Destinace

Veletrhy GO a Regiontour 2021 se uskuteční na podzim, Holiday World se chystá na dubnový termín

Veletrhy GO a Regiontour 2021 se uskuteční na podzim, Holiday World se chystá na dubnový termín

Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour se vzhledem ke stávajícímu zákazu konání hromadných akcí včetně pořádání veletrhů a celkově nejisté situaci s vývojem pandemie covid-19 přesouvají do náhradního termínu 4.–7. listopadu 2021. Pražský veletrh Holiday World je plánován na […]

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou nezahálí a chystá nové projekty

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou nezahálí a chystá nové projekty

I přes nucené uzavření připravilo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou na závěr letošního roku zajímavé projekty. Do svého třetího dějství vstupuje projekt Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020, který zahájí dvě nové výstavy, vyhlásí oceněné kolekce […]

5.4.2019,Královéhradecký kraj,ok.Trutnov,Špindlerùv Mlýn, Svatý Petr - Stoh

V poøadí již 41. roèník Mezinárodní soutìže Horské služby probìhl od 4. do 5. bøezna 2019 ve Špindlerovì Mlýnì.

Soutìž se tradiènì konala jako memoriál Jana Messnera a Štefana Spusty, záchranáøù Horské služby, kteøí zahynuli pøi záchranné akci na Snìžce v roce 1975. Závodù se zúèastnilo 16 dvouèlenných družstev. „Jsem rád, že tradice této soutìže je zachována a èlenové HS mohou porovnávat svoje fyzické síly i praktické dovednosti pøi ošetøování v zimních podmínkách,“ uvedl k akci Pavel Jirsa, náèelník HS Krkonoše. Soutìž byla rozdìlená do dvou závodních dnù (4. a 5. 4.). První den probìhla tzv. fyzická etapa, dlouhá cca 20 kilometrù, vedla mimo jiné po høebenových partiích Krkonoš a odstartovala u dolní stanice lanovky na Medvìdínì.

Druhý den probìhla tzv. technická èást, která sestává z obøího slalomu dvojic a obøího slalomu dvojic se svozným prostøedkem. Poté následovalo ošetøení úrazu na sjezdové trati a svoz zranìného v èasovém limitu, a samotné ošetøení hodnotili lékaøští komisaøi Horské služby. To vše se konalo na sjezdové trati Stoh ve S. Petru. V odpoledních hodinách probìhlo na stejném místì slavnostní vyhlášení vítìzù. Celkovì se na prvním místì umístili Roman Fišnar a Jakub Fabián z Jeseníkù. Obøí slalom zvládlo nejlépe družstvo z Krkonoš a cenu za nejlepší ošetøení získala dvojice ze Šumavy.

„Celá soutìž se konala pod záštitou ministrynì pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové. V její nepøítomnosti zastupovali MMR jako zakladatele Horské služby o.p.s. JUDr. Králová a Ing. Znamenáèek,“ øekl Pavel Antl, ústøední náèelník Horské služby o.p.s.. Dodal, že závody byly také vhodnou pøíležitostí k neformálním setkáním a k tomu, aby horští záchranáøi spoleènì probrali právì skonèenou zimní sezónu.

Horská služba se mění, vedení se ujímá nový ředitel/náčelník René Mašín

Správní rada Horské služby na svém mimořádném zasedání schválila zásadní změny Statutu Horské služby o.p.s. a zvolila nového ředitele/náčelníka. Stal se jím René Mašín, dlouholetý náčelník z oblasti Jizerských hor, který se s platností k  20. 11. 2020 ujímá vedení Horské služby. […]

Koronakrizí tvrdě zasažený sektor gastronomie počítá týdenní ztráty v miliardách

Koronakrizí tvrdě zasažený sektor gastronomie počítá týdenní ztráty v miliardách

Oblast gastronomie patří ke koronavirovou krizí nejvíce zasaženým sektorům. V souvislosti s krachem mnoha restauračních zařízení hrozí masivní propouštění jejich zaměstnanců a současná míra podpory ze strany státu s ohledem na obrovské finanční ztráty není adekvátní. Do čím dál větších potíží se dostávají v souvislosti […]

Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA; předseda představenstva, Český Aeroholding, a.s.

