NezařazenéZprávy

ANKETA: Jsme opravdu země sportu zaslíbená?

V letošním roce je Česká republika zasvěcena mnoha významným sportovním akcím. Zajímalo nás, co si profesionálové v cestovním ruchu myslí o tom, zda je tento potenciál dostatečně využíván k rozvoji sportovní turistiky u nás a zda je podle nich viditelná podpora státu na propojení sportu a cestovního ruchu.

Ilustrační foto Zdroj: PCT
Ilustrační foto Zdroj: CzechTourism

Z odpovědí respondentů je zřejmé, že propojenost mezi cestovním ruchem a sportovními, ale i jinými společenskými či kulturními akcemi v podstatě neexistuje, tedy rozhodně ne systémově. Ačkoliv Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vypracovalo ve spolupráci s Českým olympijským výborem a představiteli občanských sdružení mnohastránkový dokument Koncepce státní podpory sportu v ČR, o synergiích s cestovním ruchem v něm není ani jediná zmínka. Podle vyjádření kanceláře náměstka ministra pro podporu sportu na jmenovaném ministerstvu nelze ani nic podobného očekávat, protože „podpora sportu byla natolik decentralizována, že dnes spočívá pouze v přerozdělování peněz mezi jednotlivé sportovní svazy, na granty a konkrétní projekty“.

Doklady toho, že podobné významné akce nedokážeme plně využít, předkládají ale i zástupci organizací na straně cestovního ruchu. Za všechny citujeme Noru Dolanskou, ředitelku Prague City Tourism: „Praha nikdy nebude místem, kam se bude primárně jezdit za sportem, ale při příležitosti velkého utkání nebo akce je možné, že do města přijedou i lidé, kteří by sem nezavítali. Letos je sportovních akcí v Praze jako máku, a proto také letošek vyhlašujeme jako rok „aktivní dovolené“. Chceme ukázat, že i při klasickém městském pobytu se dá část „prosportovat“. Při velkých sportovních akcích jde o image města a v přenosech se vždy lokalita nejlépe prodává. Tady máme rezervy, ale často není v našich možnostech si určovat pravidla, kdy a co se má z Prahy vysílat. Přitom je to nejúčinnější a nenásilná reklama. Právě teď řešíme možnosti propagace města při květnovém hokejovém mistrovství v Praze. Ale i doma, když si řekneme, kde chceme mít umístěný stánek Prahy na fanzóně během šampionátu, se dozvíme, že nám to určí zahraniční organizátoři. Takže tady doporučuji zdviženou hlavu a trochu více drzé národní hrdosti.“

S našimi respondenty se shoduje i v tom, že: „Je třeba dlouho dopředu stanovit podmínky a chtít z takové akce maximálně marketingově těžit, ale je to čím dál tím těžší.“ Otázkou zůstává, zda se to někdy povede a kdy se podobná příznivá kumulace akcí bude opakovat. Znovu vše závisí na angažovanosti a zapálení jednotlivců, ať ve státních, tak v soukromých firmách, kteří snad nabízenou šanci nepromarní.

[box]

Anketní otázky

–1–

Domníváte se, podobných sportovních, ale i kulturních či jiných akcí je dostatečně využíváno pro podporu incomingu do České republiky?

–2–

Jak by měla podle Vás tato podpora ideálně vypadat?

[/box]

02-02Filip Dohnálek

generální ředitel, IBTravel s. r. o.

1 Nejsem přesvědčen, že jsou akce tohoto typu koordinovány a dostatečně využívány pro incoming. Můj názor je, že vždy záleží na zkušenostech jednotlivých organizátorů a jejich schopnostech sehnat sponzory. Sport je v ČR obecně podfinancován a bohužel není dostatek prostředků na propagaci v návaznosti na turis­tický ruch, kde bezesporu každá sportovní akce v ČR přináší velké plus pro cestovní ruch v podobě příjezdu fanoušků do ČR, stejně tak i velké množství týmů, organizátorů akce, zahraničních novinářů atd.

