Partnerská sekceZprávy

Členská konference AČCKA zaujala odborným programem

Partnerský článek

Členskou konferenci spolu s odborným programem uspořádala Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 21. 3. 2017 ve svém sídle na Malé Straně v Praze. Konferenci moderoval prezident AČCKA Ing. Roman Škrabánek. První část konference byla vyhrazena formálním záležitostem asociace, následně byl zahájen související odborný program.

Foto: AČCKA

Odborná část setkání členské základny byla zahájena příspěvkem R. Škrabánka k aktuálnímu vývoji implementace směrnice EU o souborných cestovních službách a novele zákona č. 159/1999 Sb. AČCKA se dlouhodobě aktivně věnuje připomínkování vznikající legislativní úpravy a ve spolupráci s ACK ČR k navrhované novele vydala společné stanovisko. Ve svém příspěvku prezident asociace upozornil na dosavadní úspěchy v jednáních s předkladatelem novely (MMR). Proběhlá jednání tak například zabránila navrhované limitaci záloh vybíraných cestovními kancelářemi na maximální výši 20 % z ceny zájezdu nebo možnosti odstoupit od uzavřené smlouvy (online) bez stornopoplatků ve lhůtě 14 dní. Ve svém příspěvku se R. Škrabánek dále konkrétněji věnoval návrhu MMR na vznik dozajišťovacího garančního fondu, s jehož vytvořením asociace zásadně nesouhlasí, protože se jedná o nepřiměřené zhoršování podnikatelského prostředí cestovních kanceláří. Návrh novely momentálně prošel meziresortním připomínkovacím řízením a je posuzován v Legislativní radě vlády.

Další část programu byla vyhrazena příspěvku na téma kontrol provozoven CK a CA. Pozvání přijala zástupkyně ředitele odboru živností Ing. Milada Hrabánková (MPO), která účastníky seznámila s rozsahem kontrolní činnosti, uvedla nejčastější případy pochybení zjištěných při kontrolách a zodpověděla dotazy z praxe. Z příspěvku vyplynulo, že loni živnostenské úřady v jednotlivých krajích provedly více než 650 kontrol. Nejvíce kontrol CK bylo provedeno v Praze, nejvíce CA prošlo kontrolou v Ústeckém kraji. Nejčastějším pochybením na straně CK i CA bylo neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně. Dotazy ze strany AČCKA i od přítomných účastníku směřovaly zejména k prošetřování podnětů neoprávněně podnikajících subjektů a postup na straně živnostenských úřadů. Ing. Hrabánková konstatovala, že pro úřady v těchto případech bývá nejobtížnější prokázat, že subjekt dosáhl zisku, a to úmyslně.

V rámci konference se přítomným členům představil také nový přidružený člen – společnost ClaimCloud, která pro své klienty nárokuje kompenzace u leteckých dopravců za nekorektně proběhlé lety. Prezentace byla zajímavou kombinací nabídky služeb pro obchodní partnery, platné unijní legislativy i pohledem pod pokličku fungování jednotlivých leteckých společností.

AČCKA během roku plánuje pro své členy realizovat další praktické semináře, stejně jako podzimní výjezdní kongres v zajímavé zahraniční destinaci.

Tereza Picková

výkonná ředitelka AČCKA

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button