Václav Řehoř byl zvolen do vedení největšího evropského sdružení letišť

Předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř byl zvolen členem evropské Rady ředitelů mezinárodního sdružení letišť Airport Council International (ACI Europe).   V rámci svého tříletého funkčního období bude zastupovat region východní Evropy, a získá tak možnost pozitivně ovlivňovat podobu letecké dopravy […]

Výstava Rembrandt: Portrét člověka bude online

Výstava Rembrandt: Portrét člověka bude online

Národní galerie Praha přináší výstavu Rembrandt: Portrét člověka, která byla otevřena zatím jen po dobu dvou týdnů, do prostředí sociálních sítí – Buďte s NGP online. Samotná výstava čítá více než 110 děl z významných tuzemských i zahraničních institucí a soukromých […]

Národní muzeum představilo veřejnosti dokončený Palachův pylon

Národní muzeum představilo veřejnosti dokončený Palachův pylon

Před Novou bodovou Národního muzea se již řadu let vyjímá necelých 30 metrů vysoký ocelový pylon, který nebyl až doposud zcela dokončen. Nyní Národní muzeum tento pomník dokončilo a vdechlo mu tak původně zamýšlenou podobu. Celé dílo bylo slavnostně představeno […]

Broumovské diskuse vstupují do online prostoru s tématem Hodnoty a společnost

Broumovské diskuse vstupují do online prostoru s tématem Hodnoty a společnost

Broumovské diskuse, které se měly uskutečnit počátkem listopadu v broumovském klášteře, mají pro letošek nový formát i nový – náhradní – program. S tématem Hodnoty a společnost nyní vstupují do online prostoru, a to panelovou diskusí ekonoma Filipa Matějky, farářky Martiny Viktorie […]

CzechTourism zveřejnil profily návštěvníků v krajích

CzechTourism zveřejnil profily návštěvníků v krajích

Agentura CzechTourism zveřejnila na stránkách Marketingového informačního systému nové krajské infografiky, které rozšiřují pravidelné sestavy Českého statistického úřadu obsazenosti ubytovacích zařízení. Reporty spojují data ze tří informačních zdrojů – GSM data z projektu RODOS, regionální satelitní účet cestovního ruchu ČSÚ a […]

Jižní Čechy byly v létě nejnavštěvovanějším tuzemským regionem

Jižní Čechy byly v létě nejnavštěvovanějším tuzemským regionem

Jihočeský kraj byl ve 3. čtvrtletí letošního roku turisticky nejnavštěvovanějším tuzemským regionem. V počtu hostů i přenocování za sebou jižní Čechy historicky poprvé nechaly nejen všechny ostatní české kraje, ale i Prahu. Navzdory koronavirové krizi v létě návštěvníci strávili na […]

Foto: JAPEX

Rekordní počet účastníků na JAPEX 2020

Ač se největší jamajská událost v oblasti turismu Jamaica Product Exchange (JAPEX) letos konala v důsledku pandemie koronaviru covid-19 poprvé ve své třicetileté historii virtuálně, zaznamenala rekordní účast.   Akci, které se ve dnech 9. a 10. listopadu zúčastnilo téměř […]

Kampaň na podporu turismu zopakuje Praha od příštích Velikonoc

Kampaň na podporu turismu zopakuje Praha od příštích Velikonoc

Kampaň na podporu turismu V Praze jako doma by mohl magistrát zopakovat příští rok od 1. dubna. Letos v létě přilákala do Prahy 70 000 turistů. Přesný termín a podobu kampaně musí ještě projednat a schválit vedení města, uvedl František […]

Soutěžte o pobyt v Botanique Hotel Prague

Soutěžte o pobyt v Botanique Hotel Prague

Botanique Hotel Prague: U nás si „HOME OFFICE“ užijete, jak se patří! Jste nuceni pracovat z domova? Hledáte nerušené místo, kde se budete moci plně soustředit? Potřebujete klid od dětí či partnera anebo jen změnit prostředí? Neztrácejte hlavu a zkuste […]

Vládní letoun Jak-40 získalo Technické muzeum v Brně

Vládní letoun Jak-40 získalo Technické muzeum v Brně

Vládní speciál, bývalý vojenský letoun Jak-40, získalo od armády Technické muzeum v Brně a zapůjčilo ho do expozice Leteckého muzea v Kunovicích.  „Výpůjčka Jaku 40 je dalším významným projektem, který vzešel z memoranda o mezimuzejní spolupráci uzavřeného na jaře letošního […]

Manažeři jihočeských turistických oblastí poradí, jak čerpat podporu z programů COVID – cestovní ruch, COVID – kultura II. a COVID – nájemné

Manažeři jihočeských turistických oblastí poradí, jak čerpat podporu z programů COVID – cestovní ruch, COVID – kultura II. a COVID – nájemné

Od 11. listopadu do 11. prosince bude Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) přijímat žádosti o podporu z dotačního programu COVID – cestovní ruch, který má pomoci subjektům působícím v turismu překlenout současnou fázi koronavirové krize. Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) […]

