NezařazenéRozhovoryZprávy

Fórum cestovního ruchu bylo zapsáno jako spolek, co přináší nového?

V červenci 2015 bylo Fórum cestovního ruchu registrováno jako spolek s názvem: Fórum cestovního ruchu, z. s.  Co konkrétního spolek přináší, jsme se zeptali Viliama Siveka, který byl zvolen předsedou spolku.

Viliam Sivek
Viliam Sivek

 

Co konkrétně přinese Fórum cestovnímu ruchu?

Fórum cestovního ruchu vzniklo v roce 2014 tak, že se několik subjektů domluvilo na spolupráci. Nyní bylo po dohodě se zakládajícími členy zaregistrováno Městským soudem v Praze jako Spolek.

Subjekty působící v cestovním ruchu se setkávají na různých akcích často, přes to zcela chybí komunikační platforma, kde bychom mohli všichni společně  prezentovat své názory, problémy, navrhovat jejich řešení a zejména efektivněji prosazovat odstranění překážek, které brzdí podnikání ve službách cestovního ruchu. Získání právní subjektivity Fóra byl další zákonitý krok, který naplňuje Vládou schválenou koncepci na období 2014-2020. Zakládající členové jsou přesvědčeni o tom, že právní subjektivita dává jasně najevo, že profesní organizace, které zastupují podnikatele, jsou tady a jejich názoru je potřeba nejen naslouchat, ale i jejich činnost podporovat. Zájem významných profesních sdružení o členství ve Fóru tuto myšlenku navíc potvrzuje. Díky tomu Fórum přispěje k účelné koordinaci aktivit v oblasti cestovního ruchu, jednotnou komunikací zájmů profesních sdružení s veřejným sektorem a současně prohloubí spolupráci subjektů působících v cestovním ruchu.

Proč by se profesní sdružení měli registrovat do Fóra? 

Fórum je určeno pro všechny profesní organizace, které sdružují  alespoň 25 podnikatelských nebo zaměstnavatelských subjektů činných v cestovním ruchu a působí na území České republiky více než 5 let. Zajímají nás subjekty, které mají určitý záběr a mají za sebou již nějakou historii, tedy zkušenosti s cestovním ruchem. Navíc Fórum představuje jedinou organizaci, která sdružuje všechny subjekty cestovního ruchu, jejichž zájmy pro rozvoj cestovního ruchu se společnými silami lépe prosazují vůči autoritám.

Jak bude probíhat „diskuzní prostor“, který jste prezentoval?

Členy Fóra jsou v současné době například Svaz léčebných lázní ČR, Asociace průvodců České republiky, Asociace lanové dopravy, Asociace turistických a informačních center, Asociace kempů České republiky, Český spolek horských průvodců, Česká asociace Wellness a budou další.

Jejich problematika je velmi různorodá a obsáhlá, ale jedno mají společné a to zájem poskytovat kvalitní služby ve svém oboru. A k tomu, aby takové služby mohli poskytnout, musí mít odpovídající podmínky. Hledáme v současné době společné průsečíky a chceme prostřednictvím spolku předkládat a prosazovat společné efektivní návrhy tak, aby se podmínky pro podnikáni ve všech službách cestovního ruchu zkvalitnili. A jednoduše řečeno to je hlavní poslání a náplní Fóra CR.

Bude se Fórum scházet pravidelně?

Samozřejmě, že budeme a mimo to máme k dispozici mnoho moderních on-line komunikačních nástrojů, které již pravidelně využíváme, nicméně i zde stále zde platí pravidlo, že potkat se osobně s kolegy z branže je to nejlepší řešení. Proto plánujeme pravidelná osobní setkání, ostatně 2. 9. máme další společné jednání.

Bude veřejné?

Fórum není určeno veřejnosti, ale výstupy z jednání a další informace  z činnosti budou k dispozici na internetových stránkách a v médiích. A  samozřejmě se budeme snažit, aby naše práce byla vidět. Spolků, které si dávají nějaké vznešené cíle a pak se nic nestane, je zde mnoho. To vsak není naše parketa. Naším cílem je pomoci všem podnikatelům v  cestovním ruchu. Tím směrem se budeme ubírat.

[box]

Fórum cestovního ruchu, z. s., sídlem Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 04234901, byl ustanoven v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 (dále jen Koncepce), kterou vláda schválila na svém zasedání dne 27. března 2013 usnesením č. 220. Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro nadcházející období 2014 – 2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržet jeho ekonomickou výkonnost i jeho pozitivní dopady na socio-kulturní a environmentální rozvoj České republiky.

Podle této Koncepce Fórum cestovního ruchu představuje nezávislou a širokou komunikační platformu pro koordinaci a prezentaci zájmů aktérů v cestovním ruchu, jak směrem do odvětví tak vně. Hlavní rolí Fóra je proto formulovat aktuální problémy odvětví cestovního ruchu v ČR, efektivněji prosazovat nutné změny, navrhovat zpracování odborných studií a spolupracovat na vyhodnocení ročních akčních plánů Koncepce. Mezi důležité funkce přitom patří komunikace s institucemi veřejné správy, tj. aktivní podpora profesních zájmů v meziresortních a pracovních skupinách při orgánech státní správy na všech úrovních.

Fórum cestovního ruchu z.s., je otevřenou organizací, která ráda uvítá ve svých řadách každého reprezentanta z řad jednotlivých oborů cestovního ruchu, který plní podmínky vstupu a je ochoten se podílet na základních cílech a podporovat rozvoj a trvalou udržitelnost v cestovním ruchu.

[/box]

Lucie Poštolková

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button