Anketa: Je městská turistika v módě?

Jaro je ideální pro návštěvu měst, kam směřují skupiny i jednotlivci. Jak dokládá naše anketa, tímto segmentem CR se nezabývají pouze cestovní kanceláře.

Foto: CzechTourism
Foto: CzechTourism

„V současné době jsou krátkodobé pobyty ve městech České republiky velkým boomem,“ říká Mgr. Karin Vykydalová, vedoucí oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Olomouc. Jestliže všichni potvrzují, že zájem o městskou turistiku je značný, je to samozřejmě podmíněno řadou okolností. Potěšitelné je jistě sdělení, že „turisté již se standardní kvalitou služeb počítají“, jak říká Mgr. Kristina Štěpánová z Magistrátu města Plzně, a to může mít i pozitivní vliv. Mění se často obsah městské turistiky a je zřejmé, že památkám a muzeím roste konkurence především v industriálních stavbách. Potvrzují to jak město Ostrava, tak Plzeň.

Památky ani muzea však netřeba zatracovat, pokud dokážou také přenést na turistu zážitek. Protože ten je dnes alfou a omegou přání turistů. V zahraničí se objevují dokonce i tematické cesty městem s ochutnávkami u vyhlášených obchodníků. „Posílit jedinečnost nabídky znamená také flexibilně reagovat na nové trendy u jednotlivých skupin,“ podotýká Ing. Tomáš Růžek z Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu Ústeckého KÚ. V naší anketě se objevil také názor, že ubývá skupinové turistiky a převládá individuální, jak hlásí Plzeň, který není tak překvapující, ale může být i určitou výzvou pro cestovní kanceláře, aby přišly s nějakou novou službou či nápadem.

Mezi nejlepšími formami propagace bodují „šeptanda“ a doporučení. Dokládá to i Dana Dobiášová z Magistrátu České Budějovice. Možná, že tomu nahrává i skutečnost, že slovo jak tištěné či internetové ztrácí na věrohodnosti a poučením to může být pro všechny formy propagace – méně frází, více konkrétnosti. O významu laskavosti a přívětivosti se hovoří hodně, nejen u nás. Jak toho dosáhnout? Výchovou či jiným žebříčkem hodnot? Poznámka týkající se role domácího prostředí je zajímavá, protože je pravdou, že tam, „kde se dobře žije domácím, bude se dobře žít i turistům“. Tuto zkušenost potvrzuje i vedoucí infocentra města Olomouc Jitka Lučanová. Navíc právě typické domácí prostředí může být vítaným zážitkem.

 

Je městská turistika v módě? A jak se vyvíjí, co je pro ni nejdůležitější, na to jsme se zeptali těch, kteří se cestovním ruchem zabývají na městských či krajských úřadech.

Foto:CzechTourism
Foto: CzechTourism

V současné době jsou krátkodobé pobyty ve městech České republiky velkým boomem. Město Olomouc na to reagovalo minulý rok novinkou – pobytovým balíčkem, který obsahoval víkendový pobyt v jednom ze čtyř olomouckých hotelů, doplněný dalšími službami. Byl zcela vyprodán. Proto jsme pro letošek připravili podobnou nabídku nazvanou Májová Olomouc. Pokud jde o propagaci města, využíváme různých marketingových nástrojů. Osvědčily se nám nedávno city lighty, rozmístěné v českých městech, na které reagovalo nejvíce zájemců.

Mgr. Karin Vykydalová, vedoucí oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Olomouc

 

 

Foto:CzechTourism
Foto: CzechTourism

Konkurenční prostředí v Ostravě zvýšilo i kvalitu služeb a tím i poptávku. V porovnání let 2010a 2012 počet přenocování v Ostravě vzrostl téměř o 21 %, u zahraničních návštěvníků takřka o 40 %. Jestliže dříve znamenala městská turistika většinou jednodenní i půldenní výlety, pak novými nabídkami, jako jsou revitalizovaný areál Dolní Vítkovice či oblíbený festival ColoursofOstrava, si turisté svůj pobyt ve městě prodlužují. Pro úspěch městské turistiky v Ostravě nám také nahrává ostravská atmosféra vyplývající z rázovitých místních lidí a osobností. Ostrava se také stává významnou destinací pro MICE, což přináší nové podněty.

