Zprávy

Fórum cestovního ruchu rozšiřuje svou členskou základnu

V říjnu 2018 přivítalo nejsilnější sdružení cestovního ruchu hned dva nové členy z řad odborníků v cestovním ruchu. Novými členy se stala Asociace organizací cestovního ruchu a Klub českých turistů.

Fórum cestovního ruchu, jehož posláním je koordinace a prezentace zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, stále více naplňuje Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014–2020, jejíž garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v čele s ministryní Klárou Dostálovou, která podpořila profesní sdružení například i na stánku FCR během veletrhu Holiday World 2018.

Oba noví členové patří k významným aktérům v cestovním ruchu. Asociace organizací cestovního ruchu vedená Jaromírem Poláškem se podílela na aktivitách FCR již od roku 2016, kdy tehdejší předsedkyně Zuzana Vojtová uzavřela s předsedou Viliamem Sivekem Memorandum o spolupráci. Úspěšná kooperace obou organizací přiměla oba subjekty k prohloubení spolupráce, a to ve formě členství.

Naopak s Klubem českých turistů, v jehož čele stojí Vratislav Chvátal, byla navázána spolupráce v posledních týdnech v rámci připomínkování strategických dokumentů Ministerstva pro místní rozvoj ČR a agentury CzechTourism. Jedná se o jedno z nejstarších uskupení, které aktivně svou činností podporuje turistiku a cestovní ruch v České republice, a to již s tradicí od roku 1888. V současné době sdružuje na 33 000 členů.

Aktuálně má Fórum cestovního ruchu 15 členů a 7 uzavřených memorand o spolupráci, čímž sdružuje nejvýznamnější aktéry v cestovním ruchu. Zastupuje tak zájmy více než 190 tisíc pracovních míst v cestovním ruchu.

Za poměrně krátké období se stalo FCR důležitým aktérem v cestovním ruchu v komunikaci s veřejnou správou (Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, agenturou CzechTourism, Ministerstvem zemědělství ČR aj.), ale i partnerem destinačních organizací v rámci regionů a organizací zabývajících se cestovním ruchem (Asociace krajů, Svaz měst a obcí ČR aj.). FCR je stálým členem Kolegia ministryně MMR, Pracovní skupiny cestovního ruchu náměstka MMR, Rady pro strategii agentury CzechTourism, Rady kvality a certifikace Českého systému kvality služeb, Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch, ale také je pravidelně zváno k pracovním jednáním týkajícím se Koncepce státní politiky cestovního ruchu, kategorizace destinačních managementů, národního programu cestovního ruchu. Připomínkuje také legislativní úpravy ovlivňující problematiku cestovního ruchu, v poslední době například zákon č. 159/1999 Sb., místní poplatky, EET a živnostenský zákon, a to také na podvýborech pro cestovní ruch v PSP. A to vždy s cílem posílit postavení oboru a podpořit konkurenceschopnost České republiky jako turistické destinace.

Mgr. Martina Košlíková
Fórum cestovního ruchu

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button