, do evropských fondů, obcím, ministerstvům apod.

Crowdsourcing nebo crowdfunding – na jednom virtuálním místě shromažďují desítky jednorázových i dlouhodobých projektů, lidé na ně mohou posílat peníze a on-line se dá sledovat, kolik financí se již vybralo. Nejznámější portál tohoto druhu je www.kickstarter.com. V České republice na podobném principu funguje například web hithit.cz. Často se tímto způsobem získávají peníze například na kulturní projekty.

On-line dárcovství – v dnešní době se lze stát dárcem na různé projekty pouze pomocí platební karty. A to v případě, že organizace, která finance žádá, používá například platební bránu „darujme.cz“.

Petr Machálek

Petr Machálek
Fundraiser, facilitátor a konzultant na volné noze, spoluautor knihy Základy fundraisingu a projektového managementu, která je zdarma ke stáhnutí na www.petrmachalek.cz.

 

 

 

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat
Close
Back to top button