PhDr. Adéla Koudelová, pověřená vedením oddělení marketingu, investičních příležitostí a turismu Magistrátu města Ostravy

 

Foto: CzechTourism
Foto: CzechTourism

Návštěvníky zaujme to, co je pro naše město typické a originální, kvůli tomu přijedou právě k nám. V Českých Budějovicích je to například historické centrum s památkami, pivovarnictví, ale i gastronomie, splavněná Vltava, cyklostezky či krásná příroda v okolí… Na tom je třeba budovat image města a podle toho připravovat nabídku a produkty. Město může podpořit podnikatelské subjekty přes grantový program, ale samotná zpracovaná nabídka záleží na nich. Více k nám začaly jezdit rodiny s dětmi, zvyšuje se také zájem o kulturní akce a volnočasové aktivity. Domácí cestovní ruch rozhodně narůstá.

Dana Dobiášová, odd. cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice

 

Foto: CzechTourism
Foto: CzechTourism

Nutným aspektem rozvoje cestovního ruchu je i jasná struktura řízení na úrovni města. Zástupci rady, komise nebo informačního centra musejí být schopni spolupracovat a koordinovat aktivity se všemi subjekty v cestovním ruchu. Nejde jen o oblast divadel, památek či hotelů a restaurací, ale i o maloobchodníky, občanská sdružení, školy ap. Jako všude, i zde závisí hodně na osobních vztazích a vůli jednotlivých zástupců dotáhnout věci do zdárného konce. Nezbytné je také regionální propojení a spolupráce v širším měřítku, která přesahuje hranici města. Města musejí bojovat o každého návštěvníka. Jednou z cest je například dokázat odpovědět na nový trend u různých skupin návštěvníků nebo obnovit městské a regionální tradice.

Ing. Tomáš Růžek, Oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu Ústeckého kraje

 

Foto: CzechTourism
Foto: CzechTourism

Pro úspěch městské turistiky v Liberci je důležitá kvalitní nabídka vstřícných služeb pro turisty včetně dostatečné nabídky výhodných balíčků, tj. nabídek s bonusy pro různé cílové skupiny (rodiny s dětmi, studenty, mládež, děti, seniory ap.). Turisté vyhledávají především produkty, které v ostatních městech nemají. Důležitý je také počet zpřístupněných památkových objektů, ale i dobré dopravní spojení k ním. Větší města to mají snadnější v tom, že mohou nabídnout větší výběr ubytovacích zařízení i některých služeb.

Bc. Zuzana Košková, vedoucí oddělení cestovního ruchu Statutárního města Liberec

 

 

Foto: CzechTourism
Foto: CzechTourism

Podle našich zkušeností nejen z Plzně se jednoznačně zvyšuje kvalita a profesionalita ze strany poskytovatelů služeb. Profesionální přístup si turisté zvykli považovat již za standard. Pokud jde o obsahovou nabídku, určitě ocení také nějaké překvapení, protože zážitková turistika táhne nejvíce. Poněkud na ústupu je skupinová turistika a naopak přibývají individuální turisté. Také kdysi masově navštěvované hrady a zámky ztrácejí ve srovnání se zájmem o industriální areály, polorozbořené stavby, dříve zakázaná území atd. Cesta s příchutí adrenalinu, turistika se sociálním podtextem, výměnné soukromé pobyty dojednané na webu, to jsou novinky, které se objevují i u nás. Prosazuje se také městská turistika a cestování za akcemi.

Mgr. Kristina Štěpánová, odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně

 

Foto: CzechTourism
Foto: CzechTourism

Městská turistika se svým způsobem stává fenoménem posledních let. Za nejdůležitější vedle kvality veškeré infrastruktury považuji ochotu poskytovat na recepcích hotelů a v informačních centrech informace o všech možnostech naplnění volného času ve městě. Ochotný a usměvavý personál udělá více než dokonalá akademická znalost cizích jazyků, i když je důležitá. Městské samosprávy by neměly podceňovat význam městských akcí a měly by je podporovat. Neměly by se bát podpořit jistý patriotismus a navázat na tradice, tak jak to například obdivujeme v anglosaských zemích. Ne nadarmo se říká, že turistům či návštěvníkům se líbí nejvíce tam, kde vidí, že jsou spokojeni místní lidé. Kde jdou služby a akce prvotně dělané pro místní.

Bc. Jitka Lučanová, vedoucí Informačního centra Olomouc

 

 

Anketu připravila Marta Jedličková

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button