Fórum cestovního ruchu 2017

Tématem sedmého ročníku Fóra cestovního ruchu byl udržitelný cestovní ruch. Konference pořádaná agenturou CzechTourism se konala ve dnech 15.–16. listopadu v Congress Hotelu Dvořák Tábor. Zde je náš výběr toho nejzajímavějšího, co v Táboře zaznělo.

V úvodním příspěvku ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková hovořila o místě ekologického cestovního ruchu v činnosti CzechTourismu. Mezi nástroji podpory udržitelného cestovního ruchu zmínila především regionální diverzifikci, zaměření na vzdálené trhy a bonitní turisty, a také oslovování klientů z kategorií „cool“ a „požitkáři“. Monika Palatková připomněla i efektivitu práce agentury:  V roce 2016 dostal CzechTourism z veřejných prostředků kolem 400 milionů Kč. Činnosti agentury CzechTourism v témže roce přinesly do veřejných rozpočtů ČR 8 miliard Kč.

Václav Cílek. Foto: Petr Bílek

Geolog a popularizátor vědy Václav Cílek příspěvek Co se děje se se světem? zahájil varováním, že nás čekají sice růžové zítřky, ale již méně růžové pozítřky. Ve světě totiž začíná být nedostatek zdrojů, zejména vody, potravin a energie. Sucho a vysušování je hrozbou, který může nejev vést k zániku atraktivity turistických oblastí, ale je také zdrojem nestability. Z bližších oblastí je dochází k vysušování středomořských zemí, přičemž situace je nejhorší v Řecku. Českou republiku, a zejména Moravu, prý čeká v následujících dvou letech kůrovcová kalamita, která může zásadně změnit podobu rekreačních oblastí, které si spojujeme s lesy. Pokud jde o nové možnosti turistiky v ČR uvedl možnost se nově podívat na nové a opomíjené oblasti, například celé údolí Vltavy a Petrovicko. Václav Cílek také připomněl, že současný turismus může být pro samotné turisty stresující, a že patrně začnou vyhledávat klidnější formy cestování.

Martina Pásková z Ministerstva životního prostředí ČR mluvila o přírodním a nehmotném dědictví chráněné UNESCO. Zmínila, že ochrana památek UNESCO paradoxně může vést k jejich turistické přetíženosti, a tím i jejich poškozování. Při ochraně těchto památek roli hrají organizace destinačního managementu, které musí koordinovat aktivity ve svých územích.

Na Královské cestě v Praze (s délkou zhruba 3 km) je výhradně na turisty zaměřeno téměř 90 % obchodů a služeb, na rezidenty jen 7 %. Je zde kolem 100 restaurací a 20 směnáren, uvádí Veronika Marianovská a Dana Fialová z Přírodovědecké fakulty UK ve svém společném příspěvku o  turistifikaci měst a venkova. Do turistických destinací míří čím dál tím více návštěvníků, kteří ztěžují život rezidentům. „Dost často vymýšlíme spousty atrakcí pro turisty a zapomínáme na lidi, kteří na daném místě žijí.“

Vincent Nijs z Visit Flanders referoval o postoji obyvatel čtyř belgických měst (Bruggy, Antverpy, Gent a Mechelen) k turistům na základě empirického výzkumu místních obyvatel. Ačkoli jsou tato města dost rozdílná, výsledky jsou prakticky stejné: lidé jsou na své města hrdí, turismus vnímají spíše pozitivně a podporují jeho další rozvoj. Chtějí však být do rozhodování o budoucnosti turismu zapojeni. Zde je tedy jasný signál pro představitele měst a destinačních managementů, jak problém vztahu turistů a rezidentů řešit – zapojit do jeho rozvoje rezidenty.