České Švýcarsko chce lákat turisty k návštěvě mimo hlavní sezonu

České Švýcarsko chce lákat turisty k návštěvě mimo hlavní sezonu

Destinační agentura České Švýcarsko ve spolupráci s Ústeckým krajem a místními podnikateli připravuje kampaň na podporu turismu na jaře a na podzim. Cílem je motivovat hosty, aby nejezdili jen v hlavní sezoně, informoval Jan Šmíd, ředitel destinační agentury České Švýcarsko. […]

Kam online za kulturou ve středních Čechách

Kam online za kulturou ve středních Čechách

I v době pandemie si kulturu nemusejí její milovníci odepírat. Výstavy i zajímavé expozice je možné projít online. Středočeská kulturní zařízení se přizpůsobují nové situaci a snaží se, i přes všechna úskalí, zůstat v kontaktu se svými návštěvníky. Virtuální svět […]

Ilustrační foto Zdroj: Shutterstock

Počet hostů v ubytovacích zařízeních u nás klesl ve 3. čtvrtletí o více než 20 procent

Počet hostů v ubytovacích zařízeních v České republice klesl ve 3. čtvrtletí meziročně o 20,7 procenta na šest milionů. V hotelech nebo penzionech strávili turisté 17,4 milionu nocí, což bylo o 16,8 procenta méně než loni.     Navzdory poklesu […]

Plzeň, ilustrační foto Zdroj: Shutterstock

MMR: Více než 22,2 miliardy už je z integrovaných nástrojů rozděleno na rozvoj území České republiky

Modernizace základních škol, pořízení nízkopodlažních trolejbusů, vybavení požárních zbrojnic, nové chodníky, modernizace a rekonstrukce silnic, oživení národních kulturních památek nebo posílení sociálních služeb ‒ to všechno jsou příklady investic, které směřují do projektů podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) […]

Featured Video Play Icon

Lékem na splín může být i letos „Amazing Thailand“

Thajské království se pro mnoho Evropanů včetně Čechů stalo v posledních letech skvělou volbou, jak se vyhnout nevlídným a pošmourným zimním měsícům. Bohatství přírodních a historických krás i nabídka sportovních, adrenalinových či gastronomických zážitků zůstávají v „Amazing Thailand“ stále, ale možnosti, […]

Národní památkový ústav posedmé udělil ceny Patrimonium pro futuro

Národní památkový ústav posedmé udělil ceny Patrimonium pro futuro

Již posedmé byly uděleny ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za nejlepší počiny v oblasti památkové péče za uplynulý rok. Odborná porota vybírala vítěze z 23 nominovaných ve čtyřech hlavních kategoriích, udělena byla také tři zvláštní ocenění generální ředitelky […]

Letiště Ostrava

Dočasné obnovení linky z Ostravy do Prahy

Letecká společnost LOT Polish Airlines dočasně otevírá z ostravského letiště letecké spojení mezi Prahou a Ostravou. Obyvatelé regionu, firmy a investoři tak mají možnost jak využití napojení na celou Evropu přes Varšavu, tak i rychlé, pohodlné a z pandemického pohledu […]

DEN OKÉNEK má pomoci restauracím překonat koronavirovou krizi

DEN OKÉNEK má pomoci restauracím překonat koronavirovou krizi

Akce DEN OKÉNEK apeluje na veřejnost, aby zákazníci pomohli zachránit své oblíbené restaurace. Je součástí kampaně #OBJEDNEJPRIMO, která zve zákazníky k přímému odběru jídel u výdejových okének restaurací. V sobotu 7. listopadu se po celé České republice uskuteční tzv. DEN OKÉNEK. Tato akce […]

Agendu kvality služeb bereme velmi vážně

Agendu kvality služeb bereme velmi vážně

Proč Prague City Tourism zřídil novou agendu kvality služeb? A jaké budou kroky jejího nového ředitele? O tom jsme si povídali s ředitelem sekce Kvality služeb Josefem Říkovským, který působí v organizaci od začátku září. Jak sám říká, tak na začátku […]

Vltavskou vodní cestou proplul rekordní počet lidí i plavidel

Vltavskou vodní cestou proplul rekordní počet lidí i plavidel

Vltavskou vodní cestu v jižních Čechách proplulo od května do září rekordních 47 613 lidí na 11 933 plavidlech. V červenci zaznamenali dopravci nejvyšší počet lodí, které propluly komorou v Hluboké nad Vltavou. Bylo to 1017 lodí a téměř 4000 […]