Osobně jsme zaznamenali dobrou zkušenost při MS v Liberci s organizací CzechTourism, který byl velmi nápomocen s propagací akce v zahraničí (zejména na veletrzích).

Bohužel některé akce se neuskuteční pro nedostatek financí (světový pohár ve skocích atd.), většina akcí je závislá na osobní zkušenosti a kontaktech pořadatelů a také podpoře samospráv. Jako příklad dobré spolupráce organizátorů a státu, samospráv, je Nové Město na Moravě, kde akce jsou, daří se je pořádat s velmi dobrou vizitkou pro ČR a jsou dobře hodnocené. Zde je pouze nedostatečná infrastruktura, zejména v oblasti kvalitních ubytovacích kapacit, vzdálenosti od letiště apod.

Bohužel v místech, kde není organizátor, který je schopen si zajistit podporu od státu, samosprávy či z privátního sektoru, tak akce nefungují a nedaří se je organizovat.

2 Stát by měl mít ucelenou koncepci, jak podporu sportovním eventům zajistit a které akce preferovat, zejména ve spolupráci s kraji a městy, tak aby přilákaly velké, ale i střední a menší sportovní eventy do ČR, případně jak rozvíjet již zavedené akce s tradicí.

Na akce se pro jejich dobrou úroveň a servis naučí jezdit zahraniční diváci a samozřejmě to přináší finance a další možnosti pro rozvoj nejen daného regionu, kde se akce pořádá (pracovní místa, rozvoj infrastruktury, prestiž oblasti). Jako příklad ze zahraničí mohu uvést oblast Val di Fiemme, kde z neznámé oblasti vytvořili atraktivní středisko, které za podpory státu, Trentina a obcí vyrostlo ve známé středisko, kde se opakovaně konají mistrovství světa, Tour de Ski a další významné akce. Zároveň se zvedl rating a povědomí o středisku i mezi běžnými turisty jak v zimě, tak i v létě, tudíž i mimo tyto velké eventy navštěvuje středisko stále více turistů.

 

02-03Viliam Sivek

generální ředitel, SIVEK HOTELS

1 V České republice nedokážeme pro podporu incomingu využít synergie, která existuje mezi význačnou sportovní či kulturní akcí a prezentací České republiky v zahraničí. Uvedu dva příklady, v květnu se u nás koná největší sportovní událost v historii České republiky, a to Mistrovství světa v ledním hokeji. Prostřednictvím televizních obrazovek uvidí přenosy z Prahy a Ostravy jedna miliarda lidí ve více než 150 zemích světa. Celkem bude odvysíláno 6500 vysílacích hodin. Utkání navštíví na stadionech 650 tisíc diváků, z toho přibližně 40 % ze zahraničí. Do České republiky přijede 1200 akreditovaných novinářů a desítky televizních štábů. Ve stínu MSLH je další nesmírně významná akce, jedná se o největší atletickou událost v novodobé historii České republiky, na které budou všechny osobnosti evropské atletiky. Televizní přenosy z Halového mistrovství Evropy 2015, které se koná v březnu letošního roku, zasáhnou téměř 1,5 miliardy diváků. Benefity takovýchto akcí jsou pro Českou republiku nevyčíslitelné a mají pozitivní dopad na image naší země. Znáte větší události, které by šly pro prezentaci České republiky využít?

2 Organizování takovýchto akcí není jen o převzetí záštity prezidenta či premiéra. Jedná se o celkový systém, který má v České republice bohužel řadu nedostatků a je nedokonalý. Chybí koordinace mezi jednotlivými resorty, ale o tom někdy příště. Na celkové marketingové přípravě se musí pracovat nejméně s dvouletým předstihem a ne 5 měsíců před akcí, jak se stalo u nás v České republice zvykem. Dnes máme nové vedení resortu, máme novou a ráznou paní ministryni, novou první náměstkyni ministryně, novou paní ředitelku odboru CR, novou generální ředitelku CzechTourismu a já věřím pořekadlu „Nové koště dobře mete“ a držím palce, aby se konečně nastavila pro podnikatele pravidla tak, aby cestovní ruch byl brán jako významné odvětví národního hospodářství a české ekonomiky.

