NezařazenéZprávy

Doporučení Evropské komise: Principy kvality v cestovním ruchu

 Namísto plánovaného přijetí příslušné legislativy, která by ustanovila zavedení Evropské značky kvality cestovního ruchu (European Tourism Quality Label – ETQ), Evropská komise přijala v únoru letošního roku doporučení o evropských zásadách kvality v cestovním ruchu z důvodu velmi rozdílných postojů zúčastněných stran. Navrhovaný soubor zásad kvality slouží jako vodítko veřejným i soukromým poskytovatelům cestovních služeb. Neexistují však žádné závazné požadavky na poskytovatele a účinnost těchto pravidel je velmi sporná.

LOGO-ACCKAS ohledem na rostoucí konkurenci na trhu kladou podniky v oblasti cestovního ruchu stále větší důraz na kvalitu poskytovaných služeb jako hlavní konkurenční výhodu. Evropská komise proto již na konci roku 2010 zahájila přípravné práce na vytvoření Evropské značky kvality v cestovním ruchu, v úzké spolupráci s členskými státy EU a evropskou asociací ECTAA. Členské státy se účastnily konzultace také v rámci pravidelných schůzek Poradního výboru pro cestovní ruch v komisi a jejich názory se lišily. Přestože některé členské státy iniciativu podpořily, byly proti povinnosti orgánů státní správy zapojit se do řízení této iniciativy. Výsledkem diskuse zainteresovaných stran byl konzultační dokument připravený komisí, který obsahoval různé způsoby realizace evropské značky kvality.

Na rozdíl od původních plánů komise nezavádí současný návrh Evropskou značku kvality, ale pouze principy jakosti, jež by měly být podporovány členskými státy EU. Certifikát kvality cestovního ruchu měl být zastřešujícím označením na evropské úrovni, aby byla posílena bezpečnost a důvěra spotřebitelů v produkty cestovního ruchu a oceněno úsilí firem a destinací, které zvyšují kvalitu svých služeb. Snahou Evropské komise nyní je, aby podnikatelé v cestovním ruchu přijali a respektovali navrhované zásady, které se týkají zejména čistoty a údržby, školení pracovníků pod dohledem koordinátora kvality, spokojenosti spotřebitelů, vyřizování jejich stížností a spolehlivosti poskytnutých informací.

Z návrhu souboru doporučení ovšem není zřejmé, proč by poskytovatelé v oblasti cestovního ruchu měli masivně investovat do realizace a dodržování principů a zda tyto investice vůbec povedou k udržitelné kvalitě poskytovaných služeb. ECTAA ve svém stanovisku upozornila, že značná výše finančních prostředků musí směřovat ke zvýšení povědomí veřejnosti o zásadách kvality. Rovněž je velmi obtížné docílit jednotného konceptu kvality pro celé odvětví cestovního ruchu, protože pro každou službu jsou významná jiná kritéria (např. čistota a dostupnost jsou relevantní pro ubytování, ale nikoliv pro on-line služby cestovního ruchu).

Protože neexistují žádné právní předpisy, jimiž by se řídilo informování spotřebitelů o kvalitě služeb v cestovním ruchu na úrovni EU, ECTAA a AČCKA uvítaly iniciativu komise k vytvoření jednotné Evropské značky kvality v cestovním ruchu, jež by byla založena na dobrovolné bázi a představovala komplexní systém řízení jakosti v Evropě. Vzhledem k aktuálnímu posunu se ale profesní asociace domnívají, že doporučené zásady kvality budou mít jen malý význam a přidanou hodnotu pro odvětví cestovního ruchu.

Ing. Kateřina Petříčková

tajemník AČCKA

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button