Města & regiony ČR

Český Krumlov chce zůstat místem pro život

Nedávné protesty obyvatel Barcelony upozornily na problém, který se začal projevovat v posledních letech zejména ve městech. Na jedné straně každé město usiluje o to, aby přijelo co nejvíce turistů, na straně druhé přílišná zaplněnost měst turisty může způsobit i ztrátu charakteru, jisté identity a autentické atmosféry daného města a také vyvolat i určitou nevraživost ze strany obyvatel. I Praha se chce touto otázkou zabývat. Jednou z myšlenek je více se zaměřit na turisty, kteří se zajímají především o kulturu, přitom přinášejí více peněz a přijíždějí většinou individuálně či v menších skupinkách. Jiní doporučují odlákat návštěvníky do okolí měst. To vše nejsou jistě myšlenky zcela nové, ale důležitá bude především jejich realizace.

Foto: Český Krumlov Tourism

Jak se s podobnými problémy vypořádává Český Krumlov, který patří po Praze k nejnavštěvovanějším městům v České republice, na to jsme se zeptali Ing. Evy Vaněčkové, vedoucí Český Krumlov Tourism, který je pověřen podporou a rozvojem cestovního ruchu v destinaci Český Krumlov.

Zůstává hojně navštěvovaný Český Krumlov i místem pro život jeho obyvatel? Jak se k této problematice staví město?

Zachovat Český Krumlov jako místo pro život komunity je naší prioritou. Věříme, že pokud návštěvníkům města ukážeme, jak žijí jeho obyvatelé, jak se baví, kde se setkávají, a pokud mu umožníme toto vše společně s obyvateli města zažít, bude odjíždět spokojený a vrátí se po nějaké době zpět. Naším cílem je, aby historické centrum bylo živým centrem, aby se zde potkávala místní komunita i návštěvníci města, společně si zašli za kulturou, na sousedskou akci či jen tak posedět v parku. Podporujeme a velmi vítáme snahy místní komunity, která stále častěji organizuje sousedská setkání a další akce, jako např. nyní v září Zažít Krumlov jinak či v květnu Férovou snídani.

Otázkou, jak zachovat v centru města běžný každodenní život, se v Českém Krumlově zabýváme velmi intenzivně. Tento cíl je pevně zakotven v aktuální Strategii cestovního ruchu Českého Krumlova a je rovněž nedílnou součástí Strategického plánu města. V jeho rámci jsou rozpracovány projekty a konkrétní opatření do tzv. Akčního plánu města, jehož dokončení očekáváme na podzim letošního roku. Podíleli se na něm jak odborníci, tak široká veřejnost.

 

Český Krumlov si jistě dělá přehledy struktury návštěvníků. Kdo převládá a chcete cíleným nabídkami ovlivnit současné složení?

Více než 1,6 milionu návštěvníků ročně dokládá, že Český Krumlov je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v České republice, a to pro široké spektrum nejrůznějších cílových skupin návštěvníků – od individuálních turistů přes skupinovou turistiku, vodáky až k rodinám s dětmi a seniorům. Ze studií a analýz, které byly v minulých letech realizovány, vyplývá, že cca 45 % návštěvníků tvoří domácí klientela, cca 55 % zahraniční s tím, že rozložení se samozřejmě mění v průběhu roku. Domácí klientela dominuje především v letních měsících v období prázdnin, zahraniční je pak rovnoměrněji rozložena i do dalších měsíců v roce. Průměrná délka přenocování je 1,5 dne. Do Českého Krumlova se vracejí především návštěvníci domácí či z blízkých sousedních trhů, Český Krumlov je ale samozřejmě oblíbeným turistickým cílem také návštěvníků z dalekých trhů, především návštěvníků z Asie. Ti přijíždějí do Českého Krumlova především s cílem navštívit památku UNESCO v rámci poznávací cesty po Evropě. V jejich případě jsou preferovány krátké pobyty a není předpokládáno, že se do destinace budou vracet.

S ohledem na různorodost návštěvníků Českého Krumlova se v průběhu let mění jak nabídka kulturního, volnočasového i sportovního vyžití ve městě, tak je nutné reagovat i marketingovými nástroji s různou mírou intenzity dle jednotlivých cílových trhů. Prioritní je domácí návštěvník a návštěvník z blízkých sousedních trhů, přesto je důležité být přívětivou destinací i pro další národnosti. Každoročně připravujeme marketingový plán, ve kterém jasně specifikujeme cílové skupiny návštěvníků a témata, na která se budeme v dalším období zaměřovat. Do budoucna se chceme zaměřit na návštěvníky podle jejich typického chování a motivu, s jakým se do Českého Krumlova chystají přijet či již přijeli.

 

Jak vidíte přetíženost Českého Krumlova v hlavní letní sezoně a hledáte řešení?

Český Krumlov si je samozřejmě vědom přetíženosti v letní sezoně a již několik let intenzivně hledá cesty, jak hlavní sezonu prodloužit a pomoci tak rozmělnit počet návštěvníků do více měsíců v roce. Nabídka kulturního a volnočasového vyžití ve městě je v současné době rozprostřena opravdu do celého roku, jinými slovy návštěvník najde každý měsíc motiv, proč zavítat do Českého Krumlova. Ať už z důvodu návštěvy některé z městských slavností, pořádaných od jara až do zimy vždy k významným událostem – Kouzelný Krumlov jako vítání jara, Slavnosti pětilisté růže pořádané u příležitosti oslav slunovratu, Svatováclavské slavnosti jako pocta sv. Václavu, patronu všech pivovarníků a vinařů, a Advent a Vánoce, který nabízí program od začátku prosince až do Tří králů – či dalších akcí, jež se v Českém Krumlově konají – Festival vína Český Krumlov, Masopust, Dny evropského kulturního dědictví, Krumlovské podzimní recitály, Krumlovský vodácký maraton, Festival barokních umění a mnoho dalších.

 

A cesty, jak odlehčit centru města?

Naším dlouhodobým cílem je samozřejmě rozvrhnout v Českém Krumlově turistickou nabídku nejen v čase, ale také v prostoru a zmírnit tak přetížení hlavní turistické tepny zámek – Latrán – náměstí Svornosti. Návštěvníci tak mohou navštívit např. Jižní meandr okolo Městského parku s jedinečnými objekty jako Museum Fotoateliér Seidel, Zahradní ateliér Egona Schieleho či Synagoga Český Krumlov. V nedávné době díky místním nadšencům a za vydatné podpory města opět ožil Poutní areál s kaplí sv. Kříže a Bolestné Panny Marie na Křížové hoře. Toto oblíbené výletní místo hojně navštěvované jak místními, tak turisty skýtá výjimečné pohledy na město a jeho okolí. V plánu do dalších let je rovněž projekt vyznačení procházkových okruhů v blízkosti města, který by opět pomohl odlehčit přetíženému centru Českého Krumlova.

Marta Jedličková

 

b Marta Jedličková

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button