CzechTourism bezplatně vyškolí manažery, barmany i recepční

Agentura CzechTourism připravila pro zájemce o vzdělávání v oboru cestovního ruchu projekt s názvem Vzdělávání v cestovním ruchu, kdy se chystá bezplatně proškolit zaměstnance ve všech oblastech cestovního ruchu. Na podrobnosti jsme se ptali ředitelky odboru Institutu turismu Markéty Vogelové.

Foto: CzechTourism

Můžete projekt představit, co je jeho cílem a jak je koncipován?

Projekt nabídne bezplatné vzdělávání pro podniky a jejich zaměstnance. Hlavním cílem je umožnit zaměstnancům působícím ve službách cestovního ruchu rozšířit a osvojit si své dosavadní nebo nové pracovní kompetence, dovednosti a znalosti. Odborné vzdělávání zaměstnanců v cestovním ruchu se dá považovat za celoživotní proces. Ostatně, stále je co dohánět v oblasti zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů či zvýšení konkurenceschopnosti cestovního ruchu na domácím i mezinárodním trhu.

Vzdělávat budeme ve všech regionech s výjimkou hl. m. Prahy. Projektu se tedy mohou zúčastnit pouze osoby s místem výkonu práce mimo hlavní město, a to z toho důvodu, že hlavní město Praha nespadá do Operačního programu Zaměstnanost. Tento operační program podporuje regiony České republiky.

Zmiňovala jste, že místem realizace jsou regiony mimo Prahu. Kde přesně tedy budou vzdělávací kurzy probíhat, nebude pro případné zájemce problematické se do míst školení dostat?

Prostory pro konání kurzů vybíráme tak, aby odpovídaly tomu, kde se nacházejí potenciální účastníci kurzů. Část jich proto umístíme do krajských měst, ale zbytek bude rozmístěn po regionech do míst s dobrou dopravní dostupností. Pro účast na kurzech přitom není podmínkou, že by účastníci z určitého kraje mohli přijít na kurzy konané jen v tom příslušném kraji. Toto nebude nijak omezené.

Pro koho jsou kurzy vhodné, pro management hotelu, nebo pro kuchaře, průvodce…?

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci i zaměstnavatelé – právnické osoby, obchodní společnosti a osoby samostatně výdělečně činné. Tematicky je projekt zaměřen na ty, kteří pracují v ubytovacích či stravovacích zařízeních, v cestovních kancelářích a agenturách, sportovních zařízeních a fitcentrech či službách pro osobní a fyzickou pohodu, v lázeňských službách, turistických informačních centrech, organizacích destinačního managementu nebo se věnují průvodcovské činnosti.

Omezením je, že se kurzů nemohou účastnit organizace státní správy a místní samosprávy a jejich zaměstnanci. Výjimku tvoří např. TIC nebo organizace destinačního managementu. Podmínkou je pouze to, aby převažující pracovní náplň jejich zaměstnanců byla přímo spjata s činností týkající se služeb cestovního ruchu.

Kdy bude projekt odstartován a dokdy jsou kurzy plánovány?

Registrace do kurzů bude spuštěna během prosince 2019 na www.vzdelavani.czechtourism.cz. Přihlašování do konkrétních kurzů by mělo následovat v průběhu ledna 2020, kdy plánujeme i zahájení prezenční výuky. Projekt, a tedy i vzdělávací kurzy budou probíhat do června 2022.

Jaké kurzy jsou pro zájemce připraveny?

Od leadership až po „protřepat – nemíchat“. Vzhledem k rozdílným potřebám a úrovni odborných znalostí a kompetencí budou vzdělávací aktivity připraveny pro řadové zaměstnance, střední a vyšší management. Kurzy budou zaměřeny na vybrané druhy nejžádanějších oblastí tzv. měkkých dovedností (např. rozvoj manažerských schopností a dovedností, komunikace, vyřizování reklamací a stížností, time management a další) i praktických dovedností (např. barmanské kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro průvodce a další). Nabídka jednotlivých kurzů bude zaměřená na aktuální tematiku a realizována bude s pomocí moderních technik a vzdělávacích postupů.

Jakých?

Ukázka praktické realizace je klíčová, tedy klademe důraz na interakci lektora a účastníka, trénink přímo v provozech. Například prohloubení dosavadních či získání nových zkušeností barmanů, baristů, dále zaměření se na nové trendy v průvodcovské činnosti, aktivní znalost produktů konkrétních regionů v rámci informovanosti pracovníků v turistických informačních centrech.

Pro kuchaře tak například budou nachystané balíčky kurzů zaměřené na moderní trendy v gastronomii – bezlepkové pečení, vegetariánská kuchyně, raw strava. Pro trenéry a instruktory pak třeba kurzy jógy, kondiční tréninky dětí, kruhové tréninky, efektivní hubnutí a sestavování jídelníčku apod.

CzechTourism ale sám o sobě není vysokou školou ani školicím střediskem. Jak víte, co máte učit?

Není, ale vzdělávání odborníků je jedním z cílů agentury. Také neškolí zaměstnanci agentury, ale projekt samozřejmě počítá s profesionálními školiteli z praxe. Složení a obsah kurzů sestavujeme na základě intenzivní spolupráce a komunikace s partnery, jakými jsou profesní asociace – Fórum cestovního ruchu, Svaz obchodu a cestovního ruchu a další. Stejně jako u ostatních služeb agentury i tady se nejdříve ptáme samotných koncových „klientů“, co chtějí vlastně oni, co potřebují.

______________________________________________________________________

Vzdělávání v rámci CzechTourism

Projekt Vzdělávání v cestovním ruchu je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Navazuje na projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Prosinec 2019: Vypsání odborných kurzů na vzdelavani.czechtourism.cz

Leden 2019: zahájení kurzů

Bezplatné

Kurzy budou probíhat formou prezenční výuky: 20 vyučovacích hodin + forma e-learningu, zakončeno testem.

Newsroom TTG

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..