Praha jedná s restauracemi o prodeji obědů školákům a seniorům

Praha jedná s restauracemi o prodeji obědů školákům a seniorům

Pražský magistrát se domlouvá s restauracemi o dodávkách obědů pro školáky a seniory namísto školních jídelen. Dětská porce by rodiče vyšla na 50 korun a senioři by za oběd zaplatili 80 korun, uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček. Projekt začne fungovat […]

Costa Sur, Tenerife. Zdroj: Turespaña

Pro pobyt na Kanárských ostrovech je třeba negativní test

Na základě rozhodnutí autonomní vlády Kanárských ostrovů ze dne 29. října 2020 vstoupilo v platnost dne 1. 11. 2020 uveřejněním v Oficiálním Věstníku KO č. 223 Nařízení, které stanoví podmínky pro pobyt v ubytovacích zařízeních na Kanárských ostrovech. Od 14. […]

Muzeum skla a bižuterie spouští online aktivity pro návštěvníky

Muzeum skla a bižuterie spouští online aktivity pro návštěvníky

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je sice z důvodu vládních opatření uzavřeno, přesto je možné navštívit stálé expozice a vyzkoušet různé návody na tvoření i z pohodlí domova. Na stránce http://www.virtualnikiosek.cz/msb-jablonec si lze pročíst či poslechnout příběh skla a […]

Foto: archiv MMR

Žádosti do programu COVID ubytování lze podávat do 3. listopadu

  Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo příjem žádostí do dotačního programu COVID ubytování do 3. listopadu. Důvodem je vysoký počet žadatelů o registraci u Českého statistického úřadu (ČSÚ). Registrace je nezbytná k akceptování žádosti. Informaci uvedlo MMR na svém webu. […]

Německo od 2. 11. 2020 zpřísňuje pravidla

Německo od 2. 11. 2020 zpřísňuje pravidla

Od 2. 11. budou platit v Německu zpřísněná pravidla pro oblast cestování. Vláda a spolková země žádají, aby lidé cestovali pouze v nezbytných případech. Spolkový ministr vnitra H. Seehofer sdělil, že dojde k posílení závojového pátrání (do vzdálenosti 30 km […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Menorca. Skrytý poklad Baleár

Ostrov, který si zaslouží více pozornosti. Ostrov ve španělském souostroví Baleáry, kam stojí za to se vydat v kterémkoliv ročním období. Je symbolem neokázalé krásy a duševního klidu. Nabízí desítky kilometrů tras kolem moře, stačí nazout pohorky a vydat se […]

Ilustrační foto, Zdroj: Shutterstock.com

Francie se nejméně na měsíc uzavírá

Prezident Emmanuel Macron vyhlásil nová celoplošná karanténní opatření s účinností od 30. 10. po dobu minimálně jednoho měsíce. Jediná výjimka z jednotného režimu bude udělena zámořským územím a departementům. Francie zavádí mírnější obdobu tzv. confinement, které platilo na jaře po […]

Struny podzimu pokračují

Struny podzimu pokračují

Mezinárodní festival Struny podzimu i přes omezení kulturních akcí pokračuje! Plánovaná vystoupení Brandt Brauer Frick Ensemble a Andrease Scholla proběhnou v původních termínech a časech jako online koncerty exkluzivně natočené pro festival Struny podzimu. Umělci zahrají ve svých domovských městech […]

Hotel Pacifik léčí stavy po komplikovaném zánětu plic

Hotel Pacifik léčí stavy po komplikovaném zánětu plic

Stavy po komplikovaném zánětu plic se léčí v Mariánských Lázních dlouhá staletí. Léčba byla soustředěna v lázeňském hotelu Pacifik, ale je nabízena i v dalších hotelích Léčebných lázní Mariánské Lázně. Indikace komplikovaný zánět plic je v indikačním seznamu uvedena jako V/3, […]

Ostravské letiště nabízí lety společnosti LOT Polish Airlines

Ostravské letiště nabízí lety společnosti LOT Polish Airlines

Včerejším prvním příletem z Varšavy zahájila letecká společnost LOT Polish Airlines novou pravidelnou linku mezi Ostravou a Varšavou. Letový řád byl nastaven tak, aby přílet do Varšavy navazoval na první odletovou vlnu do západní a severní Evropy. Destinace jako Amsterodam, […]

Letošní veletrh CZECH TRAVEL MARKET oficiálně zrušen

Letošní veletrh CZECH TRAVEL MARKET oficiálně zrušen

Veletrh CZECH TRAVEL MARKET se s ohledem na aktuální situaci v původně plánovaném termínu 24.–25. 11. 2020 nekoná. „Vzhledem k nepříznivému vývoji koronavirové epidemie v ČR se veletrh CZECH TRAVEL MARKET přesouvá na termín 23.–24. 11. 2021. Rád bych poděkoval […]