Anketa: S jakou představou jedete do Brna?

V polovině ledna, od 16. do 19., proběhnou na brněnském výstavišti veletrhy GO a Regiontour, které není třeba dlouho představovat. I letos chtějí prezentovat „komplexní možnosti trávení volného času“, pestrou nabídku zájezdů, pobytů, výletních cílů a zážitků.

Foto: Marta Jedličková
Foto: Marta Jedličková

Brněnský Regiontour sází především na aktivní dovolenou. Opět zde bude cyklistická vesnička a vše, co souvisí s cykloturistikou, včetně příhraničních regionů. Nebudou chybět ani pěší turistika, lázeňství, wellness a golf. Podruhé se prezentuje projekt Dovolená na vodě. Téma gastronomie v cestovním ruchu podpoří gastronomický festival RegFoodfest, na který navazuje i 20. ročník soutěže Gastro junior Brno Bidvest Cup. Téma církevní turistiky se objevuje na Regiontouru v posledních letech výrazněji a má podporu i zástupců církve. Na Regiontoru 2014 má mít svůj stánek Arcibiskupství pražské, které se chce zaměřit na možnosti turistického využití církevních památek a poutních cest. Kardinál Dominik Duka převzal nad veletrhy Go a Regiontour záštitu.

Veletrh Go doprovodí opět živý program na pódiu s prezentacemi. Mezi novými vystavovateli zde bude například Delfin Travel, z tradičních uveďme například Kovotour plus či America Tours.

Veletrhy všude na světě se mění a procházejí proměnami. Není třeba je zatracovat, ale ani se vyhýbat potřebě nových přístupů. Pokud jde o brněnské veletrhy, které se těšily od začátku zájmu i oblibě, setkávání a výměna zkušeností vystavovatelů a odborníků na brněnských veletrzích jistě svůj přínos mají, ale věřme, ze dokážou více reflektovat i nové situace, aktuální potřeby návštěvníků i vystavovatelů.

 

Zeptali jsme se některých vystavovatelů:

1. Co očekáváte od veletrhu Regiontour 2014, uvítali byste nějakou změnu či vylepšení?
2. Z jakých prostředků je váš stánek na veletrhu financován?

 

Ing. Petra Jánská

ředitelka JCCR

1. Naše očekávání od veletrhu Regiontour 2014 jsou jasná. Každý veletrh, kterého se účastníme, vnímáme jako příležitost k prezentaci turistické nabídky jižních Čech a představení novinek pro nadcházející turistickou sezonu. V roce 2014 na tomto veletrhu jako prvním z řady představíme projekt „Jižní Čechy aktivní“, zaměřený na prezentaci možností aktivního vyžití na jihu Čech. Samozřejmě je úspěch každého veletrhu postaven na vysoké návštěvnosti ať již ze strany odborné, tak i široké veřejnosti. Pro vystavovatele je vítaná nízká cena za plochu a poskytované služby spolu s atraktivním doprovodným programem. V těchto bodech by měl organizátor veletrhu více vyjít vstříc vystavovatelům.

2. Naše účast na veletrhu RT je financována z rozpočtu Jihočeského kraje a jeho příspěvkové organizace Jihočeské centrály cestovního ruchu.

 

 

Bc. Ilona Šnebergerová

vedoucí oddělení cestovního ruchu Plzeňského kraje

1. Očekáváme možnost ucelené prezentace jak nejaktuálnější turistické nabídky v Plzeňském kraji, tak novinek pro příští rok s ohledem na akce v rámci Evropského hlavního města kultury 2015. Prezentace se bude týkat jak aktivní dovolené, tak poznávací kulturně-historické nabídky zacílené na velkolepé barokní klášterní a zámecké stavby. Návštěvníci se mohou těšit na aktualizované vydání tematických skládaček ve svěžím vizuálu, který zaujme na první pohled. Vnímáme veletrh Regiontour 2014 jako dobře vyvážený jak ve skladbě vystavovatelů, tak v doprovodném programu a v neposlední řadě i v nabídce zajímavého odborného programu.

2. Výstavní expozice Plzeňského kraje bude částečně financována z rozpočtu kraje a kofinancována také z česko-německého projektu Šumava – zelená střecha Evropy. Německým partnerem, který se zároveň na stánku bude prezentovat, je Telecenter Regen – Touristisches Service Center.

 

 

Pavla Vybíralová

oddělení cestovního ruchu, Krajský úřad Olomouckého kraje

1. Veletrhy obecně (a veletrhy cestovního ruchu nevyjímaje) jsou místem, kde se nabídka setkává s konkrétní poptávkou. Veletrh Regiontour je však nyní spíše místem společenských setkání, kde profesionálové nemají příliš šanci se rozvíjet. Chybí zde odborný program a zejména pak klientela, kterou nabídka jednotlivých krajů opravdu zajímá. Řešením by mohlo být propojení Regiontouru s veletrhy zaměřenými na volnočasové aktivity, případně regionální gastronomii. Vzhledem k tomu, že Olomoucký kraj v lednu 2014 na veletrhu Regiontour představí novou koncepci své expozice, věříme, že se tím kraj i naše dva turistické regiony stanou pro veřejnost snadněji zapamatovatelnými.

2. Expozice Olomouckého kraje je v posledních letech financována z prostředků Evropské unie, v roce 2014 bude účast kraje hrazena z projektu nazvaného Marketingové aktivity Olomouckého kraje II.

 

 

Ing. Vlasta Kratochvílová

vedoucí úseku cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

1. Veletrhu cestovního ruchu Regiontour se náš kraj pravidelně účastní již od roku 2001. Tento veletrh jsme dlouhodobě považovali za přínosný, poněvadž se jednalo o jediný veletrh v České republice, kde laická i odborná veřejnost našla turistickou nabídku celé České republiky tzv. „pod jednou střechou“. V posledních letech však zaznamenáváme klesající zájem o tento veletrh jak ze strany našich spoluvystavovatelů, tak i návštěvníků. Pokud bychom se měli veletrhu účastnit i v dalších letech, uvítali bychom ze strany pořadatele zatraktivnění veletrhu např. rozšířením o další tematickou nabídku související s dovolenou a trávením volného času či zajištěním zajímavějšího doprovodného programu. Tyto změny by mohly napomoci k rozšíření okruhu návštěvníků veletrhu a ovlivnění i jejich struktury. Platí to, že pokud je zajímavá nabídka, přijdou návštěvníci, pokud přijdou návštěvníci, vystavovatelé budou vystavovat – spokojenost bude na obou stranách. Pro náš kraj je hlavním tématem pro rok 2014 cykloturistika, která se spolu s nabídkou zimní turistiky nejvíce promítne do naší expozice na veletrhu, což koresponduje i se zaměřením Regiontour 2014, kterým je „Aktivní dovolená“.

2. Z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

 

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button