MICE

Česká firma posílila řady prestižní mezinárodní asociace IAPCO

Společnost C-IN vyhověla náročným požadavkům a stala se členem prestižní mezinárodní asociace IAPCO sdružující profesionální organizátory kongresů (PCO). Dlouhý proces hodnocení společnosti vyvrcholil inspekčními návštěvami, a to jak v sídle společnosti, tak i na jí pořádané mezinárodní konferenci. C-IN vstupem do asociace potvrdil, že se řadí ke skutečné špičce v oboru konferenčního managementu ve světě.

Foto: archiv C-IN
Foto: archiv C-IN

C-IN pořádá konference a společenské akce nejen v České republice, ale v rámci celé Evropy. Poskytuje služby konferenčního a asociačního managementu a ve své činnosti se zaměřuje především na události s medicínskou tématikou. Jeho tým 35 profesionálů organizuje na 50 akcí ročně. Přijetím do IAPCO C-IN prokázal, že se právem řadí k nejlepším světovým profesionálním organizátorům. C-IN se stala první společností s centrálou na území České republiky, která posílila řady prestižní asociace. „Členství v IAPCO nám napomůže navázat či dále rozvíjet kontakty s těmi nejlepšími v oboru,“ říká ředitel prodeje a marketingu společnosti C-IN Aleš Pejsar a dodává: „Vstup do asociace představuje mezinárodní uznání naší profesionality, které bychom rádi zužitkovali při další expanzi naší společnosti na evropské trhy.“

Přijetí do asociace předchází náročný proces hodnocení každého z uchazečů. Ten zpravidla trvá několik měsíců a jeho vrcholem jsou nejméně dvě inspekční návštěvy. Zástupci asociace postupně zavítají do sídla společnosti a také na jí organizovanou akci. Mohou tak zhodnotit nejenom chod firmy, ale také kvalitu její práce. V případě C-IN se zástupci IAPCO vydali na mezinárodní konferenci EDTNA/ERCA, kterou C-IN organizoval již pošesté. V termínu 31. srpna až 3. září 2013 ve švédském městě Malmö uskutečnil již 42. ročník a zúčastnilo se jej 1200 delegátů z různých částí světa. Konferenci každoročně pořádá Asociace EDTNA/ERCA pro své členy, zdravotní sestry a další pracovníky pečující o pacienty s onemocněním ledvin. C-IN pro Asociaci EDTNA/ERCA zajistil služby konferenčního a asociačního managementu.

IAPCO hodnotí u všech kandidátů i charakter pořádaných akcí. Zájemci o členství musí doložit uspořádání akce v plném rozsahu, a to buď konference mezinárodní asociace, mezinárodního setkání na vládní úrovni či mezinárodní korporátní akce. Účast na pěti z hodnocených akcí musela být vyšší než 400 delegátů, u dalších pěti potom nejméně 100 delegátů. Alespoň 40 % z účastníků muselo být původem ze zahraničí a z nejméně pěti různých států. Kromě toho asociace požaduje reference až pěti klientů společnosti. Pokud jsou reference uspokojivé, se zástupci asociace vydávají na inspekci konkrétní akce, na tu potom navazuje inspekční návštěva v sídle kandidáta. IAPCO dále hodnotí své členy na každoroční bázi, aby zajistila zachování vysokého profesního standardu.

 

O C-IN

C-IN patří na špičku v oboru konferenčního a asociačního managementu a organizace firemních akcí v České republice. Společnost s úspěchem uspořádala již více než 550 projektů pro instituce, organizace, společnosti a akademický sektor. V řadě případů se přitom jednalo o opakovanou spolupráci. C-IN mimo jiné působí také jako sekretariát pro několik evropských asociací. Znalosti a rozsah služeb poskytovaných C-IN jsou klíčové pro každého z našich klientů, a to již od roku 2002. Více informací na www.c-in.eu.

 

O IAPCO

Final IAPCO logo on white cropped

Mezinárodní asociace profesionálních organizátorů kongresů (IAPCO) sdružuje profesionály, kteří se ve své činnosti zabývají pořádáním kongresů, konferencí a special eventů. Jejím cílem je neustálé zvyšování standardů kvality v oboru kongresové turistiky. Toho dosahuje například realizací kvalitních vzdělávacích programů či pravidelným monitoringem a hodnocením činnosti členských organizací. Na své členy klade IAPCO velmi vysoké nároky a vyhrazuje si právo je v případě poklesu kvality jimi poskytovaných služeb také vyloučit. Členství v asociaci je tak zárukou prvotřídní kvality práce profesionálního organizátora. Více informací na www.iapco.org.

 

red

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button