Anketa: Účast na veletrzích doma i v zahraničí, jak dál?

Rok 2014 končí a začíná rok 2015. S řadou zvažovaných projektů a plánů. Mezi ně patří i účast na veletrzích cestovního ruchu. Naše anketa je věnována zkušenostem s účastí na veletrzích doma i v zahraničí ze strany veřejné správy. Oslovili jsme tentokrát některé zástupce krajských úřadů a zeptali jsme se jich jak na minulou účast, tak na veletrhy, které si zvolili pro nadcházející rok.

Ilustrační foto Foto: Adriano Castelli,  Shutterstock.com

Ilustrační foto Foto: Adriano Castelli, Shutterstock.com

[box]

1 Která účast na zahraničním či domácím veletrhu v roce 2014 byla pro vás nejpřínosnější? Jak vidíte financování vaší účasti do budoucna?

2 Budete se prezentovat na veletrhu Regiontour 2015? [/box]

03-01Mgr. Eva Hornová
vedoucí oddělení cestovního ruchu
Krajský úřad Libereckého kraje

1 Nejpřínosnější účast jsme viděli v regionálních veletrzích typu Infotour Hradec Králové, EuroregionTour Jablonec, ITEP Plzeň a pak Holiday World Praha. Návštěvníci těchto veletrhů představují naše cílové zákazníky, kteří se k nám pravidelně vracejí. Opominout nelze ani dojezdovou vzdálenost, která je v případně těchto veletrhů samozřejmě přijatelnější než třeba od návštěvníků z Brna. Celkově pozorujeme vždy nárůst zájmu o náš kraj po těchto veletrzích, výsledky návštěvnosti našich webových portálů mají vždy skokové nárůsty. Podle vyhledávaných informací také upravujeme články.

Model prezentace Libereckého kraje spočívá ve společné prezentaci kraje a jeho turistických regionů, vzájemná je i dohoda o financování. Do budoucna nebudeme přidávat žádné další účasti na velkých veletrzích, spíše budeme cílit na regionální akce v příhraničí a v tuzemsku.

2 Liberecký kraj se již 4. rokem neúčastní veletrhu Regiontour v Brně. Liberecký kraj vyhodnotil tuto účast jako dlouhodobě neefektivní nejen z hlediska finančního, ale i z hlediska návštěvnosti tohoto veletrhu. Neznamená to však, že by se náš kraj nesnažil podchytit jihomoravské návštěvníky, v letošním roce jsme se prezentovali na Sportlife a účast hodnotíme jako úspěšnou.

Mgr. et Mgr. Jana Měchurová
projektový a finanční manažer
Odbor regionálního rozvoje
Středočeského kraje

1 Středočeský kraj se každoročně účastní festivalu Dny Porýní-Falc, který se koná pokaždé v jiném městě. Středočeský kraj se na festivalu prezentuje společně s partnerskými regiony (Burgundsko, Opolské vojvodství, Porýní-Falc). Hlavním cílem účasti na festivalu bylo představení nejzajímavějších kulturních a přírodních atraktivit Středočeského kraje a možnosti trávení volného času. Přínosem účasti na festivalu je prohlubování vztahů s partnerskými regiony.

Mezi nejpřínosnější veletrhy patří Regiontour, kde Středočeský kraj zaznamenal nejvíce zájemců o Středočeský kraj jakožto kraj s největším potenciálem pro cestovní ruch. Oproti loňskému roku připravuje Středočeský kraj pestřejší nabídku pro návštěvníky veletrhu. Je jinak koncipována výstavní plocha, na které bude představen Středočeský kraj společně s regionálními produkty. Středočeský kraj se oproti roku 2014 představí jako „kraj plný zážitků v srdci naší země“.

2 Středočeský kraj se opět bude prezentovat na veletrhu Regiontour 2015, protože již má s veletrhem dlouholeté zkušenosti a přináší nejlepší možnost pro prezentaci cestovního ruchu.

Mgr. Radek Stojan03-02
vedoucí oddělení cestovního ruchu
Krajský úřad Olomouckého kraje

1 Z hlediska účasti na domácích veletrzích hodnotíme jako velmi úspěšné prezentace na Tou­rism Expo Olomouc, ForBikes Praha a ITEP Plzeň, u zahraničních potom Slovakiatour Bratislava či MTT Wroclav především z pohledu návštěvnosti uvedených veletrhů a skladbě návštěvníků z pohledu atraktivnosti cílové skupiny a její bonity. Mimo standardní nabídky krajských propagačních materiálů se snažíme především ve spolupráci s Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu návštěvníkům nabízet konkrétní produktové balíčky. Z pohledu financování veletrhů budeme v roce 2015 převážnou část veletrhů hradit z marketingového projektu realizovaného z ROP, zbylé prostředky pak dofinancujeme z krajského rozpočtu.

2 Olomoucký kraj se bude na veletrhu Regiontour prezentovat i v roce 2015, mimo jiné i z důvodu zájmu našich partnerů z kraje o prezentaci na tomto veletrhu. Expozice Olomouckého kraje bude mít oproti předchozím ročníkům zhruba 2/3 velikost. Veletrh Regiontour považujeme i přes jeho stagnující návštěvnost stále za jednu z nejvýznamnějších akcí cestovního ruchu. Především pak z pohledu moravských krajů, ale také z důvodu možnosti setkání se s odbornou veřejností. Expozice Olomouckého kraje se ponese v duchu návratu k tradicím a bude zaměřená především na tradiční řemesla, hudbu a gastronomii. Chybět nebudou ani soutěže a živá hudba. Expozice bude spolufinancována z marketingového projektu realizovaného z ROP.

