Akce

CzechTourism uspořádal debatu o zpřístupnění cestování pro lidi se zdravotním znevýhodněním

Státní agentura CzechTourism včera otevřela debatu o zpřístupnění cestování pro lidi se zdravotním znevýhodněním. U kulatého stolu se sešli zástupci České asociace paraplegiků (CZEPA), Nadačního fondu Českého rozhlasu, startupu pro neslyšící Deaf Travel, Nadace Vodafone, Klubu českých turistů, státní správy a destinačních společností, aby svým úsilím a spoluprací na společných projektech byly dobrým příkladem pro všechny subjekty působící v oblasti v cestovním ruchu v České republice. Debata se uskutečnila v hotelu Mama Shelter Prague, který je samozřejmě bezbariérový.

Petr Slepička – Prague City Tourism

Obrázek 14 z 14

CzechTourism navrhl, že ve spolupráci se zástupci organizací sdružující osoby se specifickými potřebami zpřesní označování přístupnosti turistických atraktivit či turistických stezek u tipů na výlety portálu Kudyznudy.cz. Rád by v tomto pilotním projektu spolupracoval například s aplikací vozejkmap.cz nebo s Klubem českých turistů. Výsledkem by mohlo být vyhlášení TOP 10 v kategorii cestování bez bariér. Dalším projektem je rozšíření certifikace a vzdělávání v rámci programu Českého systému kvality služeb (ČSKS), které by zohledňovalo potřeby vztahující se k zlepšení přístupnosti cestování lidem se specifickými potřebami

„Přál bych si, aby výsledkem naší debaty byly konkrétní projekty, kterými můžeme pomoci zpřístupnit Česko,“ otevřel debatu Jan Herget, ředitel pořádající agentury CzechTourism.

„V České republice je půl milionu sluchově postižných, z nichž 15 tisíc lidí používá znakový jazyk,“ uvedl problematiku neslyšících Jan Wirth, zakladatel firmy Deaf Travel. Pro neslyšící je důležité tlumočení do znakového jazyka, ať už na místě nebo přes video v mobilním telefonu. V samotné destinaci ocení neslyšící video průvodce ve znakové řeči – třeba právě taková videa, jaká jsou uložena na portálu deaftravel.guide.

Gabriela Drastichová ze Světlušky, projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu, představila již realizovaný projekt ve spolupráci s Radiožurnálem, jehož cílem je zpřístupňování sportovních utkání, divadel nebo i ZOO zrakově postiženým. Nicole Fryčová z Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením zmínila, že by přivítala více zvukových navigačních majáků pro nevidomé například na nádražích a také u památek QR kódy, přes ně by se lidé v mobilním zařízení dostali k popisu památky či exponátu ve zvukové podobě.

Alena Jančíková z České asociace paraplegiků (CZEPA) připomněla, že v ČR je 14 400 osob na vozíku po poranění míchy, z toho 2 740 v Praze. „Nejsou ale na ulicích moc vidět,“ upozorňuje Alena Janečková, neboť venkovní prostředí je pro ně poněkud nepřátelské. „Problém jsou bezbariérové toalety: když někde jsou, většinou jsou zavřené a personál tam má uskladněné věci. Důležitá je podle Aleny Janečkové návaznost po celé trase pohybu: z parkoviště například k památce a potom uvnitř ní. CZEPA vyvinula aplikaci Vozejkmap, v níž je katalog asi 13 tisíc bezbariérových míst po celé ČR. Alena Janečková zdůraznila také fakt, že nejde jen o stavby: důležitý je i přístup personálu.

„Snažíme se pomoci s odstraňováním bariér prostřednictvím podpory cestovního ruchu v regionech,“ řekla Hana Musílková z Ministerstva pro místní rozvoj a dodala: „Tento program má v současnosti otevřenou výzvu pro investiční podprogram, z něhož je možné hradit úpravy pro zlepšení bezbariérovosti. Program je otevřen až do 5. února.“

Adam Kalous, poslanec Parlamentu České republiky, vidí roli státní správy též v propojování jednotlivých zainteresovaných subjektů. „Je důležité vtáhnout znevýhodněné lidi do cestovního ruchu, aby mohli žít plnohodnotně. A vidím tu i velký potenciál pro podnikatele, kteří své služby budou nabízet znevýhodněným občanům.“ Zákonodárci rovněž přispívají k lepší přístupnosti i rekodifikací stavebního práva.

Mojmír Nováček z Klubu českých turistů (KČT) představil značené turistické trasy pro vozíčkáře, kteří je v současné době celkem čtrnáct. Značeny jsou jako lyžařské sjezdovky podle obtížnosti: modrá, červená a černá. Pro každou trasu vydává KČT leták s popisem trasy, mapkou, značením, a specifikací, zda je trasa vhodná pro mechanické nebo i pro elektrické vozíky a zda je třeba asistenci.

Petr Slepička z Prague City Tourism uvedl, že Praha má 4 procházky Prahou bez bariér v několika jazykových mutacích a na webu jsou označené a prověřené bezbariérové cíle. Těchto je však zatím bohužel málo, například jen 6 restaurací. Petr Slepička poukázal též na případ belgického Gentu, kde při zpřístupnění turismu pro znevýhodněné počítají i s autisty.

Veronika Řídelová z Nadace Vodafone mluvila o aplikaci Záchranka, kterou má již přes 1,3 milionu lidí a které se umožňuje snadno se spojit s dispečinkem záchranných služeb společně s lokalizací volajícího. Aplikace je určená i pro nevidomé. Zároveň Nadace Vodafone podporuje vývoj aplikace, jejímž prostřednictvím člověk v případě potřeby může využít služeb tlumočníka do znakové řeči.

Jan Pohaněl ze Zastoupení Německé turistické centrály v ČR hovořil o uceleném certifikačním systému zpřístupněných turistických cílů, v němž přístupnost každého objektu pečlivě kontroluje odborník. Projekt je financovaný Spolkovým ministerstvem hospodářství. V březnu 2019 byla v Německu byla spuštěna databáze certifikovaných subjektů na stránkách Německé turistické centrály. Po vyhledání objektu se zobrazí parametry objektu vhodného pro znevýhodněné lidi, včetně specifikace vhodnosti pro konkrétní znevýhodnění. Parametry jsou uvedeny opravdu s německou důsledností – najdete tu například přesné rozměry dveří, výšku prahů, sklon svahů, fotografie a také návaznost při pohybu po objektu.

Nora Dolanská z Metropolitní univerzity Praha (MUP) připomněla, že i vzdělávání odborníků by mělo být bezbariérové, včetně sportovních aktivit. Z 15 000 absolventů je 260 znevýhodněných. Navíc znevýhodnění platí za studium na MUP jen zlomek obvyklé ceny.

TTG Newsroom

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button