Zprávy

Bankovní garance – možnost pouze teoretická

Dne 29. 12. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu činností v oblasti cestovního ruchu, která říká, že „pokud cestovní kancelář nemá sjednané pojištění záruky pro případ úpadku, je povinna sjednat bankovní záruku, která zabezpečí zákazníkovi na vrub cestovní kanceláře nebo třetí osoby právo na stejné plnění jako při pojištění pro případ úpadku.“

Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com

„Skvělá novela, ale v tomto ohledu k ničemu,“ říká Andrea Uhrová, ředitelka cestovní kanceláře NATOUR, která nabyla dojmu, že by případná bankovní garance mohla být pro její cestovku výhodnější než klasické pojištění. Novela totiž platí již čtvrt roku, ale ani jedna banka v ČR takovouto garanci žádné cestovní kanceláři nevystaví. Při své marné snaze bankovní garanci získat se Andrea Uhrová obrátila i na Českou národní banku, aby se – celkem logicky – dozvěděla, že ze zákona bankám tato povinnost nevyplývá, je zcela v jejich kompetenci rozhodnout, zda bankovní garanci poskytnou nebo ne, a ČNB nemůže bankám provozování této činnosti nařídit.

Banky tedy garance poskytovat nemusejí, ale určitě by mohly, kdyby pro to měly vytvořené podmínky. Na tom se banky celkem shodují. Např. podle Pavla Zúbka, zástupce vedoucího útvaru Komunikace Komerční banky, KB bankovní záruku cestovním kancelářím nenabízí „s ohledem na rozdílnou povahu bankovní (finanční) záruky oproti pojištění. Autor zákona bohužel nezohlednil připomínky, které banky v rámci připomínkového řízení k tomuto zákonu uplatnily.“

Prakticky totéž říká Česká spořitelna. Banky prý při jednání s MMR loni na jaře argumentovaly, že je třeba nastavit funkční model a následně ho zapracovat do zákona, přičemž jako hlavní podmínku funkčnosti modelu uváděly existenci instituce (např. na úrovni státní správy nebo asociace cestovních kanceláří), která by vůči bankám byla věřitelem ze záruk a která by zajišťovala vypořádání vůči klientům cestovních kanceláří. „Žádná banka tyto záruky nevydává, neboť procesní model nastaven nebyl. Záruka je v zákoně uvedena, ale … není zřejmý její beneficient a mechanismus hojení klientů cestovní kanceláře,“ říká tisková mluvčí České spořitelny Kristýna Havligerová.

Za MMR ČR nám vyjádření poskytla náměstkyně Klára Dostálová: „MMR již obdrželo žádosti o posouzení bankovní záruky jako produkt zajištění pro CK. Nelze říci, že tato alternativa je pouze teoretická. Bankovní záruka byla do novely zákona č. 159/1999 Sb. vložena jako další alternativa zajištění pro CK. Jedná se o nový produkt, z tohoto důvodu s ním banky nemají takové zkušenosti. Účinnost novely je od 29. 12. 2015, tudíž je předčasné hodnotit využití tohoto produktu. Zároveň je nutné dodat, že zákon ani nemůže nařídit bankám tento produkt nabízet, protože jde o komerční záležitost, nikoliv o záležitost veřejného zájmu.“

Naďa Rybárová

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button