03-03Ing. Tereza Rafaelová
referent odboru regionálního rozvoje – oddělení cestovního ruchu
Krajský úřad Jihomoravského kraje

1 Nedá se zcela říci, který veletrh byl nejpřínosnější, kaž­dý je v něčem trochu jiný a specifický. Určitě bych vyzdvihla veletrh World Travel Market v Londýně, který je určen pro odbornou veřejnost, kde jsme navázali nové kontakty a seznámili se s aktuálními celosvětovými trendy v cestovním ruchu. Dalším velmi úspěšným veletrhem ve smyslu oslovení potenciálních návštěvníků byl veletrh Destinations London, který je určen laické veřejnosti a kterého jsme se v letošním roce účastnili poprvé. Za zmínku stojí i veletrh VI DNI WEGRZYNA & CK WINO Kraków, který je výjimečný díky skvělé spolupráci s Mgr. Ivanou Bílkovou, ředitelkou ZZ CzechTourism v Polsku. Určitě nesmím opomenout ani naše tradiční veletrhy – Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava a Holiday World Praha, které slouží především k podpoře a udržování dobrého jména kraje a péči o turisty.

Forma a obsah našich nabídek se samozřejmě mění v závislosti na konkrétním trhu, na jeho specifikách a na nejnovějších trendech, snažíme se publikum dané země zaujmout. Veletrhy a výstavy představují nedílnou součást marketingové komunikace a jsou jedním z důležitých nástrojů komunikačního mixu, umožňují osobní dialog, což je podle mého názoru velmi důležité. Z tohoto důvodu je s nimi počítáno i v rozpočtu příštího roku, kdy nejvýznamnější akcí bude zcela jistě Všeobecná světová výstava EXPO 2015 v Miláně.

2 Stejně jako v minulých letech bude Jihomoravský kraj účastníkem veletrhu turistických příležitostí v regionech Regiontour 2015 jako nejvýznamnější akce cestovního ruchu v kraji. Jedinou změnou oproti loňskému roku bude zachování stávající podoby expozice, jednak z důvodu spokojenosti s touto vizuální podobou a jednak z hlediska úspory finančních prostředků.

03-04Bc. Ilona Šnebergová
vedoucí oddělení cestovního ruchu
Krajský úřad Plzeňského kraje

1 Nejpřínosnější jsou pro nás veletrhy a prezentační akce, které přivedou turisty a návštěvníky do našeho kraje. Zaměřujeme se na destinace nám blízké, ať už dojezdovou vzdáleností, nebo počtem návštěvníků. Nejvíce vyhledáváme akce v sousedním Německu, účastníme se jednak veletrhů pod hlavičkou České republiky s CzechTourism, ale i regionálních příhraničních veletrhů s naším německým partnerem. V posledních letech více cílíme na domácí turisty. Nelze opominout veletrh ITEP, který již 10 let pořádáme a který neztrácí na oblíbenosti u vystavovatelů i návštěvníků. Svůj význam pro nás mají i malé regionální veletrhy, kde se prezentujeme vždy s nějakou konkrétní nabídkou. V letošním roce jsme se plně zaměřili na propagaci Plzně jako Evropského hlavního města kultury 2015 v Čechách i v zahraničí. Nesmírně bohatý program pro rok 2015 je připraven nejen v krajském městě, ale i v regionu.

Účast na veletrzích je hrazena částečně z projektů na podporu cestovního ruchu, dotovaných EU a z krajského rozpočtu. Na většině akcí se podílíme finančně i personálně s organizací Plzeň-Turismus. Pro příští rok bude způsob financování veletrhů zachován stejný jako v letošním roce.

2 Do Brna v lednu pojedeme a stejně jako v předchozích letech se v jedné expozici budou prezentovat Plzeňský kraj i naši stálí spoluvystavovatelé – zástupci měst, turistických cílů a německých partnerů. Hlavním důvodem naší účasti je propagace programu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Slavnostní zahajovací ceremoniál bude probíhat v krajském městě 17. ledna, tedy právě v době konání veletrhu Regiontour. V dalších letech budeme svoji účast na veletrhu zvažovat. Pokud se zúčastníme, tak pravděpodobně jen s malou expozicí.

Ing. Jiří Válka
vedoucí oddělení cestovního ruchu
Krajský úřad Ústeckého kraje

1 Nejpřínosnější jsou pro náš kraj prezentace na veletrzích v sousedním Sasku (Drážďany a Lipsko) a také na veletrhu v Hamburku, kde je velký zájem především o cyklostezku Labe. Vedle veletrhů bych však jako nejpřínosnější prezentaci v roce 2014 vybral společnou účast s Libereckým krajem na akci Den Sasů, na kterou jsme zváni jako partnerské kraje Svobodného státu Sasko. Stále více se snažíme účast na veletrzích redukovat pouze na pro nás klíčové trhy, kterými jsou sousední Německo, Polsko a Slovensko. Větší důraz však klademe na prezentaci ve velkých obchodních centrech a také na akcích s velkou návštěvností jak na území Ústeckého kraje (Ústecký půlmaraton, Vinobraní, Zahrada Čech, akce na hipodromu a mnohé další), tak v sousedních regionech (letiště Drážďany, Den Sasů apod.).

2 Od roku 2013 se Ústecký kraj rozhodl neprezentovat se na veletrhu Regiontour Brno s vlastní krajskou expozicí. Ústecký kraj byl pravidelným účastníkem již od roku 2001. K našemu rozhodnutí došlo po dlouhém zvažování především o přínosu a efektivitě vynaložených finančních prostředků a také po rozsáhlé diskusi se všemi subjekty z našeho kraje, které se v krajské expozici prezentovaly. Většina subjektů se více klonila k prezentaci pouze na veletrhu v Praze.

maj

 

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..