 

02-04Josef Ryljak

ředitel incomingu, CK ATIS, a. s.

1 To si nejsem zcela jist a nejsem si jist, zda má odpověď je kvalifikovaná. Ale na trhu by měly být specializované incomingové agentury nebo cestovní kanceláře propojené s organizátory a sportovními svazy. V podstatě to běží tak, že každý organizátor si většinou vše dělá sám nebo prostřednictvím např. zahraničních cestovních kanceláří nebo s tou či onou agenturou, kterou zná a má s ní zkušenosti. Souvisí to s celkovou podporou sportu – tj. asi chybí koncepce, která by slučovala podporu incomingu a sportu na úrovni státu a krajů, je zde mnoho subjektů, které nijak nespolupracují.

2 Neumím odpovědět, protože pracujeme v incomingu s klasickou leasure klientelou a speciálními akcemi sportovního typu se nezabýváme.

 

[box]

Došlo po uzávěrce

Reakce generální ředitelky agentury CzechTourism Moniky Palatkové:

Agentura CzechTourism se v rámci jedné z aktivit projektu IOP „Zvýšení povědomí o regionech ČR s cílem zvýšení návštěvnosti“ zaměřila v roce 2015 na propagaci brandu Česká republika v zahraničí prostřednictvím významných sportovních eventů, které se budou konat v roce 2015 v regionech České republiky. Výběr vhodných akcí, které mají potenciál oslovit zahraniční návštěvníky, byl zaměřen zejména na množství příjemců televizního přenosu, kteří mediální prezentaci destinace uvidí. Na základě nezávislé analýzy bylo vybráno celkem 10 významných akcí, prostřednictvím kterých bude v letošním roce propagována Česká republika. Důležitý je zejména dopad akcí samotných na pořádající region, ale i ČR jako celek. Dopadem je myšlen zejména efekt v rámci cestovního ruchu, tj. propagace místa konání a z něho plynoucí nárůst příjezdové, ale i domácí turistiky. A to nejen jednorázový nárůst vyvolaný návštěvníky sportovní akce, ale zejména druhotný efekt, kterým je zvýšení povědomí a zlepšení image destinace, které povede ke zvýšení návštěvnosti dané lokality i po skončení sportovní akce.

Agentura CzechTourism momentálně jedná o partnerství s organizátorem zřejmě největší akce konané v letošním roce, tj. MS v hokeji v květnu 2015. MS je také jedním z hlavních komunikačních témat agentury směrem do zahraničí a jsou na ně navázány marketingové aktivity příslušných zahraničních zastoupení.

Agentura CzechTourism si je vědoma přínosu sportovní turistiky, a proto i v minulých letech podporovala některé významné akce s mezinárodním přesahem a s potenciálem zvýšení podílu zahraničních návštěvníků, např. MS v letech na lyžích v Harrachově, Jizerská 50, ME ve volejbale U20 apod.

[/box]

Kalendář významných sportovních akcí v České republice v roce 2015
  1. 1.–1. 2.
TÁBOR Mistrovství světa v cyklokrosu
6.–7. 2. NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Závody SP v biatlonu
6.–8. 3. PRAHA Halové mistrovství Evropy v atletice
6.–8. 3. OSTRAVA ČR – Austrálie, utkání 1. kola Davisova poháru
  1. 3.
ŠPINDLERŮV MLÝN Závody SP ve snowboardingu (slopestyle)
1.–17. 5. PRAHA, OSTRAVA Mistrovství světa v ledním hokeji
1.–3. 5. RAČICE Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice
23.–24. 5. NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Závody SP horských kol
  1. 5.
OSTRAVA Atletický mítink IAAF World Challange Zlatá tretra
26.–31. 5. PRAHA Turnaj Světového okruhu žen v plážovém volejbalu
17.–30. 6. PRAHA, OLOMOUC, UHERSKÉ HRADIŠTĚ Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let
19.–21. 6. PRAHA Závody SP ve vodním slalomu
  1. 8.
BRNO Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů

 

ln

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button