Zprávy

Evropský rok kulturního dědictví

Letošní Evropský rok kulturního dědictví se nese ve znamení hesla „Naše dědictví propojuje naši minulost a budoucnost“.

Lipsko, Foto: Shutterstock

Během roku se v celé Evropě uskuteční celá řada iniciativ a akcí, jejichž cílem je přiblížit lidem jejich kulturní dědictví a zapojit je do péče o ně. Kulturní dědictví formuje naši identitu i každodenní život. Setkáváme se s ním např. v podobě evropských měst, přírodních krás a kulturní krajiny nebo archeologických nalezišť. Představuje je také naše literatura a umění a projevuje se samozřejmě i v řemeslných dovednostech, které se dědí z generace na generaci a díky kterým vznikají umělecké předměty. Kulturní dědictví jsou však také pohádky, které vypravujeme dětem, pokrmy naší gastronomie, na nichž si společně pochutnáváme, nebo filmy, které sledujeme a s nimiž se identifikujeme.

Kulturní dědictví navíc velmi úzce souvisí s tím, jaká na Evropu čeká budoucnost. Každý členský stát EU jmenoval národního koordinátora pro realizaci a koordinaci akcí a projektů.

Evropská komise, Evropský parlament a Rada Evropské unie budou společně s Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem pořádat akce na počest Evropského roku kulturního dědictví a organizovat aktivity zaměřené na tuto tematiku.

Kromě toho EU poskytne finanční prostředky na podporu kulturního dědictví. V rámci programu Kreativní Evropa byla vyhlášena výzva k předkládání projektů spolupráce týkajících se roku kulturního dědictví.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button