Nezařazené

Elektronické zadávání veřejných zakázek bude povinné

Od října letošního roku bude platit povinnost elektronického zadávání veřejných zakázek pro všechny zadavatele. Stát stanovil povinnost elektronické komunikace a jako nástroj k plnění této povinnosti vytvořil pro administraci veřejných zakázek Národní elektronický nástroj (NEN). Pro orgány státní správy bude využívání NEN od prvního července povinné.

Ministryně Klára Dostálová během tiskové konference Foto: Lenka Neužilová

„Ohledně elektronického zadávání veřejných zakázek jsme debatovali i s kolegy z ostatních ministerstev a shodneme se na tom, že Národní elektronický nástroj ušel kus cesty. Je stále více využívaný, o čemž svědčí i hodnota zakázek v systému. Pokud stát stanovil povinnost elektronické komunikace, je Národní elektronický nástroj správné řešení. Proběhla celá řada zátěžových testů systému, které reflektovaly skutečné předpokládané rozložení očekávané zátěže. Dále má NEN nejvyšší možnou známku bezpečnosti dle nezávislého testu v porovnání s vybranými systémy,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na tiskové konferenci.

Národní elektronický nástroj (NEN) je systém pro administraci a zadávání veřejných zakázek ve správě státu. Je všem poskytován zdarma. NEN podporuje plánovací aktivity, proto jej lze využít i pro dlouhodobé investiční projekty. NEN má řadu výhod, zadavatel v něm získává nástroj, jenž mu umožní plně elektronickou komunikaci s dodavateli v maximálním možném rozsahu, uchovává a archivuje jeho data ze zadávání veřejných zakázek v rukou státu, respektive MMR. Zadavatelům tak nehrozí riziko vrácení finančních prostředků u zakázek spolufinancovaných z evropských fondů. Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá školení k Národnímu elektronickému nástroji pro všechny uživatele zdarma. Za celou dobu jeho fungování bylo proškoleno více než 5000 osob.

Národní elektronický nástroj (NEN) byl spuštěn v roce 2015 za 256 milionů korun, z nichž 219 bylo hrazeno z evropských fondů. V NEN je evidováno 654 zadavatelů napříč veřejnou správou. Jde o ministerstva, města, obce a sektorové zadavatele. Dále v něm Ministerstvo pro místní rozvoj ČR eviduje přes 5800 dodavatelů a více než 14 000 uživatelů. V současné době je objem veřejných zakázek v NEN 82,5 miliardy korun a počet veřejných zakázek činí 17 602. K červnu 2018 je objem veřejných zakázek na úrovni 75 % objemu celého roku 2017.

Do systému se od 1. července zapojí všechna ministerstva s výjimkou ministerstev dopravy a zdravotnictví a Úřadu vlády, které požádaly o odklad do konce roku. Na systému se ale bude nadále pracovat, aby byla i v budoucnosti zachována přísná bezpečnost, která je nyní na stupni A+. Jak uvedla ministryně Dostálová, ministerstvo má ambici, aby se zvyšovala i kvalita NEN. „S nadsázkou s kolegy říkáme, že jsme nyní na úrovni octavie, ale rádi bychom to dotáhli na mercedes. Prioritou je pro nás vedle bezpečnosti i komfortnost pro dodavatele, což se týká například i propojitelnost se systémem odkudkoliv i přes mobilní rozhraní,“ uvedla. Jak sdělil náměstek ministryně Václav Nebeský, do budoucna se plánuje spuštění portálu veřejného investování, jehož by byl NEN součástí.

Zpráva o fungování NEN v roce 2017 byla schválena

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová předložila 19. června Vládě ČR soubor materiálů týkajících se Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) včetně zprávy o fungování NEN za rok 2017. Všechny materiály byly Vládou ČR schváleny. Povinnost elektronického zadávání veřejných zakázek začne platit od října letošního roku pro všechny zadavatele. Pro orgány státní správy bude využívání NEN povinné od prvního července.

Více informací naleznete na www.nenkomfortne.cz.

Lenka Neužilová

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button