Soňa Machová z CzechTourismu a Ladislav Klika z firmy MindBridge za zabývali dlouhodobými trendy ve vývoji cestovního ruchu za posledních 10 let. Potvrdilo se, že zdaleka nejvýznamnějším zdrojovým trhem pro Českou republiku je stále Německo, a to jak co do počtu turistů, počtu přenocování i utracených peněz. Snížil se počet turistů z Francie (vypadala z top 7) a naopak vzrostl počet turistů z Německa. Zajímavý je fenomén filmového turismu – až 36 % Čechů navštívilo destinaci, protože ji znají z filmu či televizního seriálu. Lidé si stále více začali vybírat zájezdy na slevových portálech. Až 46 % zákazníků tvrdí, že díky slevovým portálům jezdí častěji na dovolenou. Slevové portály přitom využívají masivně lidé s vyššími příjmy.

Makroekonom Vladimír Pikora z Next Finance hovořil o zásadní proměně a budoucnosti oboru cestovního ruchu, která nás čeká vzhledem k rozvoji informačních technologií, automatizace a umělé inteligenci. Některé zaměstnání a služby zcela zaniknout, neboť lidé budou cestovní služby kupovat jinak, prostřednictvím mobilních aplikací. Objeví se však zaměstnání a služby jiné. Destinace, které si stěžují na to, že jsou přetížené turisty, musí zdražit. Globálně  cestovní ruch generuje zisk ve výši 7,6 miliard dolarů, a toto číslo má ještě růst. Rozhovor s Vladimírem Pikorou přineseme v příštím vydání novin TTG.

Joanna Bunker z Airbnb hovořila o tom, že zatímco masová turistika homogenizuje zážitky, standardizuje prostředí a vede ke ztrátě autenticity destinací, Airbnb je právě prostředkem, jak cestovat originálně, jak poznat autentické prostředí a místní lidi a jak z turismu mohou mít prospěch i lokální obyvatelé. Airbnb prý rozhodně není hrozba, jež by přispívala k vylidňování center historických měst, rušení nočního klidu a dalším negativním jevům, jak často tvrdí místní lidé i politici: 80 % bytů v Praze, které se pronajímají v Praze přes Airbnb, se nenachází v Praze 1, tvrdí Joanna Bunker.

Gilles Oulevey z hotelu Mosaic House Prague mluvil o spojení ekologie a designu na konkrétním případě tohoto prvního „zeleného“ hotelu v Praze. Ten využívá nejmodernější úsporné a energeticky efektivní technologie, včetně částečné recyklace vody.

Aleš Pangrác, ředitel odboru Regionální partnerství a vztahů B2B agentury CzechTourism, pohovořil o kategorizací organizací destinačního managementu, jejímž cílem je nastavit jednotná pravidla. „Předpokladem úspěchu destinace je celková nabídka, které vedle konkrétních produktů nabídne i zážitek s nimi spojený. Příkladem může být Lago di Garda, Champagne, Baťův kanál, vinné stezky na Jižní Moravě, přehrada Lipno, Mosela, Piemont,“ uvedl Aleš Pangrác.

Josef Ciglanský z agentury CzechTourism představil možnosti influencer marketingu pro efektivní management návštěvnosti turisticky exponovaných lokalit, zvýšení mimosezonní návštěvnosti, či pro podporu lokálních výrobců a posílení partnerské spolupráce. Výhodou influencer marketingu je autentické sdělení spojené s konkrétní osobností, která by měla být pokud možno spojena s daný místem.

Josef Hermann, místostarosta Českého Krumlova, připomněl, že ročně navštívilo jeho město asi dva miliony turistů. Na jednu stranu je kolem 40 % pracovních míst v Českém Krumlově spojeno s turistickým ruchem, na druhou stranou množství turistů v exponovaných částech města místní obyvatele obtěžuje. Město si proto nechalo od KPMG zpracovat strategii rozvoje cestovního ruchu.

Šárka Tittelbachová z Vysoké školy ekonomické v Praze a Michal Blaško z Euroregionu Praděd přednášeli o metodách výzkumu výkonnosti destinací, a to na příkladu Euroregionu Praděd, Třebíčska a Plzně.

Petr Bílek

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button